Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Inge Alexander Gjestvang på talerstolen under FRIs landsmøte
SELVRANSAKELSE: Foreningen FRI beklager funkofobi, fordommer og diskriminering skeive funkiser i organisasjonen har vært utsatt for og lover at det skal bli bedre. Her er FRI-leder Inge Alexander Gjestvang under landsmøtet. (Foto: FRI)

FRI beklager til skeive funkiser

Foreningen FRI beklager diskrimineringen, fordommene og funkofobien skeive funkiser har opplevd i organisasjonen. Nå lover de bedring.

Britt Knutsdatter Arnhøy
Publisert 19.11.2022 13:25

FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold – legger lite imellom når de nå tar et oppgjør med manglende innsats mot funkofobi, fordommer og diskriminering av skeive funkiser i egen organisasjon. Det gjør de i en uttalelse publisert på egne nettsider under helgens landsmøte.

Holdninger og barrierer

«Vi har flere konkrete eksempler som viser at vår organisasjon ikke har vært tilgjengelig for alle. Dette gjelder fysiske barrierer, men også holdninger. Vi har hatt arrangementer som ikke er tilrettelagt for de av oss i rullestol, og har i flere år hatt lokaler som ikke kunne nås av ansatte, tillitsvalgte eller frivillige i rullestol. Vi har ikke vært gode nok på å tilby tegnspråktolker, synstolking, sensorisk tilrettelegging og ikke vært tydelige nok overfor myndigheter om behovet for tilrettelegging for våre arrangementer», skriver de i beklagelsen.

Selvransakelse og selvkritikk

I en e-post fra landsmøtesalen svarer FRI-leder Inge Alexander Gjestvang Handikapnytt på hvorfor organisasjonen går ut med dette nå.

– Under landsmøtet for to år siden vedtok vi et ambisiøst arbeidsprogram, som blant annet tok for seg sammensatt diskriminering som et av satsningsområdene. Gjennom dialog med skeive funksjonsvarierte har vi fått en tydeligere forståelse for at vi ikke har vært flinke nok som organisasjon til å skape de inkluderende fellesskapene og tilbudene vi ønsker.

For liten innsats

Uttalelsen peker også på at FRI ikke på langt nær har jobbet godt nok for å få flere funksjonshemmede inn i alle deler av organisasjonslivet.

Det skjer fordi vi har hatt dårlige holdninger, vi ikke har vært tilgjengelige, lydhøre og aktuelle nok, og fordi vi ikke har vært inkluderende nok

«Dette er ikke fordi det ikke finnes dyktige funksjonsvarierte skeive i vårt miljø. Det skjer fordi vi har hatt dårlige holdninger, vi ikke har vært tilgjengelige, lydhøre og aktuelle nok, og fordi vi ikke har vært inkluderende nok», heter det i uttalelsen, som konkluderer:

«Det er et problem som vi som organisasjon har mislyktes i å ta tak i på en skikkelig måte, og som vi må rydde opp i. Dette og mer til har skjedd som et resultat av at vi har jobbet for lite med funkofobi, diskriminering av funksjonsvarierte og fordommer i oss selv og i vår egen organisasjon.»

En organisasjon for alle

– Hva ønsker dere å oppnå?

– Vi ønsker å være en organisasjon som er mangfoldig og for alle. Dette innebærer at vi nå må vise med konkrete handlinger at organisasjonen og våre aktiviteter og tilbud er for alle, svarer Inge Alexander Gjestvang.

– Har det vært mye debatt innad i Fri om dette?
– Nei, det har ikke vært mye debatt innad i Fri om dette. Vi innså at tiden var inne for å komme med denne beklagelsen.

– Det er en ganske massiv slakt av egen innsats og bevissthet på området?

– Vårt arbeid handler i stor grad om å skape inkluderende og tilgjengelige møteplasser for alle, og når vi ser at vi ikke lever opp til idealene våre på alle fronter, må vi gå i oss selv og ta de nødvendige grep som kreves for å bli bedre. Et viktig første steg for å bli bedre er å innrømme et forbedringspotensial, og det krever et ærlig blikk på egen praksis, svarer FRI-lederen.

Vi lover å bli bedre.

Skal bli endring

«Vi lover å bli bedre. Vi skal være en av de som forstår, som lytter, og går foran i kampene som er for tøffe eller utmattende for de av oss som er direkte berørt. Vi lover å lytte til erfaringene til de av oss som kjenner funkofobi og diskriminering på kroppen, være selvransakende over våre egne feil og lære av disse feilene», skriver FRI blant annet. Du kan lese hele uttalelsen her: FRI beklager – Vi må bidra til en mer inkluderende skeiv bevegelse – FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (foreningenfri.no)

De lover å være tydelige på behovet for tilrettelegging og arbeide aktivt for tilgjengelighet på egne arrangementer, være en alliert i politiske saker som er viktige for funksjonshemmede medlemmers egne organisasjoner og jobbe for å bygge ned barrierer.

Og beklager at de ikke har gjort det før.

– En festdag!

Ingrid Thunem

GLAD: Ingrid Thunem, leder av Skeivt nettverke i NHF. (Foto: Britt K. Arnhøy)

Ingrid Thunem leder Skeivt Nettverk i Norges Handikapforbund.

– Dette er en utrolig god nyhet! En festdag! kommenterer hun til Handikapnytt.

Skeivt nettverk har snakket mye med FRI om temaet.

Vi er veldig takknemlige for at de har lyttet til oss. I praksis er det ikke avklart hva betydningen vil bli, men unnskyldningen forplikter.

– Vi er veldig takknemlige for at de har lyttet til oss. I praksis er det ikke avklart hva betydningen vil bli, men unnskyldningen forplikter, og FRI sier de skal bli bedre og bedre på å lytte.

Hun håper og tror at dette vil påvirke FRIs arbeid fremover.

– Jeg tenker et naturlig steg videre er at FRI lanserer en handlingsplan eller et utvalg som skal arbeide videre med disse utfordringene både internt i FRi og i den skeive bevegelsens for øvrig.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.