Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Catalina Devandas
GRANSKER NORGE: Catalina Devandas er FNs spesialrapportør. Nå er hun i Norge. (Foto: FN)

FN-rapportør i Norge for å granske tvangsbruk og institusjoner

I dag innleder FNs spesialrapportør for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne en rundreise for å undersøke hvordan Norge oppfyller sine menneskerettslige forpliktelser.

Av Ivar Kvistum
Publisert 02.10.2019 09:14

Catalina Devandas fra Costa Rica er FNs spesialrapportør for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.

Fram til 11. oktober skal hun reise rundt i Norge for å vurdere funksjonshemmedes situasjon.

«Jeg er spesielt interessert i å holde konstruktive samtaler med sentrale og lokale myndigheter om spørsmål inkludert rettslig handleevne, bruken av tvang og institusjonaliseringen av mennesker med nedsatt funksjonsevne med sikte på å finne løsninger på de utfordringer som eksisterer på disse områdene.»

Det uttaler Catalina Devandas i en pressemelding som er formidlet gjennom Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), som koordinerer besøket.

Kritisk bakteppe

I funksjonshemmedes organisasjoner knytter det seg spenning til besøket, ikke minst på bakgrunn av den skarpe kritikken som FN rettet mot Norge etter høringen i Genève tidligere i år.

Da lå Norges oppfyllelse av forpliktelsene i FN-konvensjonen for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD), og norske myndigheter ble kritisert blant annet for tvangsbruk og institusjonalisering av funsjonshemmede.

Videre ble Norge kritisert for å være mer opptatt av velferdstjenester og «pasientfokus» enn av menneskerettigheter, for ikke å ha innlemmet funksjonshemmedes rettigheter i lovverket på linje med rettighetene til andre grupper, og for ikke å skape en inkluderende skole.

Les mer: FN: FUNKSJONSHEMMEDE I NORGE HAR LAVERE STATUS ENN ANDRE

«Jeg vil bruke besøket til å sette meg inn i lovgivningen og retningslinjene på dette området, samt hvilke konkrete tiltak den norske regjeringen har foretatt for å gjennomføre FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne og FNs bærekraftsmål», uttaler Catalina Devandas.

Møter Grande

I formiddag møter hun blant annet kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

I morgen, torsdag, er Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon vertskap når representanter for organisasjonene er invitert til å møte henne, i regi av CRPD-koalisjonen.

Som det meste annet under spesialrapportørens besøk er møtet lukket. Gjennom sitt kontor har Catalina Devandas avvist Handikapnytts forespørsler om både intervjuer og fotografering under besøket. Begrunnelsen er at hun vil danne seg et samlet bilde før hun gir noen uttalelser til media, og det er planlagt en pressekonferanse på besøkets siste dag.

Skjermbilde av Devandas' post på twitter.

PÅ TWITTER: Catalina Devandas skrev på Twitter om besøket i Norge: «Ser fram til fruktbare diskusjoner med representanter for den norske regjeringen, med landets menneskerettsinstitusjoner og med personer med nedsatt funksjonsevne selv, om utfordringene knyttet til deres rettigheter og hvordan dette skal løses.»

Besøker Sametinget

Spesialrapportøren skal til Oslo, Tromsø og Karasjok. Hun kommer til å besøke skoler og spesialpedagogiske støttetjenester, institusjoner for personer med nedsatt funksjonsevne, psykiatriske institusjoner og en bedrift med arbeidspraksis i skjermet virksomhet.

Les også: INGEN TOLKEHJELP TIL FN-RAPPORTØRENS BESØK

Devandas vil møte myndighetene på alle nivåer, fra det nasjonale til kommuner. Hun skal ha møter med Nasjonal Institusjon for Menneskerettigheter, Likestillings- og diskrimineringsombudet, og andre uavhengige organer.

Hun vil også møte personer med nedsatt funksjonsevne og deres interesseorganisasjoner. Hun kommer også til å ha møte med Sametinget og ta opp situasjonen til urbefolkningen.

Del av mangfoldet

FNs spesialrapportører er ikke ansatt, men utnevnt på frivillig basis. FN-systemet oppgir at Catalina Devandas har arbeidet med funksjonshemmedes rettigheter og inkluderende utvikling i 20 år – både i tilknytning til Verdensbanken, FN og internasjonale organisasjoner.

I sitt arbeid legger hun særlig vekt på sosial og økonomisk inkludering, og på å fremme funksjonshemmedes rettigheter og forståelse for funksjonshemning som en del av det menneskelige mangfoldet.

Hun ble oppnevnt som FNs første spesialrapportøren for funksjonshemmedes rettigheter i 2014.

Les også: VIL TETTE STORT KUNNSKAPSHULL OM FUNKSJONSHEMMEDES RETTIGHETER

Kjære leser!

Vi vil gjerne be deg om en liten tjeneste. Handikapnytt.no er et nettsted uten noen form for betalingsmur. Det er fordi vi ønsker å nå ut til flest mulig med vesentlig journalistikk om funksjonshemmedes rettigheter og levekår.
Men det koster penger å lage innholdet, og vi mottar ingen pressestøtte.

Vil du hjelpe oss å finansiere journalistikken som ingen andre enn Handikapnytt lager?
Det kan du gjøre ved å vippse for eksempel 25 kroner til 526030.

Pengene går uavkortet til å lage Handikapnytt. Tusen takk for ditt bidrag.

Hilsen redaksjonen


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.