Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrett av Bollestad. Hagen er innfelt.
LIKESTILLING: KrF-nestleder Olaug Bollestad tar utfordringen fra Celina Hagen (innfelt). I dette innlegget forklarer hun hva KrF og regjeringen gjør for å løse problemene med BPA-ordningen. (Foto: Torbjørn Tandberg og NHF)

Hannahs kamp for å kunne delta i samfunnet, gjør et sterkt inntrykk

MENINGER: Vi har satt i gang en systematisk gjennomgang for å sikre brukerstyrt personlig assistanse som en likestillingsordning, skriver KrF-nestleder Olaug Bollestad i dette innlegget.

Olaug Bollestad
Publisert 17.02.2020 10:20

I dette innlegget svarer nestleder Olaug Bollestad i KrF på utfordringen hun fikk av Celina Hagen i Handikapnytt 10. februar.

Les Hagens innlegg her: I DAG SKAMMER JEG MEG OVER Å VÆRE MEDLEM AV KRF

***

Det gjør sterkt inntrykk å høre om Hannah som kjemper en kamp for å få den praktiske hjelpen som trengs for å kunne delta i samfunnet på lik linje som sine medmennesker. For mange får ikke hjelpen de trenger i hjemkommunen sin.

Hannah sin historie er et av eksemplene som gjorde at KrF har jobbet for å få på plass en likeverdsreform.

Regionkontorleder for Norges Handikapforbund i Agder, Celina Hagen, etterlyser nå tiltak fra KrF i regjering. Jeg vil fortelle om noe av det viktigste regjeringen jobber med nå for å nå ambisjonene om et mer likestilt samfunn.

Regjeringen har nedsatt et utvalg som utreder hvordan vi best kan sikre en ordning for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) som fungerer slik ordningen opprinnelig var tenkt.

Norges Handikapforbund har vært en viktig bidragsyter i å få på plass denne utredningen. En tydeligere innramming og gjennomgang av dagens BPA-ordningen er nødvendig.

Det jobbes for å sikre BPA-ordningen som en likestillingsordning, ikke bare en ordning som dekker helserelaterte behov. Gjennomgangen er omfattende, men det er viktig med en systematisk gjennomgang nettopp for å sikre at BPA-ordningen skal fungere bedre enn i dag. Dette har også Handikapforbundet vært opptatt av.

Det skal ikke være slik at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal være prisgitt en «god» kommune for å få den assistansen de trenger i hverdagen.

Kommunen forvalter BPA-ordningen for ulikt. Det skal ikke være slik at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal være prisgitt en «god» kommune for å få den assistansen de trenger i hverdagen. Det finnes for mange historier om folk som flytter fra kommune til kommune for å få hjelpen de trenger, som såkalte velferdsflyktninger i eget land.

Flere brukere har fortalt om at timetallet de har fått innvilget i BPA-ordningen i sin kommune ikke engang rekker til å dekke helt grunnleggende behov som å gå på toalettet om natten. Timetallet er på langt nær tilstrekkelig nok til å kunne delta i fritidsaktiviteter og på andre aktiviteter som gir livskvalitet, glede og mening.

Vi hører om at kommuner spekulerer i å tilby tjenester på laveste mulige nivå, til tross for at brukerens behov tilsier at behovet for assistanse er langt større.

Andre erfarer en bevisst strategi fra kommunen om å gi avslag på nødvendig assistanse for å kjøpe seg tid og dermed spare penger frem til vedtaket blir snudd av Fylkesmannen. Dette er uakseptabelt. Det er den enkeltes behov som skal avgjøre hva slags hjelp som tilbys, ikke størrelsen på pengesekken, dårlig kultur eller holdninger. Kommunen plikter å gi en individuell vurdering i hver enkelt sak.

Vi hører om at kommuner spekulerer i å tilby tjenester på laveste mulige nivå, til tross for at brukerens behov tilsier at behovet for assistanse er langt større.

For å rette opp i ulikhetene mellom kommunene så har BPA-utvalget nå fått i oppgave å finne løsninger hvor innvilgelse av timetall for BPA skal være en faglig vurdering. Flytting mellom kommuner skal ikke påvirke timetallet som er innvilget. En faglig vurdering er mindre utsatt for enkeltkommuners dårlige økonomi, og dårlige unnskyldninger.

Målet må være gode og likeverdige tjenester for mennesker med funksjonsnedsettelser. Det er ikke akseptabelt at enkeltmennesker og familier skal stange hodet mot veggen i et system som ikke gir drahjelp eller ikke vil forstå. Det handler om et likestilt samfunn med plass til alle. Det handler om menneskeverd i praksis.

Olaug Bollestad er nestleder i Kristelig Folkeparti


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.