Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Nygård i et debattpanel på et møte.
FORSKJELLER: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård vil bli kvitt parkeringsforskjellene. Nå ber han om nye retningslinjer innen 1. desember – etter lang tids taushet. (Foto: Georg Mathisen)

Har ventet i fire og et halvt år – nå kommer nye parkeringsregler

Alle har mast i mange år, og departementet har nektet å svare. Først etter at Handikapnytt fotfulgte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård på Arendalsuka i et forsøk på å få svar, kommer nye parkeringsregler.

Georg Mathisen
Publisert 24.08.2023 18:54

Alle maste på nye parkeringsregler, alle var enige om hvordan de bør være, men forslaget ble liggende i en skuff.

Det tok fire og et halvt år å åpne den.

– Vi har purret flere ganger, men aldri fått tilbakemelding, sier Oslo kommune, Norpark og FFO.

Handikapnytt har arbeidet siden mars i år med å få svar på hvor reglene ble av. Lenger ned i denne artikkelen kan du lese samferdselsminister Jon-Ivar Nygård svarte da vi grep tak i ham på Arendalsuka for å få svar på spørsmålet som både parkeringsbransjen, funksjonshemmedes organisasjoner og Handikapnytt har stilt i lang tid.

Nå har Samferdselsdepartementet bedt om en gjennomgang. Nye retningslinjer skal være på plass innen 1. desember.

Utdaterte regler

Når kommunene behandler parkeringstillatelser for forflytningshemmede, bruker de en veileder fra 1999. Den har gått ut på dato for lenge siden.

Resultatet er at behandlingen spriker i alle retninger.

De som søker om HC-kort, får helt forskjellig resultat, avhengig av hvilken kommune de søker.

Allerede i 2018 ble FFO, Handikapforbundet og parkeringsselskapenes organisasjon Norpark enige om et utkast til nye retningslinjer.

12. mars 2019 sendte Statens vegvesen forslaget til Samferdselsdepartementet til «siste gjennomlesning og endelig godkjennelse».

Oslo kommune er blant dem som har purret mange ganger på departementet. – Retningslinjene er kjempegamle, og de er utdaterte på flere punkter, sier fungerende seksjonssjef Julie Adolfsen Fossdal i bymiljøetaten i Oslo kommune.

Vil ha forståelig språk

– Vi trenger tydeligere retningslinjer og tydeligere språk. Det skal være enkelt å lese dem, slik at saksbehandlere med ulik bakgrunn skal kunne forstå dem på lik måte. Det er helt åpenbart at forskriften praktiseres ulikt mellom kommunene. Det er ikke rettferdig overfor søkerne, og det er søkerne vi skal ivareta, sier Fossdal.

I et av flere brev for å etterlyse de nye retningslinjene slår Oslo kommune selv fast at kommunen oppleves som streng sammenlignet med alle kommuner.

– Det er viktig at kommunene forvalter regelverket på lik måte, sier Julie Adolfsen Fossdal.

Vi trenger tydeligere retningslinjer og tydeligere språk. Det skal være enkelt å lese dem, slik at saksbehandlere med ulik bakgrunn skal kunne forstå dem på lik måte.

Også politikerne i Oslo kommune har prøvd å mase.

– Jeg sendte i november i fjor et brev til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård hvor jeg etterlyste fortgang i arbeidet med oppdaterte retningslinjer for tildeling av HC-kort, forteller samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG).

– Dette er viktig for å sikre enhetlig praksis for HC-kort til de som trenger det på tvers av kommunene. Oslo kommune har purret i flere omganger, uten at staten har fulgt opp, uttaler Sirin Stav i en e-post gjennom kommunikasjonsavdelingen til byrådet i Oslo.

Bilde av parkeringsbevis gjennom bilvindu.

UKLARE REGLER: Det må bli slutt på uklare regler og ulik praksis i parkeringssaker, mener både bransjen og funksjonshemmedes organisasjoner. Omsider varsler samferdselsministeren en gjennomgang av forskriften. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Trenger verktøy

Daglig leder Lars Monsen i Norpark er helt enig i at dagens retningslinjer er utdatert og at kommunene trenger et verktøy for å behandle parkeringssakene på en skikkelig måte.

