Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrett.
IKKE UNIVERSELT UTFORMET: Statssekdretær Cecilie Knibe Kroglund konstaterer overfor Handikapnytt at de nye fjerntogene ikke blir universelt utformet. (Foto: Samferdselsdepartementet)

Slår tilbake mot påstander om usannheter – tar NHF og FFO i faktafeil

Statssekretær Cecilie Knibe Kroglund i Samferdselsdepartementet avviser at Stortinget er blitt feilinformert om fjerntog. I stedet påpeker hun at Handikapforbundet og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon bommer på fakta. – Vi burde oppdaget feilen, innrømmer nestleder Magnhild Sørbotten i Norges Handikapforbund.

Ivar Kvistum
Publisert 29.06.2023 12:51

Funksjonshemmedes organisasjoner har protestert kraftig mot at Norske tog AS har bestilt tog med trapp, slik at det fortsatt ikke er mulig for rullestolbrukere å trille rett om bord – selv ikke der plattformhøyden er på standardiserte 76 centimeter.

Tidligere denne uken sendte Norges Handikapforbund (NHF) og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) et brev til Samferdselsdepartementet der de hevder at statsråd Jon-Ivar Nygård sprer feil informasjon til Stortinget om det omdiskuterte innkjøpet av nye fjerntog.

Les mer: FFO OG NHF: – STATSRÅDEN FEILINFORMERER

Hva handlet møtet om?

Feilinformasjonen som NHF og FFO mener samferdselsminister Nygård sprer, handler om hvilke krav de har fremmet om universell utforming underveis i innkjøpsprosessen.

Blant annet viste Nygård til et møte i den såkalte toggruppa 13. august 2021 der løsninger for universell utforming ble diskutert, og det ikke skal ha kommet innsigelser fra funksjonshemmedes organisasjoner til Norske togs forslag til kravspesifikasjon.

I brevet til Nygård skriver NHF og FFO at dette ikke stemmer. Organisasjonene påstår at det aktuelle møtet handlet om innkjøp av lokaltog, og ikke fjerntog. Som dokumentasjon legger de fram møteinnkallingen der det står: «Emne: Gjennomgang av universell utforming/tilgjengelighet på Type 79».

– Type 79 er lokaltog og har ingenting med fjerntog å gjøre, argumenterer NHF og FFO for å underbygge at Nygård sprer feil informasjon.

Blandet sammen navn på togtyper

Men her tar organisasjonene feil, konstaterer statssekretær Cecilie Knibe Kroglund.

– Statsråden har ikke feilinformert Stortinget. Møtet 13. august handlet om fjerntog, også kjent som Type 79. Lokaltogene fra Alstom er kjent som Type 77, skriver hun i en e-post til Handikapnytt.

En faktasjekk av typebetegnelser Norske tog og øvrige aktører i jernbanesektoren opererer med, bekrefter dette: Lokaltog er Type 77. Fjerntog er type 79.

Agendaen for det aktuelle møtet var altså universell utforming av nye fjerntog, ikke lokaltog som NHF og FFO hevdet i sitt brev.

Burde vært oppdaget

Nestleder i NHF og leder for organisasjonens samferdselsnettverk, Magnhild Sørbotten, erkjenner at faktafeilen burde vært oppdaget.

– I brevet NHF og FFO sendte statsråden uttaler vi at dette møtet ikke handlet om fjerntog, men om lokaltog. Det er feil, og det burde vi ha oppdaget tidligere. Dette møtet handlet utelukkende om fjerntog. Selv om vi gjorde en feil her, er det viktig for oss å få fram at saken handler om at Norske tog anskaffer tog som i de neste 40 årene vil gi rullestolbrukere fjerntog der de ikke er likestilte reisende.

Selv om vi gjorde en feil her, er det viktig for oss å få fram at saken handler om at Norske tog anskaffer tog som i de neste 40 årene vil gi rullestolbrukere fjerntog der de ikke er likestilte reisende.

Norske tog: «Ambisøse krav»

Når Handikapnytt spør Sørbotten om organisasjonene har vært så tydelige i kravet om trinnfri adkomst som de hevder, sier hun at dette har ligget som en forutsetning i dialogen om toganskaffelsen hele veien, også fra Norske togs side.

Det har med andre ord ikke vært et krav som man har måttet slå i bordet om i hvert møte, fordi man har hatt grunn til å tro at det har ligget til grunn – ikke bare i organisasjonene, men også i det som er blitt sagt fra Norske tog.

Hun viser til Norske togs eget referat fra det tidligere omtalte møtet 13. august 2021 – som faktisk handlet om fjerntog – at Norske tog selv sa:

«Alle burde ta seg av og på toget uten assistanse.»

Ifølge referatet ble poenget utdypet av Norske tog (Nt): «Nt har et ambisiøst krav på at man skal kunne gå inn uten assistanse på plattformhøyder mellom 300-760 mm. Vi mistenker at leverandørene ikke kan opprettholde hele dette kravet, men evaluerer på hvor gode leverandørene er på å levere dette.»

– I møtet toggruppa hadde med Norske tog 13.8.21 er det dokumentert at Norske tog sier de har ambisiøse krav om at alle skal kunne ta seg på og av toget uten assistanse. Måten man kan klare det på er ved å ha trinnfri adkomst, sier Sørbotten.

Står fast på anklagen om feilinformasjon

Også FFOs seniorrådgiver Cato Lie står fast på anklagen om at samferdselsministeren feilinformerer om kjøpsprosessen.

– Ja, det gjør jeg. Statsråden hevder at innkjøpsprosessen har vært inkluderende men at vi ikke har gitt innspill om trinnløs innstigning på 76 cm plattformhøyde. Men både vedlagte referat og referat fra møtet 2. oktober 2019 dokumenterer at vi har vært tydelige på vårt krav om trinnfri innstigning på 76-plattformer. Dessuten har Norske tog hatt store ambisjoner for anskaffelsen, synliggjort i referatet, som ikke er innfridd. Det må statsråden ta ansvar for, skriver Cato Lie i en e-post til Handikapnytt.

Statssekretæren: Blir ikke universelt utformet

Statssekretær Cecilie Knibe Kroglund erkjenner at de nye togene ikke blir universelt utformet, selv om hun hevder de vil gi et bedre tilbud til alle reisende – også funksjonshemmede – sammenliknet med dagens tog.

– Jeg har forståelse for at mange er skuffet over at togene ikke er universelt utformet. Det er ikke et resultat av vond vilje, men en konsekvens av mange avveininger, blant annet at togene skal kunne kjøre i krevende geografi og under vanskelige værforhold som gjør at understellet må være høyere, skriver hun i e-posten.

Hun konstaterer at organisasjonen er uenige i fremstillingen som er gitt i Nygårds svarbrev til Stortinget, og at møtene det vises til ble avholdt før regjeringen tiltrådte.

– Vi ønsker å bidra til en bedre dialog og vil derfor invitere til et dialogmøte over sommeren, skriver statsråden.

***

Saken ble oppdatert med Cato Lies uttalelse 29. juni 2023, kl. 21:48.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.