Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portett av Jan-Christian Kolstø, med portrett av Lars Ødegård innfelt.
IKKE FORBANNET, MEN STOLT: Statssekeretær Jan-Chrisian Kolstø mener det er «bemerkelsesverdig» at spesialrådgiver Lars Ødegård (innfelt) tyr til «unyanserte kraftuttrykk» om handlingsplanen fra regjeringen. (Foto: Mona Lindseth/Venstre og Ivar Kvistum)

En tydelig kursendring i likestillingspolitikken

MENINGER: Jeg er stolt av en handlingsplan som for første gang legger menneskerettigheter og likestilling for funksjonshemmede til grunn, skriver statssekretær Jan-Christian Kolstø (V) i dette svarinnlegget til Lars Ødegård.

Av Jan-Christian Kolstø
Publisert 12.12.2019 09:56

Lars Ødegård, tidligere leder og generalsekretær i Norges Handikapforbund og tidligere vararepresentant for Arbeiderpartiet på Stortinget, er forbannet og mener at alle andre også burde bli det.

Årsaken til raseriet er den nye handlingsplanen for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse.

Les Lars Ødegårds innlegg her: JA, JEG ER FORBANNET – OG DET BURDE DU OGSÅ BLI!

Jeg vil ikke følge Ødegårds oppfordring, men er tvert imot stolt av en handlingsplan som for første gang legger menneskerettigheter og likestilling til grunn i en handlingsplan for personer med funksjonsnedsettelse.

Dette er en tydelig kursendring i likestillingspolitikken for funksjonshemmede og av avgjørende betydning for den videre utviklingen.

Et viktig grunnlag i denne utviklingen er FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

Et viktig krav fra interesseorganisasjonene for funksjonshemmede har vært et program for å øke kunnskapen om CRPD i kommunene. Dette er også en anbefaling fra FN-komiteen for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. Programmet kommer nå som følge av den nye handlingsplanen. Dette er ett av flere eksempler på at handlingsplanen følger opp politikken med praktiske tiltak.

Dette er en tydelig kursendring i likestillingspolitikken for funksjonshemmede og av avgjørende betydning for den videre utviklingen.

Lars Ødegård tar også opp spørsmålet om universell utforming av grunnskolene. Dette er en viktig sak, og derfor gjør regjeringen noe med den. Omfanget av manglende universell utforming og tilgjengelighet til skolebyggene er noe usikkert. Ødegård refererer til en undersøkelse fra 2013 som angir at 80% av grunnskolene ikke er universelt utformet.

En undersøkelse som ble offentliggjort av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) for en uke siden viser at 10% av skolene har alvorlige mangler ved tilgjengeligheten, og at ytterligere 20% har mindre alvorlige mangler.

Ellers vet vi fra kartlegging som Statens kartverk har gjennomført at 58% av skolebygningene er ikke er tilgjengelige med manuell rullestol og 30% av inngangspartiene ikke er tilgjengelige for synshemmede.

Selv om omfanget av manglende tilgjengelighet kan være vanskelig å tallfeste helt presist, er det ingen tvil: problemene er der og må løses.

Bygningene til grunnskolene er kommunenes ansvar, men staten bidrar med økonomiske ressurser og kompetanse til kommunene for å lette arbeidet. I tillegg styrker vi nå tiltakene i dette arbeidet ved å involvere Utdanningsdirektoratet sammen med Bufdir. Det Ødegård kaller å «snakke om problemet» er i virkeligheten en reell innsats for at alle barn skal kunne gå på sin nærskole.

Det er bemerkelsesverdig at en erfaren politiker som Lars Ødegård ikke klarer å beskrive noe positivt med planen, men tyr til unyanserte kraftuttrykk.

Det er bemerkelsesverdig at en erfaren politiker som Lars Ødegård ikke klarer å beskrive noe positivt med planen, men tyr til unyanserte kraftuttrykk. Regjeringen har lagt fram en handlingsplan med en tydelig likestillingspolitikk, over 80 konkrete tiltak på flere departementenes ansvarsområder og betydelig økonomisk innsats.

Jan-Christian Kolstø (V), statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.