Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Stilisert tegning av rullestolsymbol på et EU-flagg.
FELLES BEVIS: EU planlegger å gi alle EU-borgere med funksjonsnedsettelse et felles kort som beviser at de har rett til rabatter i alle medlemsland. (Illustrasjon: Colourbox)

EU lanserer felles handikap-bevis

Ved å vise fram det nye kortet vil EU-borgere med funksjonsnedsettelse kunne nyttiggjøre seg rabatter og honnørordninger i alle medlemsland.

Ivar Kvistum
Publisert 27.04.2021 14:47

EU har nylig presentert sin nye strategi for å styrke funksjonshemmedes rettigheter og levekår fram til 2030.

Blant tiltakene i planen er å innføre et felles «European Disability Card» (EDC) innen utgangen av 2023.

Et slikt kort, altså et felleseuropeisk handikapbevis, skal være gyldig i alle medlemsland.

Hensikten med kortet er å gjøre det enklere for den enkelte å bevege seg på tvers av landegrenser og nyttiggjøre seg ordninger i landet hvor man til enhver tid oppholder seg.

Kultur og sport

Det finnes allerede et felles parkeringskort som gir adgang til å parkere på HC-plasser i ulike EU-land, men ikke når det gjelder rabattordninger som gjelder for funksjonshemmede, særlig innenfor kultur, opplevelser, sport og fritid.

Slike rabattordninger finnes i mange land, men de har så langt ikke vært koordinert eller samlet på ett felles bevis.

Kortet gir bæreren rett til ordningene som gjelder i det landet hvor man til enhver tid befinner seg, selv om ordningene kan være annerledes i eget hjemland.

Prøveprosjekt i åtte land

Åtte EU-land har allerede et slikt kort. Siden 2013 har det nemlig vært et prøveprosjekt i Belgia, Kypros, Estland, Finland, Italia, Malta, Romania og Slovenia.

En lang rekke aktører har allerede sluttet seg til slik at kortet gir rett til rabatt.

Nå er EU-kommisjonen altså klar for å ta neste skritt og gjøre et permanent kort gyldig i hele EU-området.

Den enkelte må søke om kortet hos myndighetene i sitt eget hjemland.

Samler kreftene for inkludering

Handikap-kortet er langt fra det eneste tiltaket som skisseres i EUs nye strategi for likestilling av funksjonshemmede.

Neste år vil kommisjonen lansere et europeisk ressurssenter som skal sørge for bedre sammenheng og høyere standard i arbeidet for å skape bedre tilgjengelighet i alle medlemsland.

Det blir også understreket hvor viktig det er at medlemslandene sørger for å gi funksjonshemmede mulighet til å leve selvstendige liv i sine egne boliger ved hjelp av personlig assistanse.

Alle medlemsland blir sterkt oppfordret til å sikre inkludering i utdanning og arbeidsliv, Allerede i år kommer tiltak for å inkludere barn med funksjonsnedsettelser i skolen.

Større risiko for fattigdom

Strategien, som bærer tittelen «Union for equality» (en likestilt union), peker på at mye gjenstår før funksjonshemmede er likestilt med andre EU-borgere. Og selv om mye er gjort for å fjerne barrierer, lever denne gruppen fortsatt med langt større risiko for fattigdom og utenforskap enn andre.

Over halvparten av de rundt 87 millioner EU-borgerne med nedsatt funksjonsevne har hatt en personlig opplevelse av å bli diskriminert i 2019, ifølge undersøkelser som er gjengitt i strategien.

Dokumentet peker også på at koronapandemien har gitt mange av de samme negative utslagene i EU som vi kjenner fra Norge, med forsterket isolasjon og forskjellsbehandling.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.