Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Bilde av parkeringsplass for forflytningshemmede med tilhørende skilt.
RETNINGSLINJER: Ifølge forskriften skal det finnes et «tilfredsstillende antall» reserverte HC-plasser på alle områder som omfattes av parkeringsforskriften. Men et parkeringsselskap har ikke plikt til å avsette mer enn fire prosent av plassene. (Illustrasjonsfoto: Ivar Kvistum)

Nye parkeringsregler er klare – skal sikre mer likebehandling

De varslede, nye parkeringsreglene for forflytningshemmede er klare. Klarere retningslinjer skal gi likere behandling i forskjellige kommuner.

Anna Nesje, NTB
Publisert 03.11.2023 11:14

Flere har påpekt at kommunene har praktisert tildeling av såkalte HC-kort ulikt. Endringene har vært etterspurt.

Det har vært behov for klarere regler, blant annet fordi sykdomsbildet som er grunnlaget for søknadene, varierer mer enn før.

– De nye retningslinjene er ment å støtte kommunene i deres behandling av søknader, gi informasjon til brukere og bidra til likere behandling av saker mellom kommunene, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Retningslinjene er laget i samarbeid med representanter fra Norges parkeringsorganisasjon Norpark, Oslo kommune, Norges Handikapforbund og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

Mangel på plasser

Tilbudet om parkeringskort gjelder både bilførere og passasjerer som har problemer med å gå.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon krevde tidligere i høst at det blir opprettet flere parkeringsplasser fordi ordningen trolig vil gi flere HC-kort.

I september var det 59.627 gyldige HC-kort i Norge, men bare 15.250 HC-plasser var registrert i det landsdekkende Parkeringsregisteret, ifølge Dagsavisen.

– Med de nye retningslinjene vil det bli enklere for saksbehandlerne i kommunene å håndtere søknader om HC-kort, sa seniorrådgiver Cato Lie i FFO den gang.

Ifølge forskriften skal det finnes et «tilfredsstillende antall» reserverte HC-plasser på alle områder som omfattes av parkeringsforskriften. Men et parkeringsselskap har ikke plikt til å avsette mer enn 4 prosent av plassene.

Hjelp til vurdering

Det presiseres at ordningen gjelder i hele landet, også i kommuner der det generelle parkeringstilbudet er godt. Lik praksis i alle kommuner skal tilstrebes, heter det videre.

– For mange forflytningshemmede er parkeringstillatelse svært viktig for å kunne opprettholde mobiliteten, blant annet knyttet til jobb og skole, påpeker Nygård.

Kommunene må bruke skjønn når de behandler søknader om parkeringstillatelser for forflytningshemmede. Nå skal retningslinjene gi veiledende rammer for denne skjønnsutøvelsen.

(©NTB)

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.