Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Mannsperson i dress sitter i rullestol og arbeider med laptop og notatblokk.
MER TILRETTELEGGING: SSB tror økningen i tilrettelegging henger sammen med avtalen om inkluderende arbeidsliv. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Funksjonshemmede trenger mer tilrettelegging på arbeidsplassen

Over halvparten av funksjonshemmede som er i jobb, har en form for tilpasning av arbeidssituasjonen. Men mange mener de trenger enda mer tilrettelegging enn de får.

Av Ivar Kvistum
Publisert 27.11.2017 13:25

Dette kommer fram i rapporten «Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2017» fra Statistisk sentralbyrå, som nylig er offentliggjort.

Undersøkelsen gjøres årlig for å se hvordan funksjonshemmedes tilknytning til arbeidsmarkedet utvikler seg over tid.

I 2017-rapporten oppgir 17 prosent av befolkningen i alderen 15–66 år å ha en funksjonsnedsettelse, og av dem er 43 prosent i arbeid. Dette er omtrent på samme nivå som tidligere år.

Hver femte trenger mer tilrettelegging

Over halvparten av arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne – 53 prosent – har fått arbeidssituasjonen sin tilpasset funksjonsnedsettelsen.

Det kan være i form av endringer i arbeidsoppgaver, arbeidstid eller fysisk tilrettelegging av arbeidsplassen.

Dette er i tråd med funnene fra 2007, men sammenliknet med 2002 har det vært en økning på 10 prosent av dem som har fått tilpasset arbeidssituasjonen.

Resultat av IA-avtalen

Det er i første rekke fysisk tilrettelegging av arbeidsplassen som stadig flere har fått.

SSB-rapporten framholder at avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) er den viktigste årsaken til at flere har fått tilrettelegging på jobben.

Likevel, blant dem som har fått tilrettelegging, mener 18 prosent at de har behov for enda mer. Blant dem som ikke har fått noen form for tilrettelegging på jobben, mener 12 prosent at de har behov for det.

Mye deltid

Blant funksjonshemmede i arbeid, jobber 41 prosent deltid.

Dette er en betydelig større andel enn for alle sysselsatte sett under ett. Der er andelen i deltidsjobb bare 24 prosent.

For funksjonshemmede i alderen 15–24 gikk andelen som er i jobb markant ned fra 2013 til 2017.
Ifølge rapporten er dette i tråd med utviklingen for ungdom generelt, og det henger sammen med at flere unge tar høyere utdanning.

Ifølge undersøkelsen er det nå 91 000 funksjonshemmede som står utenfor arbeidsmarkedet og ønsker seg jobb. Av disse ble 24 000 definert som arbeidsledige i 2. kvartal 2017.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.