Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrett
LETTET: Guri Anne Nesdal Egge får penger tilbake etter en «individuell vurdering». Men hun mener prinsippet i etatens håndtering av slike saker må endres. (Foto: Ivar Kvistum)

– Du skal ikke bli straffet for å få jobb

– Det er viktig å klage, sier Guri Anne Nesdal Egge. Hun har fått tilbakebetalt 40.000 kroner som Nav trakk fra uføretrygden hennes da hun fikk jobb. Men det var først etter at NRK tok med etaten for å stille spørsmål.

Ivar Kvistum
Publisert 28.06.2023 17:38

Guri Anne Nesdal Egge fra Bergen er sentralstyremedlem i Handikapforbundet og regionleder for NHF Sørvest.

Men det er som privatperson og arbeidstaker at hun har bidratt til å skape oppmerksomhet om uføretrygdede – som henne selv – risikerer å bli økonomisk «straffet» av Nav om de får seg jobb.

Nav-krav: 40.000 kroner

For da Egge gikk opp fra 50 til 100 prosent stilling i BPA-selskapet Medvind Assistanse, krevde Nav å få tilbakebetalt uføretrygd hun hadde fått utbetalt i de tre siste månedene før hun gikk opp i stillingsprosent.

Regningen fra Nav var på 40.000 kroner.

Bakgrunnen er at uføretrygd regnes på årsbasis, og med full lønn store deler av 2021, hadde hun plutselig tjent for mye til å få beholde trygden hun mottok ved begynnelsen av året – da hun ennå bare var deltidsarbeidende.

Stivbeint og urimelig

NRK har skrevet flere artikler om Guri Anne Nesdal Egges konflikt med Nav.

Omtalen førte til at flere partier på Stortinget reagerte. Nav-direktør Hans Christian Holte innrømmet at reglene var litt «stivbeinte», og arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) kalte kravet «urimelig».

Departementet hennes fastslo at Nav faktisk hadde om for å bruke skjønn og sunn fornuft.

Individuell vurdering

Likevel – tross politisk støtte til Egges sak – avviste Nav klagen hennes og sto fast på kravet om at hun måtte betale tilbake.

Det var ikke før NRK ba om et intervju med avdelingsdirektør Heidi Kvaaal Djupvik at Nav snudde og kunngjorde at Guri Anne Nesdal Egge skulle få de 40.000 kronene tilbake.

Djupvik erkjenner at saken framstår urimelig. Men det betyr ikke at andre slipper å betale tilbake uføretrygd som de mottok før de fikk fast jobb.

– Vi gjør alltid en individuell vurdering, og saken til Egge er spesiell, sier avdelingsdirektøren til NRK.

Det er fordi – forklarer hun – at det er så sjelden at noen som har 100 prosent uføretrygd, starter i 50 prosent stilling ved begynnelsen av et år og i løpet av noen få måneder øker til 100 prosent stilling.

Det er ikke jeg som er viktig her. Poenget som jeg vil få fram, er at det ikke skal koste penger å komme i jobb om man er uføretrygdet.

Skal ikke koste penger å komme i jobb

Handikapnytt møtte Guri Anne Nesdal Egge på NHFs landsmøte i Asker tidligere i juni. Da var hun kjent med at Nav ville snu.

– Det er viktig å få fram at det hjelper å klage, sier hun.

Samtidig som hun er både glad og lettet for å ha vunnet fram, understreker hun at saken handler om mye mer enn henne.

– Det er ikke jeg som er viktig her. Poenget som jeg vil få fram, er at det ikke skal koste penger å komme i jobb om man er uføretrygdet, sier Guri Anne Nesdal Egge.

Hvor urimelig det er, mener hun blir tydelig om man sammenlikner med en annen trygdeytelse.

– Om du går på dagpenger fordi du arbeidsledig, vil ikke Nav straffe deg med krav om tilbakebetaling dersom du får jobb igjen.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.