Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Håvard Ravn Ottesen.
VIKTIG PRINSIPPSAK: Styremedlem Håvard Ravn Ottesen i Handikappede Barns Foreldreforening mistenker at mange ikke er klar over at de blir trukket fagforeningskontingent av omsorgsstønaden de mottar. Han har engasjert seg i saken til kvinnen som mener hun har betalt 9500 kroner for mye til Fagforbundet. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Fagforbundet forsyner seg av penger du får for å pleie funksjonshemmede barn

Bor og jobber du i samme kommune, risikerer du å betale fagforeningskontingent av stønaden du får for å pleie familiemedlemmer hjemme. Etter at Handikapnytt tok opp saken, vil Fagforbundet vurdere regelverket sitt på nytt.

Ivar Kvistum
Publisert 18.02.2021 10:45

– Det er så urettferdig. Jeg mener dette blir helt feil!

Det sier en kvinnelig ansatt i Trondheim kommune til Handikapnytt.

Hun jobber deltid i kommunen. I tillegg mottar hun omsorgsstønad fra den samme kommunen for å pleie sin funksjonshemmede datter hjemme.

Datteren har en utviklingshemning. Og selv om hun nå er over 18 år, har hun behov for konstant tilsyn.

Som mange andre kommuneansatte har kvinnen vært organisert i Fagforbundet. Organisasjonen trekker 1,45 prosent av brutto lønn i medlemskontingent, inntil en maksgrense.

Men når fagorganisasjonen hennes har regnet ut hvor mye kontingent de skal trekke henne for, har de også tatt med omsorgsstønaden som hun mottar for å pleie datteren hjemme. I årene fra 2015 til 2020 har dette tilført cirka 9500 kroner mer i fagforeningskassa.

Bosatt i «feil» kommune

Dette skjer fordi kvinnen mottar både lønn og omsorgsstønad fra den samme kommunen, og begge deler står oppført på den samme lønnsslippen. 

Hadde hun derimot bodd i en annen kommune og fått omsorgsstønad derfra, ville det ikke blitt trukket kontingent av pengene – selv om hun fortsatt hadde vært organisert i Fagforbundet.

– Jeg har hele tiden måttet jobbe redusert stilling fordi jeg må ta meg av datteren min. Da er det veldig urettferdig at jeg skal måtte betale mer i fagforeningskontingent enn andre, sier kvinnen, som ikke ønsker å stå frem med navn.

Jeg har hele tiden måttet jobbe redusert stilling fordi jeg må ta meg av datteren min. Da er det veldig urettferdig at jeg skal måtte betale mer i fagforeningskontingent enn andre.

Omsorgsstønad
  • Omsorgsstønad er en kommunal, økonomisk kompensasjon til personer som utfører omsorgsoppgaver som ellers ville vært utført av kommunen. Stønaden er pensjonsgivende og skattepliktig inntekt
  • Hvis du har særlig tyngende omsorgsarbeid og utfører oppgaver som ellers måtte vært utført av kommunen, kan du få omsorgsstønad.
  • Ordningen omfatter både omsorgsytere uten omsorgsplikt og foreldre som har omsorgsplikt for sine mindreårige barn.
  • Kilder: HelseNorge og Nav

Klagde og fikk avslag

Kvinnen har klagd på praksisen og krevd at Fagforbundet betaler tilbake pengene hun mener hun har betalt for mye i kontingent for omsorgsstønaden i årene fra 2015 til 2020.

Men på sentralt hold har den mektige LO-organsiasjonen så langt sagt nei til å betale tilbake. Den har i stedet vist til et vedtak fra sin egen «Administrativ vedtektsgruppe» fra 2017, der konklusjonen er at «medlemmer som mottar omsorgsstønad skal betale kontingent».

Stiller Fagforbundet opp for datteren min?

En sentral del av Fagforbundets begrunnelse for å si nei, er at omsorgsstønad fra kommunen er regulert som et arbeidstakerforhold mellom mottakeren og kommunen.

Men kvinnen som fikk avslaget, spør da hva Fagforbundet har tenkt å stille opp med for den delen av kontingenten hun trekkes for å pleie sitt eget barn hjemme.

– Har de rett til å kreve kontingent av omsorgsstønaden, må jeg vel kunne ha muligheten til å bruke dem på et vis? Det kunne vi virkelig trengt, for vi som er foreldre til funksjonshemmede barn, må hele tiden slåss med alt vi har for at barna våre skal få et verdig liv, sier kvinnen til Handikapnytt.

Hun forteller hun har forsøkt å spørre Fagforbundet hva de vil stille opp med for kontingent de trekker av omsorgsstønaden, men ikke fått et skikkelig svar.

Og nå har hun valgt å melde seg ut av Fagforbundet.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!

HBF: – Viktig prinsippsak

Kvinnen ønsker ikke å stå fram med navn. Men styremedlem Håvard Ravn Ottesen i Handikappede Barns Foreldreforening (HBF) har engasjert seg i saken hennes. Han mener den er prinsipielt viktig.

– Jeg mener dette er er en viktig likestillingssak. Det er fordi den i stor grad vil angå kvinner som har går i deltidsarbeid på grunn av en tøff hjemmeomsorg. For mange av dem vil dette også ha økonomisk betydning, selv om det for andre kanskje ikke vil oppleves som store beløp, sier Ottesen til Handikapnytt.

Kvinnen som Handikapnytt har snakket med, sier hun kjenner til flere som er i samme situasjon som henne. Og Håvard Ravn Ottesen anslår at HBF er i berøring med et par–tre slike saker i året, ikke bare knyttet til medlemskap i Fagforbundet, men også andre arbeidstakerorganisasjoner med samme praksis.

– Jeg tror vi bare ser toppen av isfjellet, for det er ikke engang sikkert at folk er klar over at de trekkes kontingent av omsorgsstønad, sier Ottesen.

Fagforbundet vil revurdere

Handikapnytt kontakter Fagforbundet sentralt for å få deres forklaring på hvorfor medlemmer skal betale kontingent av omsorgsstønad hvis de tilfeldigvis bor i kommunen hvor de er ansatt.

Vi spør blant annet om medlemmer som trekkes for kontingent for omsorgsstønad, kan forvente at Fagforbundet stiller opp og gir bistand når de for eksempel kjemper for bedre vilkår og ordninger for sine egne funksjonshemmede barn.

Nestleder Randi Helle i Fagforbundets organisasjonsavdeling svarer i en e-post:

«Vi setter pris på spørsmålene og problemstillingene som reises fra deres side og vil på den bakgrunn gjøre en ny vurdering av våre bestemmelser som knytter seg til kontingenttrekk av omsorgsstønad. Arbeidet vil bli prioritert fra vår side.»

Handikapnytt spør tilbake om dette skal forstås slik at den aktuelle problemstillingen vi reiser, ikke har vært en tilsiktet virkning av kontingentreglementet.

«Det er det vi nå vil å gjøre en ny vurdering av. Vi kan derfor ikke uttale oss utover det vi allerede har gjort før en ny vurdering foreligger», svarer Randi Helle.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.