Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Grande taler på Universitetsplassen i Oslo foran en stor folkemengde.
ORD OG HANDLNIG: Tamarin har helt rett. Ord må følges med handling. skriver Trine Skei Grande. Bildet er tatt da hun talte under Stolthetsparaden i sommer. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Hardcore likestillingspolitikk tar tid

MENINGER: Leder i Norges Handikapforbunds Ungdom, Tamarin Varner, skriver i et innlegg til meg at hun vil ha flere resultater og mindre prat i likestillingspolitikken. Det er vi to om, skriver kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande tilbake.

Handikapnytt
Publisert 17.10.2019 10:19

I dette innlegget svarer kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande på et innlegg fra NHFU-leder Tamarin Varner, som du kan lese her: HVA MED LITT HARDCORE LIKESTILLINGSPOLITIKK, TRINE?

 

I januar ble jeg likestillingsminister. Det handlet om politiske prioriteringer, og var et ønske fra meg og Venstre. Som likestillingsminister arbeider jeg for et samfunn som har plass til alle. Det ligger i sjela til et liberalt parti.

Samtidig er det alle statsråders ansvar å vurdere effekten politikk og tiltak har for den reelle likestillingen i samfunnet, enten det dreier seg om tilgjengelighet, arbeidslivspolitikk, hatytringer eller annet.

Men det er jeg som er likestillingsminister. Det betyr at jeg har et spesielt koordinerende og samordnende ansvar for området. Det er mitt ansvar å jobbe for et samfunn der mennesker med funksjonsvariasjoner har mulighet til å delta i arbeidslivet, til å ta utdanning og til å delta på fritidsaktiviteter.

Tamarin har helt rett. Ord må følges med handling. Regjeringen lanserte strategien et samfunn for alle i 2019, og følger nå opp med en egen handlingsplan med konkrete tiltak for å støtte opp regjeringens visjon om et likestilt samfunn.

Tamarin har helt rett. Ord må følges med handling.

Organisasjonene til personer med funksjonsnedsettelse har vært en viktig samarbeidspartner i utarbeidelse av planen som følger opp FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRDP), og kommentarene fra CRDP-komiteen som vi fikk i vår. Vi jobber med handlingsplanen på tvers av departementer, og vil presentere den før jul.

Nå er det bare noen uker siden jeg presenterte statsbudsjettet for 2020, og i det budsjettet har vi foreslått å sette av syv millioner kroner til den kommende handlingsplanen. Det har vi gjort nettopp fordi det trengs konkrete handlinger. Pengene skal brukes til blant annet CRPD-opplæring, slik at vi kan bedre kunnskapen om konvensjonen om rettigheter til personer med funksjonshemming i norske kommuner. Vi er et langstrakt land, og postadressen skal ikke avgjøre hva slags rettigheter du har. De kommunale forskjellene må bli mindre.

Les også: FN-RAPPORTØR: – ALTFOR STOR FORSKJELL PÅ TJENESTENE I NORSKE KOMMUNER

I tillegg setter regjeringen ned et utvalg som skal se på ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA), for å foreslå forbedringer. BPA er ikke utelukkende er en helseordning, men også et likestillingsverktøy. Alt for lenge har politikken på dette området båret preg av å være «trøste-og-bære»-politikk. Likestilling handler om rettigheter og muligheter.

Vi vet at personer med funksjonsnedsettelse møter barrierer som hindrer full likestilling, og Tamarin trekker frem flere viktige utfordringer i sitt innlegg. Demokratiets styrke avhenger av dets representativitet. Det betyr at når grupper for eksempel står utenfor arbeidslivet er det ikke kun et problem for personene det gjelder, men for demokratiet i seg selv.

Hardcore likestillingspolitikk tar tid, og har behov for kontinuerlig innsats. 

Derfor ser jeg frem imot å presentere handlingsplanen i desember, men vi må ikke tro at jobben er gjort da. Sammen skal, og må, vi følge opp handlingsplanen, sånn at vi får konkrete resultater.

Hardcore likestillingspolitikk tar tid, og har behov for kontinuerlig innsats. Men det var et felt jeg ønsket meg, fordi dette er grunnleggende liberal politikk. Samfunnet vårt skal ha plass til alle.

Trine Skei Grande (V)
Kultur- og likestillingsminister

 


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.