Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

De tre rundt et møtebord.
PARADIGMESKIFTE: Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) brukte de store ordene da hun presenterte regjeringens strategi for likestilling av funksjonshemmede. Statssekretær Tom Erlend Skaug og Handikapforbundets leder Arne Lein (til høyre) lyttet. (Foto: Britt Knutsdatter Arnhøy)

Endelig snakker regjeringen om likestilling for funksjonshemmede

Ni statsråder har signert strategien for likestilling av funksjonshemmede som Linda Hofstad Helleland (H) presenterte onsdag. Det skal forplikte – og legge lista høyt.

Britt Knutsdatter Arnhøy
Publisert 20.12.2018 14:43

«Et paradigmeskifte».

Slik beskriver både likestillingsministeren og organisasjoner strategien for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelser som ble lagt fram onsdag.

Ordet betegner intet mindre enn «et systematisk skifte i måte å tenke på som er av betydelig størrelse og rekkevidde».

Men organisasjonene er spent på den konkrete oppfølgingen av så ambisiøse ord.

«Et samfunn for alle»

Strategien som Helleland presenterte, har tittelen «Et samfunn for alle». Dette er den første delen av jobben med en helhetlig plan for å likestille funksjonshemmede i samfunnet og få tjenestetilbudet til å henge bedre sammen.

Arbeidet ble initiert av tidligere statsråd Solveig Horne (Frp) i 2017.

Les mer om starten på strategiarbeidet her: NY PLAN SKAL FÅ TJENESTENE DINE TIL Å HENGE SAMMEN

Linda Hofstad Helleland trekker fram det hun mener er det viktigste grepet så langt:

– Ni statsråder har skrevet under på denne strategien og er forpliktet til å følge opp. Det gjør at vi har et viktig politisk eierskap i bunn. Dette er statsråder som sammen skal skape resultater, og formålet er likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse, sier likestillingsministeren til Handikapnytt.

Ni statsråder har skrevet under på denne strategien og er forpliktet til å følge opp. Det gjør at vi har et viktig politisk eierskap i bunn.

Hun understreker at strategien innebærer en sterk forpliktelse for regjeringen.

Personer, ikke klienter

Representanter for paraplyorganisasjonene Safo (Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner), FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) og Unge funksjonshemmede var til stede på møtet med statsråden.

Der var også representanter fra Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) og Barne- og likestillingsdepartementet .

Flere fra organisasjonene ga uttrykk for forventning til arbeidet som er gjort så langt.

– Aller viktigst er det at vi legger til grunn at dette er en likestillingsstrategi. Det er et paradigmeskifte, og jeg håper det får stor betydning framover, sier Helleland.

Arne Lein, styremedlem i Safo og leder i Norsk Handikapforbund, samt flere representanter for de andre paraplyorganisasjonene, mener også å se et paradigmeskifte i det som legges fram.

Til Handikapnytt sier Lein at det aldri før har vært uttrykt likestilling for personer med funksjonsnedsettelser på et politisk nivå på denne måten.

– Jeg er glad for at det er lagt en strategi først og at handlingen skal komme deretter. Dette er et viktig fundament, sa Lein på møtet.

Han er opptatt av at likestillingstanken må løftes fram i arbeidet videre og er spent på hvilke virkemidler som vil brukes. Lein påpeker at mennesker med funksjonsnedsettelse må ses på som personer, ikke som klienter.

– Likestillingstanken må ende i en plan, ikke i tiltak, sa han.

Likestillingstanken må ende i en plan, ikke i tiltak.

Oppfølging og målretting

Regjeringens visjon er et likestilt samfunn der alle kan delta, bidra og leve frie og selvstendige liv. Strategien har som mål å bidra til å fjerne barrierene mange mennesker med funksjonsnedsettelse møter som hindrer likestilling, og den har fire pilarer som grunnlag:

  • Utvikle universelle løsninger og spesielle tiltak.
  • Jobbe for selvbestemmelse, medvirkning, deltakelse og inkludering.
  • Bedre samordning på alle nivåer.
  • Fire innsatsområder; utdanning, arbeid, helse og omsorg og kultur og fritid.

Representantene for organisasjonene hadde ikke fått mulighet til å lese hele strategien før den ble lagt på bordet, men generalsekretær Lilly Ann Elvestad i FFO påpekte i møtet både betydningen av politisk oppfølging og at strategien må være målrettet nok.

Jens Petter Gitlesen, Safo-styreleder og leder av Norsk forbund for utviklingshemmede, takket for en åpen, inkluderende og klok prosess.

Han poengterte hvor viktig det er at organisasjonene har kunnet komme tidlig inn i prosessen, og var opptatt av å sikre alles forpliktelse framover.

– Den politiske forpliktelsen er veldig viktig. Når vi er så tydelige på målene, blir det vanskelig å senke lista, kommenterte Helleland.

Nå skal det jobbes med å forankre strategien i departementene.

Helleland foran presentasjonen av «Et samfunn for alle» på en skjerm bak.

FORPLIKTENDE: – Den politiske forpliktelsen er veldig viktig. Når vi er så tydelige på målene, blir det vanskelig å senke lista, understreker Linda Hofstad Helleland. (Foto: Britt Knutsdatter Arnhøy)

– Et viktig steg i riktig retning

Helleland roser bidrag og innspill fra organisasjonene underveis i prosessen.

– Erfaringene og bidragene de har kommet med er svært verdifullt for oss. Dette er en helt ny måte å jobbe på dette nivået. Vi er opptatt av å ha en god dialog og gode prosesser. Så er vi nødt til å gjøre vurderinger gjennom regjeringsbehandling, men dette som skjer i forkant betyr mye, sier Helleland til Handikapnytt.

Strategien «Et samfunn for alle» er overordnet og gjelder for 2020-2030.

I 2019 skal regjeringen utarbeide en handlingsplan basert på strategien. I 2019 starter også arbeidet med en stortingsmelding om rettighetene til personer med utviklingshemning.

Meldingen koordineres av Barne- og likestillingsdepartementet. Målet er å lansere den helhetlige planen høsten 2019.

– Har du tro på at dette vil endre hverdagen og mulighetene til personer med funksjonsnedsettelser, Arne Lein?

 – Jeg tror det vil være med på å endre, men jeg tror det vil være en lang vei fram. Likestillingsperspektivet, tanken om at vi skal bygge et samfunn som fremmer likestilling, skal integreres og forstås i tjenestesystemet, i kommunene og i instanser rundt omkring, og det tar tid. Men ja, det er et viktig steg i riktig retning.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.