Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Oversiktsbilde av to tog på en jernbanestasjon.
INGEN SKAL ETTERLATES: 100 organisasjoner av funksjonshemmede står sammen om et krav om mer tilgjengelig togtrafikk i Europa. Bildet er fra Sevilla i Spania. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Krever tilgjengelige tog i hele Europa

2021 skal være «Det europeiske jernbaneåret». Nå krever europeiske organisasjoner av funksjonshemmede at EU bruker markeringen til å sørge for at ingen passasjerer lenger etterlates på perrongen.

Av Ivar Kvistum
Publisert 11.08.2020 09:36

The European Disability Forum (EDF) har henvendt seg til kommissær for transport, Adina Vălean, med krav om at det blir satt søkelyset på passasjerenes rettigheter når EU neste år markerer det europeiske jernbaneåret (European Year of Rail 2021).

EDF er en paraplyorganisasjon av europeiske organisasjoner av funksjonshemmede. Brevet er sendt i samarbeid med organisasjoner som arbeider for å fremme både passasjerers og forbrukeres rettigheter i EU.

Ingen igjen på perrongen

«Jernbaneåret må forholde seg til det store mangfoldet blant togpassasjerer i Europa. Det inkluderer passasjerer med funksjonsnedsettelser og redusert bevegelighet, yngre og eldre, samt de som bor i utkanter og spredtbygde områder. Alle må sikres tilgjengelig tjenestetilbud i hele EU», heter det i brevet.

EDF krever at tiltak og aktiviteter i løpet av året, ikke må etterlate noen på perrongen. Tilgjengelighet for å alle må stå i fokus hele veien, krever de.

Les også: HANDIKAPFORBUNDET KREVER KRAFTTAK FOR UNIVERSELT UTFORMET SAMFERDSEL

EDF skriver varmt om jernbanen som et framtidsrettet, rimelig, sikkert og bærekraftig transportmiddel. Derfor:

«Alle europeiske borgere må få mulighet til å være med på denne reisen mot framtiden», skriver de.

Alle europeiske borgere må få mulighet til å være med på denne reisen mot framtiden.

Styrke passasjerenes rettigheter

Brevet inneholder flere konkrete forslag til hvordan man kan sikre bedre tilgjengelighet på toget.

Den første muligheten er reforhandlingen av de europeiske reglene for rettighetene til togpassasjerer. Her ber EDF og de andre organisasjonene EU om å sikre at reglene styrker rettighetene til alle passasjerer og ikke svekker dem.

«Det er viktig at jernbaneåret ikke bare blir en vanlig holdningskampanje, men at man får et sterkt fokus på passasjerers rettigheter og hvordan de kan få dem oppfylt», heter det i brevet.

Universelt utformet billettsystem

Organisasjonen foreslår videre at de billettselskapene i større grad utveksler data slik at passasjerene får bedre informasjon og enklere tilgang på valgmuligheter.

EDF ønsker seg dessuten et felles europeisk billett- og betalingssystem som er universelt utformet.

«Dette er viktig for å fjerne barrierene som i dag står i veien for at toget blir en reell valgmulighet for alle EU-borgere», skriver EDF.

Europeisk paraply

Paraplyorganisasjonen the European Disability Forum (EDF) er en paraplyorganisasjon som påberoper seg å representere interessene til 100 millioner personer med funksjonsnedsettelse i Europa.

Over 100 organisasjoner står tilsluttet EDF, blant dem er Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) i Norge.

Kjære leser!

Vi vil gjerne be deg om en liten tjeneste. Handikapnytt.no er et nettsted uten noen form for betalingsmur. Det er fordi vi ønsker å nå ut til flest mulig med vesentlig journalistikk om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Men det koster penger å lage innholdet, og vi mottar ingen pressestøtte.
Vil du hjelpe oss å finansiere journalistikken som ingen andre enn Handikapnytt lager?

Det kan du gjøre ved å vippse for eksempel 25 kroner til 526030.

Du kan også bruke kontonummer 8200.02.03277. Husk å merke overføringen med «støtte til Handikapnytt».

Pengene går uavkortet til å lage Handikapnytt. Tusen takk for ditt bidrag.

Hilsen redaksjonen


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.