Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

– Et svik mot funksjonshemmede

Av: Ivar Kvistum
Publisert 09.01.2017 10:21

Den danske kommunereformen har kostet landets funksjonshemmede dyrt. Det innrømmer en av reformens egne arkitekter. Mange frykter liknende endringer i Norge.

Det er nå ti år siden danskene gjennomførte «strukturreformen». 14 amter (tilsvarende norske fylkeskommuner) ble slått sammen til fem regioner, mens 271 kommuner ble redusert til 98.

Dansk Handicap Forbund og andre danske organisasjoner har lenge hevdet at landets kommunereform fikk katastrofale følger for funksjonshemmede.

Nå får de støtte fra uventet hold. Erik Bonnerup var medlem i regjeringens strukturkommisjon og spilte en sentral rolle i gjennomføringen av reformen.

– Det var et stort svik mot de funksjonshemmede, sier han i et intevju med Ugebrevet A4, ifølge Ekstrabladet.dk.

Kompetanse gikk tapt

Bonnerup hevder at veldig mye spesialkompetanse gikk tapt i en intern maktkamp der kommunene hadde det altfor travelt med å overta mest mulig at handikapområdet fra de tidligere amtene, uten å ta hensyn til hva som er best for innbyggerne.

– I forholdet til de funksjonshemmende var kommunene fullstendig ustyrlige. Det handlet om hvem der kunne overta mest mulig, ikke om hva som var best for borgerne, uttaler Erik Bonnerup.

Frykter norsk parallell

Den danske strukturreformen brukes ofte som eksempel til skrekk og advarsel når norske organisasjoner av funksjonshemmede advarer mot mulige konsekvenser av den forestående kommunereformen her hjemme.

Mange, blant dem Norges Handikapforbund, er særlig bekymret for hva som vil skje på hjelpemiddelområdet dersom regjeringen gjennomfører planene om å overlate mer av hjelpemiddelformidlingen til kommunene.

Frykten er at det skal gå som i Danmark: at det blir opp til den enkelte kommunes økonomi og lokale prioriteringer hvilke hjelpemidler du får tilgang til.

Norges Handikapforbund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Unge Funksjonshemmede står sammen i kravet om å bevare dagens hjelpemiddelordning. NHF har i flere måneder kjørt en informasjonskampanje der retten til hjelpemidler framstilles som truet.

Les om de tre organisasjonene som gjør felles sak: HARD HJELPEMIDDEL-PRESS

Ekspertutvalget er snart ferdig

OPPDATERING:  Onsdag 17. januar var det meningen at ekspertutvalget som utreder den fremtidige norske hjelpemiddelpolitikken, skulle presentere sine anbefalinger for arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Dette er utsatt til februar.

Det knytter seg stor spenning til hvilke råd utvalget gir når det gjelder rollefordelingen mellom stat og kommuner, og i hvilken grad hjelpemidler fortsatt skal være finansiert i folketrygden, uavhengig av økonomien og politikken i kommune du bor i.

Ekspertutvalget har arbeidet i et helt år med sin rapport

Les mer om ekspertutvalgets arbeid her:

DISSE SPØRSMÅLENE SKAL EKSPERTENE GI SVAR PÅ

PROFESSOR MED RULLESTOL SKAL LEDE HJELPEMIDDEL-UTVALGET

LARS ØDEGÅRD VIL IKKE VÆRE BRUKER-GISSEL BLANT FAGEKSPERTENE

«Beruset av sin nye storhet»

Bonnerups uttalelser om at kompetansen er borte, harmonerer med Dansk Handicap Forbunds syn. I en reportasje i Handikapnytt i fjor sa forbundsleder Susanne Olsen:

– I amtene fantes spesielle hjelpemiddelinstitutter som kommunene kontaktet for å få ekspertråd. Etter reformen var tanken at dette systemet skulle overføres til kommunene. Men da de ble større, var det som de ble beruset av sin nye storhet og antok at de allerede hadde all den ekspertisen de kom til å trenge, sier Olsen.

Les Handikapnytts reportasje om den danske kommunereformen her: LANDET DER FUNKSJONSHEMMEDE STEMPLES SOM KOSTNADER

Avviser kritikken

Også lederen i den danske organisasjonen for sosialpedagoger, Benny Andersen, bekrefter ifølge EkstraBladet bildet som Bonnerup tegner av den danske kommunereformen.

Kommunenes Landsforening avviser derimot kritikken. Men leder i organisasjonens sosial- og helseutvalg, Thomas Adelskov, medgir at trange økonomiske rammer er en utfordring for tjenestetilbudet for funksjonshemmede.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.