Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Ung kvinne i rullestol på perrong mens tog passerer forbi.
FOR LITE INKLUDERING: Norges Handikapforbund vil ha mer trøkk i arbeidet med universell utforming i samferdselssektoren. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Handikapforbundet krever krafttak for universelt utformet samferdsel

Rullestolbrukere som nektes å reise alene med fly, som ikke kommer om bord på toget, og som må bestille billett på ekspressbusser to dager i forveien – mens gående fritt kan kjøpe billett i døra.

Ivar Kvistum
Publisert 15.07.2020 13:17

Dette er eksempler som ifølge Handikapforbundet viser hvor mye som står igjen før norsk samferdsel er universelt utformet.

I en høringsuttalelse til Nasjonal transportplan (NTP) 2022–2033 krever Norges Handikapforbund at det blir laget en handlingsplan for universell utforming for transportsektoren.

Langt fra målet

NHF viser til at norsk transportsektor er langt unna å oppfylle kravene som settes i FNs bærekraftmål: å sikre at alle har tilgang til lett tilgjengelige og bærekraftige transportsystemer innen 2030.

Her er funksjonshemmede nevnt spesielt.

«NHF er opptatt av at alle skal ha et likeverdig og tilfredsstillende transporttilbud for å kunne ta del i samfunnslivet på en likeverdig måte. For å oppnå dette må hele reisekjeden være universelt utformet, noe som langt fra er tilfellet per i dag. Derfor er det helt nødvendig at den kommende nasjonale transportplan har tydelige føringer og planer som sikrer at alle har likeverdig tilgang til transporttjenester.»

Det skriver forbundsleder Tove Linnea Brandvik og leder i NHFs samferdselsnettverk, Magnhild Sørbotten, i høringssvaret til Samferdselsdepartementet.

De to inviterer seg selv til et møte med departementet for å utdype sine synspunkter.

Eksempler på utestengelse

I høringsuttalelsen viser de til en rekke konkrete eksempel på hvordan manglende universell utforming hindrer funksjonshemmede i å benytte kollektivtransport. Mange av eksemplene er tidligere omtalt i ulike saker i Handikapnytt (følg lenkene):

Sterkt mangelfullt

Nasjonal transportplan (NTP) er regjeringens viktigste dokument for samferdselspolitikken. Her presenteres regjeringens transportpolitikk for en tolvårsperiode.

Det handler med andre ord om de lange linjer og overordnede prioriteringer.

Som en del av prosessen med å lage planen for 2022–2033 har Samferdselsdepartementet har bedt transportvirksomhetene Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS og Vegdirektoratet komme med innspill til arbeidet med NTP.

Og det er disse innspillene Handikapforbundet og andre har kommentert i høringen.

Handikapforbundet har gjennomgått hva de fem  har svart på oppdragene de har fått av departementet. Samlet er ikke Handikapforbundet fornøyd med det de ulike aktørene i transportsektoren sier om temaet universell utforming.

«Med bakgrunn i både effektivitetsøkning, at alle skal ha tilgang til offentlige transportmidler, samt miljøgevinsten av dette, mener vi transportvirksomhetenes svar er sterkt mangelfulle», skriver Brandvik og Sørbotten.

Med bakgrunn i både effektivitetsøkning, at alle skal ha tilgang til offentlige transportmidler, samt miljøgevinsten av dette, mener vi transportvirksomhetenes svar er sterkt mangelfulle.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!

Tilnærmet fraværende

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) er også misfornøyde med hvor lite universell utforming er omtalt i det de ulike transportvirksomhetene har meldt inn.

«Vi har gjennomgått dokumentene i ovennevnte høring og konstaterer at omtale av arbeid med universell utforming/tilgjengelighet er tilnærmet fraværende og ikke svarer ut det Norge har forpliktet seg til», heter det i FFOs uttalelse.

Også FFO etterlyser konkrete planer for universell utforming i Nasjonal Transportplan og etterlyser en egen transportplan for universell utforming.

FFOs styreleder Eva Buschmann og generalsekretær Lilly Ann Elvestad inviterer seg selv til et møte med departementet for å utdype synspunktene.

Langt igjen

Også Norges Blindeforbund kritiserer at transportvirksomhetene har tatt for lett på universell utforming i sine innspill.

«Vi ber om at de ulike transportetatene legger et løp som redegjør for når man skal være i mål med universell utforming på områdene tog, fly, vei/ferge. Det er langt igjen før alle flyplasser, togstasjoner, bussterminaler/fergeterminlaer er universelt utformet. Ledelinjer, merking av trapper, taktile symboler/skilting og kontraster mangler fortsatt flere steder», skriver Blindeforbundet i sin uttalelse.

 


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.