Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Fotomontasje av bilder av Lars Ødegård og Trine Skei Grande.
FORKASTELIG: Lars Ødegård er spesialrådgiver i Handikapforbundet og tar et sterkt oppgjør med handlingsplanen som likestillingsminister Trine Skei Grande (innfelt) har lagt fram. (Foto: Britt Knutsdatter Arnhøy og Ivar Kvistum)

Ja, jeg er forbannet – og det burde du også bli!

MENINGER: Trine Skei Grandes handlingsplan for likestilling av funksjonshemmede er et skamløst politisk bidrag til fortsatt utenforskap, særomsorg og usynliggjøring, skriver Lars Ødegård i dette innlegget.

Handikapnytt
Publisert 09.12.2019 15:48

Jeg kunne vært ydmyk og si at det er trist og synd at ikke regjeringen gjør mer, men når regjeringen verken tar funksjonshemmede eller FN på alvor, og når de ikke fremmer en aktiv, tydelig og kraftfull kursendring i likestillingspolitikken for funksjonshemmede, er det for svakt å kalle det trist.

Det er uakseptabelt og det er forkastelig.

Det vitner om at regjeringen verken tar utenforskapet og diskrimineringen vi utsettes for på alvor. Det bekrefter at de foretrekker velmenende retorikk uten å følge opp med praktisk politikk og en tydelig vilje til å endre holdninger og handlinger.

Les mer om handlingsplanen for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse her: ORGANISASJONENE SLAKTER ETTERLENGTET HANDLINGSPLAN FOR FUNKSJONSHEMMEDE

Det er ingen kraft i denne handlingsplanen, og den er stappfull av enkelttiltak som allerede er igangsatt, avsluttet og ikke minst tiltak som er ren oppfølging av det forvaltningsansvar enhver regjering har.

Likestillingsministeren er ikke bare unnfallende i sin likestillingspolitikk overfor funksjonshemmede, hun er direkte ufin i sin argumentasjon om hvorfor regjeringen velger å ikke ta tak i velkjente og godt dokumenterte utfordringer.

Likestillingsministeren er ikke bare unnfallende i sin likestillingspolitikk overfor funksjonshemmede, hun er direkte ufin i sin argumentasjon.

Det mest soleklare eksemplet er når organisasjonene etterlyser satsning for å gjøre grunnskolene universelt utformet.

Om lag 80% av disse skolen er ikke universelt uformet. Funksjonshemmede barn blir ofte skysset bort fra sin nærskole, sine søsken og nabolagets barn, til en skole som er tilpasset.

I Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) foreligger en plan for å gjøre noe med dette. Det er utarbeidet et «veikart» for å løse denne utfordringen. Det er gjort beregninger for kostnadene ved å ta fatt på denne utfordringen.
Likevel tar ikke regjeringen tak i denne store skampletten.

Som et svar på denne utfordringen er likestillingsministeren frekk nok til å si at «vi foreslår ikke å statliggjøre skolebyggene», i et videointervju med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

Som om staten er fri for ansvar. Som om staten ikke skulle forholde seg til hva kommunene gjør eller ikke gjør. Som om staten ikke har mulighet for å ta et ansvar.

Som om staten ikke kan invitere til et spleiselag sammen med kommunene, slik staten gjør titt og ofte, senest i statsbudsjettet for neste år hvor de foreslår et spleiselag mellom stat og kommune for å få på plass kjøkken ved kommunale sykehjem.

Ingen organisasjoner har noen gang tatt til orde for å overføre grunnskolene til staten. Det vi har sagt er at staten kan ikke fortsette å ikke gjøre noe med det.

Så kommer en likestillingsstrategi og en handlingsplan for likestilling for funksjonshemmede fra regjeringen, – og så sier de ikke en enste ting om denne realiteten, bortsett fra følgende:

«Kunnskapsdepartementet vil gi Utdanningsdirektoratet i oppdrag å gå i dialog med Bufdir og KS om en veiledning til barnehage- og skoleeiere om universell utforming av barnehage- og skolebygg. Utdanningsdirektoratet og Bufdir skal også samarbeide om andre mulige tiltak for å bedre universell utforming av barnehage- og skolebygg.»

Det er hva de skal gjøre. De skal snakke om problemet.

Dette er en hån mot et grunnleggende og kjempestort problem som er velkjent og godt dokumentert. Det skorter ikke på kunnskap om hva som må gjøres. Det skorter bare på vilje.

Dette er en hån mot et grunnleggende og kjempestort problem som er velkjent og godt dokumentert. 

Det som nå er fremlagt som en «handlingsplan for likestilling» er rett og slett et skamløst politisk bidrag til fortsatt utenforskap, særomsorg og usynliggjøring av funksjonshemmede.

Ja, jeg er forbannet. Det burde faktisk du også bli.

Lars Ødegård er spesialrådgiver i Norges Handikapforbund. Innlegget er opprinnelig publisert på Facebook.

Oppdatering, 12. desember 2019: Les svarinnlegg fra statssekretær Jan-Christian Kolstø: EN TYDELIG KURSENDRING I LIKESTILLINGSPOLITIKKEN


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.