Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

SKJERPER LOVEN: Folketinget i Danmark vedtar lovendringer som gir funksjonshemmede og andre minoriteter et tydeligere vern mot hatkriminalitet. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Danske funksjonshemmede får sterkere vern mot hatkriminalitet

Danskene skjerper lovgivningen mot hatkriminalitet og gir funksjonshemede et tydeligere vern.

Ivar Kvistum
Publisert 17.11.2021 06:00

Folketinget i Danmark er i ferd med å vedta en lovendring som sikrer at funksjonsnedsettelse kommer inn i straffelovens bestemmelse om hatefulle ytringer, omtalt i Danmark som rasismeparagrafen.

Dette betyr at det blir straffbart å framsette en offentlig uttalelse som truer, håner eller nedverdiger en gruppe personer på grunn av deres funksjonsnedsettelse.

Tydeligere straffelov

Tidligere i år ble det også vedtatt at det generelt skal regnes som en skjerpende omstendighet og hatkriminalitet dersom motivet for en straffbar handling er offerets funksjonsnedsettelse.

Også på et et annet punkt er dansk hatlovgivning i ferd med å bli skjerpet. Et flertall av regjeringen og dens støttepartier stiller seg bak et forslag om å tydeliggjøre straffelov slik at det regnes som en hatforbrytelse uansett om handlingen er helt eller delvis motivert av hat.

Beskytt minoriteter i Danmark

Et såkalt borgerforslag om å skjerpe straffeloven på dette punktet har fått 50 000 støtteerklæringer, ifølge en pressemelding fra Justisministeriet.

Borgerforslag er en ordning i Danmark der vanlige stemmeberettigede har mulighet til selv å fremme eller støtte forslag til lovendringer.

Dansk Handicap Forbund er blant dem som støtter innskjerpingen av dansk hatlovgivning. Organisasjonen er med i en gruppering som kaller seg «Beskytt minoriteter i Danmark».

I Norge ble nedsatt funksjonsevne tatt inn i straffelovens bestemmelser mot hatkriminalitet i 2013, slik andre utsatte minoriteter allerede hadde hatt lenge.

Les mer: ENDELIG INKLUDERT I STRAFFELOVEN

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende oss for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «støtte til Handikapnytt».

Pengene går uavkortet til å lage Handikapnytt. Din støtte gjør det mulig for oss å fortsette arbeidet. Tusen takk for ditt bidrag.

Hilsen oss i redaksjonen


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.