Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

22 organisasjoner allierer seg for å styrke bostøtteordningen.
SAMMEN FOR BOSTØTTEN: 22 organisasjoner allierer seg for å styrke bostøtteordningen her til lands. Initiativet kom fra Pensjonistforbundet. (Foto: Bjørg Karin Bjåland Buttedahl/Pensjonistforbundet)

Går sammen for å styrke bostøtten

22 organisasjoner har dannet en allianse for å løfte bostøtteordningen her i landet.

Av Britt Knutsdatter Arnhøy
Publisert 19.03.2019 11:00

Det er Pensjonistforbundet som har tatt initiativet til en allianse for å styrke bostøtteordningen. De har erfart at mange organisasjoner mener det samme om akkurat dette temaet.

Derfor gjør de nå felles front.

Foreløpig er navnet på de 22 allierte Bostøttealliansen. Norges Handikapforbund er også med.

– Det er bedre å være én stor allianseorganisasjon som går til storting og regjering for å løse en utfordring enn at organisasjonene hver for seg sier det samme. Sammen vil vi jobbe for en forbedring for våre medlemmer og andre som er aktuelle for bostøtte, sier Harald Olimb Norman, generalsekretær i Pensjonistforbundet.

Stort behov

Norman beskriver utfordringene med dagens bostøttesystem slik:

– Lista ligger høyere for å få bostøtte. Og antallet sosialstønadsmottakere blitt flere, fordi det er blitt vanskeligere å få bostøtte. Samtidig vet vi at bostøtteordningen generelt sett er underkommunisert. Mange

Harald Olimb Norman, generalsekretær i Pensjonistforbundet

TOK INITIATIV: Harald Olimb Norman, generalsekretær i Pensjonistforbundet. (Foto: Ivar Kvistum)

kunne kanskje fått, men de søker ikke. Vi vet også at ordningen er underforbrukt, det vil si at det ligger mer penger til formålet i Husbanken enn det som gis ut.

Det faktum at hele 22 organisasjoner er med, taler sitt tydelige språk, mener Norman.

– Det forteller politikerne at her er det et himla behov. Så er også vår erfaring at de politiske partiene applauderer dette. Vi samler oss jo for at dette skal bli bedre for alle.

Felles plattform før sommeren

Organisasjonene i Bostøttealliansen representerer ulike felt i samfunnet, deriblant funksjonshemmede og rus- og psykiatri. Flere felt er representert ved flere organisasjoner, (se oversikt nederst i saken), og nå jobber organisasjonene med å finne ut hvem som skal representere de ulike feltene.

Disse personene danner et arbeidsutvalg som skal samle kunnskap om utfordringer knyttet til bostøtten, og de skal arbeide med å finne løsninger som kan legge til rette for en god og forutsigbar bostøtte for dem som trenger det.

– Målet er en å skape en felles plattform alle organisasjonene i alliansen kan stå på innen sommeren, forteller Norman.

eder i Norges Handikapforbund (NHF), Arne Lein (t.h.), har tro på å stå sammen for å oppnå endringer. Her sammen med generalsekretær i Pensjonistforbundet, Harald Olimb Norman.

HAR TRO: Leder i Norges Handikapforbund (NHF), Arne Lein (t.h.), har tro på å stå sammen for å oppnå endringer. Her sammen med generalsekretær i Pensjonistforbundet, Harald Olimb Norman. (Foto: Ivar Kvistum)

Sterke sammen

Arne Lein, leder i Norges Handikapforbund (NHF), har stor tro på initiativet fra Pensjonistforbundet. NHF har registrert at mange organisasjoner har hatt bostøtten på agendaen, og handikapforbundet har selv tatt saken opp gjentatte ganger.

– Når vi nå ble invitert, var det helt naturlig for oss å være med i en allianse som består av mange ulike typer organisasjoner. For å få til forandring, er det viktig at organisasjonene har et entydig budskap om hvilke endringer som skal til når vi løfter saken opp på politisk nivå. Og når mange går sammen slik som dette, kan ikke politikerne overse synspunktene våre, sier Lein.

Alliansen per i dag

Disse organisasjonene er med i Bostøttealliansen per i dag: Leieboerforeningen, Actis, Foreningen for en human narkotikapolitikk, Batteriet, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), CP-foreningen, Norsk Boligbyggelag (NBBL), Fellesorganisasjonen (FO), Fattignettverket i Norge, Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU), Alarm, Velferdsalliansen, Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon, Trasopp Klinikken, Kommunale boligadministrasjoners Landsråd, Norges Handikapforbund (NHF), Retretten, Kirkens bymisjon Oslo ved BYBO, Uføres landsorganisasjon,  Huseiernes Landsforbund, Døveforbundet og Pensjonistforbundet.

 


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.