Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

EU-flagget med punktskrift i bakgrunnen.
FELLESEUROPEISK: I EU er det flere som arbeider for å få inkluderende merking av dagligvarer. Det vil også få virkning i Norge. (Illustrasjon: Colourbox)

EU har nøkkelen til å innføre krav om matmerking med punktskrift

Den norske regjeringen mener den ikke kan stille andre krav enn EU når det gjelder å merke dagligvarer med punktskrift for blinde.

Ivar Kvistum
Publisert 11.01.2021 13:57

I forrige uke skrev Handikapnytt at Norges Blindeforbund krever påbud om at dagligvarer merkes med punktskrift.

Manglende merking er ikke bare upraktisk for blinde og sterkt svaksynte. Det kan også være farlig.

– Dette er viktig i hverdagen, og på noen områder kan det være kritisk viktig, sa seksjonsleder samfunnskontakt Sverre Fuglerud til Handikapnytt.

Les mer: BLINDEFORBUNDET KREVER PUNKTSKRIFT PÅ ALLE DAGLIGVARER

Kravet om at dagligvarer blir omfattet av de samme reglene som i dag gjelder for legemidler, ble fremmet i forbindelse med Punktskriftens dag.

Harmonisert med EU-regler

Men regjeringen avviser at den uten videre kan oppfylle Blindeforbundets krav.

Regelverket om merking av matvarer er hjemlet i matloven og er i hovedsak Helse- og omsorgsdepartementets ansvarsområde. I tillegg til matvarer har Helse- og omsorgsdepartementet ansvar for bestemmelser om merking av legemidler og  kosmetikk.

I en e-post til Handikapnytt fastslår statssekretær Frøydis Høyem (H) i Helse- og omsorgsdepartementet at det ikke finnes noen særskilte bestemmelser om punktskrift i det norske regelverket om merking av matvarer.

– Vårt regelverk her er harmonisert med regelverket i EU, og det er ikke noe særskilt handlingsrom for eventuelle nasjonale krav om merking av matvarer med punktskrift, skriver Frøydis Høyem.

Vårt regelverk her er harmonisert med regelverket i EU, og det er ikke noe særskilt handlingsrom for eventuelle nasjonale krav om merking av matvarer med punktskrift.

Dermed blir det opp til EU, men Frøydis Høyem skriver:

– Så vidt vi vet, er det ikke utarbeidet konkrete forslag til felles regler som omfatter krav om merking med punktskrift i EU.

Nye formidlingsmåter

Men det betyr ikke at det ikke fremmes krav og forslag om å innføre bestemmelser om punktskrift i det felleseuropeiske, harmoniserte regelverket for merking av matvarer.

Helse- og omsorgsdepartemet opplyser at Europakommisjonen vil undersøke nye måter å formidle informasjon til forbrukerne i den nylig framlagte EU-strategien «Farm  to Fork», også digitalt.

Hensikten skal være å forbedre tilgjengeligheten til matinformasjon, i særdeleshet for personer med synshemming.

Samme rett som andre

 Blant annet har den italienske politikeren Laura Ferrara fremmet krav om å sørge at inkluderende merking for blinde kommer på plass i regelverket, ifølge nettstedet Disability Insider. 

– Disse menneskene har den samme retten som andre til å foreta bevisste valg som forbrukere, og EU må sørge for å garantere dem denne retten, har Lara Ferrara uttalt.

Ferrara, som er medlem i parlamentet for Femstjernersbevegelsen, mener det ikke bare er nødvendig med punktskrift. Hun lanserer også forslag om å ta i bruk tekniske løsninger som gjør det mulig med lydmerking av matvarer.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.