Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Bilde av lastebil gjennom folkehav. På planet sitter en masse mennesker og vinker med regnbueflagg.
ADVARER MOT DOBBEL DISKRIMINERING: Skeivt nettverk i NHF støtter forslaget til et lovforbud mot konverteringsterapi og ber om særlig oppmerksomhet mot dobbeldiskriminering. Bildet viser «funkisflåten» under Pride i Oslo i 2018. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Fikk høre at funksjonsnedsettelsen var straff for «homoseksuelle tanker»

Funksjonshemmede er særlig utsatt for såkalt konverteringsterapi, mener skeivt utvalg i Norges Handikapforbund og støtter regjeringens forslag til et lovforbud.

Ivar Kvistum
Publisert 25.10.2021 14:50

«I menigheten fikk jeg fort beskjed om at sykdommen jeg følte var guds straff for mine homofile tanker.»

Slik forklarer en kvinne hvordan hun ble møtt i sin egen menighet da hun som 18-åring opplevde å få en progressiv sykdom som gjorde henne stadig svakere.

Hennes historie er gjengitt i et høringssvar som skeivt nettverk i Norges Handikapforbund har sendt om lovforslaget som skal gjøre såkalt «konverteringsterapi» forbudt.

Med konverteringsterapi menes en praksis med «behandlingsliknende handlinger» som har til formål å få en annen til å endre eller fornekte (ev. undertrykke) sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet», ifølge Kulturdepartementet. 

Regjeringen foreslår å gjøre dette forbud for alle under 16 år.

Ønsker nasjonal hjelpetjeneste

Lovforslaget støttes av skeivt utvalg i Norges Handikapforbund, som også tar til orde for at et forbud mot konverteringsterapi må gjelde uavhengig av alder.

Og dessuten: «At det tas høyde for at personer som tilhører flere minoritetsgrupper kan oppleve økt press og sammensatt diskriminering. Funksjonsvarierte er ikke en homogen gruppe og kan ha mange ulike identiteter.»

Handikapforbundet mener det må opprettes en nasjonal hjelpetjeneste og varslingstjeneste for personer som opplever å bli utsatt for såkalt konverteringsterapi. Også krisesentrene må være med og gi beskyttelse til folk som er utsatt for dette.

Påtvunget helbredelse

I høringsuttalelsen heder NHF at mennesker med funksjonsnedsettelse kan være særlig utsatt for konverteringsterapi.

Organisasjonen kjenner til en rekke historier der enkeltpersoner er blitt utsatt for «en sammenblanding av såkalt konverteringsterapi og påtvunget helbredelse».

NHF gjengir en anonymisert enkelthistorie der en kvinne, som på dette tidspunktet var 18 år, opplevde å bli tvunget til å delta i bønn der premisset var at hennes funksjonsnedsettelse eller diagnose var en straff for «homofile tanker».

Hennes historie gjengis slik:

«Hver onsdag ble jeg utsatt for å måtte fortelle alle mine syndige tanker og be om helbredelse. Jeg ble sykere og hadde det veldig vanskelig psykisk. Menigheten tvang meg til å delta på utrettelige møter for å skulle bli frisk fra de homoseksuelle tankene mine, jeg fikk beskjed om at om jeg ikke ville være velkommen i menigheten om jeg ikke gjennomføre helbredelsen.»

Guds straff for «homoseksuelle tanker»

Hun forteller at hun ikke hadde noe venne- eller familienettverk utenfor menigheten. At hun ble dårligere og etter hvert trengte rullestol, «tok menigheten som et bevis på at jeg ikke fulgt konverteringen og gjorde jobben min. Gud straffet meg for mine homoseksuelle tanker var deres forklaring».

NHF mener historien synliggjør hvorfor det er viktig at et forbud mot såkalt konverteringsterapi også har søkelys på at funksjonshemmede kan oppleve dette.

«NHF mener at det er essensielt at det blir tatt høyde for den sammensatte diskrimineringen funksjonsvarierte møter. Det å være funksjonsvariert og tilhøre LHBTQIA+ gruppen, skaper noen særegne utfordringer. Vi mener derfor at arbeidet med forbudet mot såkalt konverteringsterapi også tar utgangspunkt i funksjonshemmede konvensjonen (CRPD)», skriver skeivt nettverk i NHF i uttalelsen.

Også organisasjonen Mental Helse har skrevet en høringsuttalselse der de støtter et lovforbud. Heller ikke denne organsiasjonen mener forslaget går langt nok i å beskytte personer som er over 16 år.

«Det å manipulere eller korrigere naturlig seksuell orientering kan få alvorlige konsekvenser. Resultatet av slik praksis er nettopp fare for å utvikle identitets- og selvfølelsesproblematikk, psykiske helseproblemer og psykiske lidelser», skriver Mental Helse.

NHF og Mental Helse er så langt de eneste organisasjonene av funksjonshemmede som har svart på høringen om konverteringsterapi.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.