– Det er en underlig tilstand at man ikke har klart dette. I den grad vi og organisasjonene skulle være uenige om noe, er vi ikke det, heller. Vi er enige om hvordan virkeligheten er. Det finnes en god del personer i Norge som fyller kriteriene og trenger et handikapkort, sier Monsen.

– Da trenger vi at kommunene er skolerte og faller ned på riktige beslutninger og at det ikke blir for stort sprik kommunene imellom. Det skal ikke være dårlig saksbehandling der du bor som avgjør om du får parkeringstillatelse.

– Kronglete regler

Norpark-sjefen karakteriserer regelverket som skjønnsmessig og litt kronglete så lenge målet er å lande 100 prosent riktig. Derfor trengs det en oppdatert veileder som tar for seg de tingene som kommunene skal ta hensyn til, mener han.

Også generalsekretær Lilly Ann Elvestad i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon har ventet og ventet.

– Det er ingen av oss som vet hvorfor dette tar så lang tid, sa hun til Handikapnytt like før meldingen kom om at departementet har hentet opp saken fra skuffen igjen.

– Den nye retningslinjen vil bli tydeligere på hvordan behovet skal vurderes. Det er de store forskjellene som er en stor utfordring nå. Retningslinjen tydeliggjør også reaksjonen ved misbruk. Vi synes det er bra at det faktisk blir en konsekvens av misbruk, sier Elvestad.

Innen 1. desember

Nå ber samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) om nye retningslinjer innen 1. desember.

– Det er på tide med en totalgjennomgang av forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede, slik at vi får et oppdatert og balansert regelverk, sier han i en pressemelding som ble sendt ut torsdag.

I den samme pressemeldingen skriver departementet at mange har spurt etter endringer i både forskriften og veilederen. Flere har vist til forskjellig praksis i kommunene og pekt på at regelverket må bli klarere og mer forutsigbart.

– Samferdselsdepartementet ønsker å gjøre noe med dette, og derfor får Statens vegvesen nå i oppdrag å gjøre en totalgjennomgang av forskriften, med bred involvering av berørte aktører. En gjennomgang av regelverket vil ta tid. Samtidig har de berørte behov for veiledning til den forskriften som er gjeldende i dag. Statens vegvesen har derfor også fått i oppdrag å ferdigstille og publisere oppdaterte retningslinjer til forskriften senest innen 1. desember 2023, heter det i meldingen.

Slik arbeidet Handikapnytt med saken

Handikapnytt har fulgt spørsmålet om parkeringstillatelse for forflytningshemmede – altså HC-kort – gjennom flere år.

Denne gangen begynte vi å arbeide med saken på nytt 23. mars, i håp om å finne ut hvor retningslinjene var blitt av.

Tirsdag 2. august ba vi Samferdselsdepartementet både muntlig og skriftlig om å få en kommentar fra samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Samtidig stilte vi et kort spørsmål skriftlig: «Når er disse retningslinjene ferdige, og hva har tatt så lang tid?»

Departementet har ikke svart hverken på spørsmålet eller forespørselen om intervju, men bekreftet etter en purring at «henvendelsen din er mottatt, og blir fulgt opp».

Vi ga kommunikasjonsenheten i departementet svært god tid og ba om å få svar innen 18. august.

Onsdag 16. august deltok Nygård på fem forskjellige møter på Arendalsuka. Siden vi antok at kommunikasjonsenheten lot være å videreformidle spørsmål fra Handikapnytt, stilte vi oss i veien for samferdselsministeren etter et av møtene for å stille det enkle spørsmålet direkte.

Nygård svarte at han ikke kunne si hvor saken lå på stående fot uten å sjekke det med departementet og at han ikke hadde tid til å svare på saken fordi han måtte videre på nytt møte.

Torsdag 24. august hadde departementet fremdeles ikke svart Handikapnytt, men sendte ut pressemelding om at reglene skal gjennomgås.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.