Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrett av Gunilla Malmborg.
LEDER UTREDNINGEN: Gunilla Malmborg leder den svenske LSS-utredningen, som ventelig vil inneholde forslag som kan snu opp ned på brukerstyrt personlig assistanse i Sverige. (Foto: Sören Andersson)

Frykt for vingeklipping av svensk BPA

Funksjonshemmedes organisasjoner holder pusten i frykt for hva Gunilla Malmborg vil gjøre med brukerstyrt personlig assistanse i Sverige. I midten av desember legges den omstridte LSS-utredningen fram.

Ivar Kvistum
Publisert 26.11.2018 13:36

Ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) kan stå foran dramatiske endringer i Sverige.

Det frykter mange i den svenske handikapbevegelsen blir konsekvensen når en ny, statlig utredning legges fram i desember.

Den såkalte LSS-utredningen i Sverige kommer trolig til å inneholde forslag som innebærer store endringer på BPA-området, skriver Funktionshinderpolitikk.

Magasinet, som utgis av DHR – Förbundet för et samhälle utan rörelseshinder, skriver at det ser mørkt ut for den personlige assistansen.

Færre får assistanse

LSS står for Lagen om stöd och service til vissa funktionhindrade. Den regulerer blant annet BPA-feltet.

Med en stor utredning ledet av Gunilla Malmborg, er ordningen i spill i Sverige, og funksjonshemmedes organisasjoner holder pusten i påvente av hva som kan komme.

Først i midten av desember legges rapporten fra LSS-utredningen fram.

Men bare ut fra det som allerede er kjent gjennom lekkasjer, beregnes det at antallet personer som har assistanse, falle med 22 prosent.

Det blir opp mot 20 000 færre assistenter, og hvert fjerde BPA-foretak vil forsvinne.

Statens utgifter til ordningen vil dessuten falle med nær 500 millioner svenske kroner, mens et tilsvarende beløp belastes kommunene i stedet.

Slutt på BPA til barn

Blant forslagene som ventes, er at det ikke lenger vil bli gitt BPA til barn under 16 år. I stedet innføres ny ordning for barn. Dette skal være en kommunal ordning der BPA inngår som én av flere komponenter.

Les også: SVENSK UTVALG FORESLÅR Å TA ASSISTANSEN FRA ALLE BARN OG GAMLE

Utredningsleder Gunilla Malmborg har overfor Svenska Dagbladet bekreftet at dette endringsforslaget kommer. Men hun har argumentert for at det blir en bedre ordning enn hva familier med funksjonshemmede barn har i dag.

Standardmaler for timetall

LSS-utredningen vil også trolig foreslå at pårørende som bor i samme husstand, skal få mindre godtgjøring om de jobber som assistenter.

Trolig vil man også foreslå å innføre standardiserte maler for beregning av assistent-timetall knyttet til ulike gjøremål i dagliglivet, som innkjøp, trening og fritidsaktiviteter.

Den som mener å ha behov for flere timer enn det som ligger i malen, må i så fall søke særskilt.

Juks og skandaler

Bakteppet for LSS-utredningen er at BPA-sektoren i Sverige har opplevd en kostnadseksplosjon de senere årene, noe som også var tema i den svenske valgkampen.

En rekke tilfeller av juks med ordningen og useriøse aktører har vært omtalt i mediene.

I funksjonshemmedes organisasjoner følger man regjeringsdrakampen i Sverige med argusøyne, fordi de ulike partiene har gitt ulike valgløfter om hvordan de vil forholde seg til forslagene i LSS-utredningen.

Socialdemokraterna var ute i valgkampen med løfter om å gå inn for et bredt forlik om LSS.

LSS-utredningens leder, Gunilla Malmborg, er sosionom og ansatt i det svenske Sosialdepartementet. Hun har tidligere uttalt at svenske kommuner må ta et større ansvar for BPA enn de gjør i dag.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.