Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Oversiktsbilde fra Nyhavn.
SLIPPER UNNA KRAV: Bilde fra populære Nyhavn i København. Heller ikke med en egen diskrimineringslov for funksjonshemmede trenger de populære kroene å være tilgjengelige. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Dansk diskrimineringsforbud – uten krav til tilgjengelighet

Omsider har danske funksjonshemmede fått eget vern mot diskriminering. Men Dansk Handicap Forbund ser en stor mangel med den nye loven.

Ivar Kvistum
Publisert 07.06.2018 10:27

31. mai vedtok Folketinget i Danmark å forby diskriminering av funksjonshemmede.

Loven trer i kraft 1. juli.

Dansk Handicap Forbund er glade for vedtaket, men mener likevel at det bare er en halv seier og et skritt på veien mot fullt diskrimineringsvern.

Årsaken er at loven ikke stiller krav til fysiske omgivelser og rimelig tilpasning.

Lovens paragraf 3 lyder nemlig: «Loven indebærer ikke en pligt til en rimelig tilpasning eller tilgængelighed.»

Loven indebærer ikke en pligt til en rimelig tilpasning eller tilgængelighed.

– Vi kan selvfølgelig ikke leve med at det ikke er krav til den fysiske tilgjengelighet og rimelig tilpasning i loven, sier leder i DHF, Susanne Olsen i en uttalelse fra forbundet.

Fortsatt utestengt

– Kommer ikke det med, har loven ingen konkret betydning for våre medlemmer, som i stor utstrekning bruker rullestol. Faktum er at hvis de fysiske rammer ikke tillater det, er de fortsatt utestengt fra fellesskapet, fortsetter hun.

Den danske diskrimineringsloven inneholder bestemmelser mot usaklig forskjellsbehandling og mot sjikane.

Det er ifølge DHF frykt for kostnadene som har fått politikerne til holde fysisk tilgjengelighet unna lovbestemmelsen om diskriminering.

Faktum er at hvis de fysiske rammer ikke tillater det, er de fortsatt utestengt fra fellesskapet.

Men innen utgangen av september kommer regjeringen til å undersøke mulighetene for å innarbeide et slikt krav i lovgivningen.

Håper på vendepunkt

Dansk Handicap Forbund har arbeide i mange år for å få et lovforbud mot diskrimiering på plass. Tross svakhetene ved vedtaket, ser forbundsleder Susanne Olsen også grunn til å feire.

Hun håper loven vil føre til at det ikke lenger blir akseptert at mennesker diskrimineres på grunn av sin funksjonsnedsettelse:

– Dette er et stort skritt i riktig retning. Vi håper loven blir et vendepunkt slik at retten til et liv med like muligheter blir mer synlig for befolkningen.

Slik er det i Norge:

Norge har helt siden 2008 hatt et lovforbud mot diskrimering av funksjonshemmede.

I motsetning til loven som nå er vedtatt i Danmark, har det norske lovverket hele tiden stilt krav om tilgjengelighet.

Rett nok er det  unntaksbestemmelser som har begrenset lovens effektivitet, sett med funksjonshemmedes interessepolitiske øyne.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, som den het, er fra og med i år erstattet av den nye Likestillings- og diskrimineringsloven, som også omfatter flere andre diskrimineringsgrunnlag.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.