Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrett av Fagerås montert på skisse av det nye fjerntoget.
FULLSTENDIG UHOLDBART: – Det er fullstendig uholdbart å i det hele tatt tenke på å kjøpe tog som ikke er universelt utformet i 2023, sier samferdselspolitisk talsperson Mona Fagerås i SV. (Foto: Norske tog og Stortinget)

Her er åtte spørsmål om tog Stortinget krever at Nygård svarer på

Et stortingsflertall ønsker en forklaring fra samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) på det omstridte kjøpet av fjerntog som ikke er universelt utformet.

NTB og Handikapnytt
Publisert 29.06.2023 21:23

Norske tog tildelte i februar Stadler en kontrakt på 8 milliarder kroner for kjøp av 17 nye fjerntog. Togene skal settes i produksjon i 2024 og kommer til Norge for testing i 2025.

Men innkjøpet har vakt sterke reaksjoner fra flere hold etter at det kom fram at togene ikke er universelt utformet, slik at rullestolbrukere må løftes om bord ved hjelp av heis og er avhengig av assistanse.

Fullstendig uholdbart

– Det er fullstendig uholdbart å i det hele tatt tenke på å kjøpe tog som ikke er universelt utformet i 2023, sier samferdselspolitisk talsperson Mona Fagerås i SV til TV 2.

Nå har et stortingsflertall bestående av Høyre, Frp, SV, Venstre, Rødt, Kristelig Folkeparti og MDG har nå sendt statsråden et brev med åtte konkrete spørsmål om prosessen rundt togkjøpet.

Åtte spørsmål

Dette er de åtte spørsmålene som stortingspolitikerne krever svar på fra samferdselsminister Jon-Ivar Nygård:

  1. Hvilke konkrete styringssignaler og krav er Norske Tog AS underlagt knyttet til anskaffelse av materiell til persontrafikk i Norge, med tanke på universell utforming? 
  2. Hvilke konkrete krav til universell utforming ble stilt i anbudsdokumentene fra Norske Tog AS, og hvilke krav eller styringssignaler har departementet og direktoratet stilt? 
  3. Har statsråden gjort undersøkelser om hvorvidt det finnes leverandører av tog i verden som kan levere langdistansetog som gir trinnfri atkomst og likestilt bruk av alle funksjonene i toget for alle, slik at togene er universelt utformet? 
  4. Universell utforming forutsetter at alle mennesker skal kunne bruke løsningen på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. Likestillings- og diskrimineringsloven gir plikt til universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjoner. Et langdistansetog har funksjoner som sovekupe, dyrevogn, familievogn og vogn med reclinerseter. Hvilken konkret vurdering av dette er gjort av Norske Tog, og er disse vurderingene klarert med departementet eller direktoratet? 
  5. Dersom det kjøpes inn tog som ikke har universell utforming vil operatørene likevel ha en plikt til å levere en tjeneste som er i tråd med likestillings- og diskrimineringsloven. Hvilke vurderinger er gjort knyttet til om operatørene vil gjøre seg skyldig i brudd på likestillings- og diskrimineringslovens krav dersom de bruker togsettene Norske Tog AS ønsker å kjøpe? 
  6. Jernbanedirektoratet sier følgende i Vedlegg 8: Universell utforming Jernbanesektorens svar på prioriteringsoppdraget Nasjonal transportplan 2025-2036: Norske tog AS har ansvaret for det rullende materiell på det norske jernbanenettet. Dette innebærer at universell utforming som omfatter adgang til vognmateriell, tillater bevegelse mellom vogner og seterader inne i passasjervogner. Hvilke vurderinger har statsråden gjort knyttet til denne forpliktelsen? 
  7. Det sies at en ny anbudsrunde vil gi en forsinkelse på 2 år. Levetiden på togene strekker seg opp mot 40 år. Vil statsråden sørge for at det stilles absolutte krav om universell utforming ved bruk av opsjonen på togsett ut over de 17 bestilte? 
  8. Har statsråden pålagt Norske Tog AS å gå i dialog med leverandøren for å undersøke muligheten for universell utforming av de 17 bestilte togene? 

Skal få svar

Norges Handikapforbund er glad for at stortingsflertallet reagerer, mens statssekretær Cecilie Knibe Kroglund (Ap) i Samferdselsdepartementet sier at de nye fjerntogene er de mest kompliserte toganskaffelsene noensinne, men lover at stortingspartiene skal få svar på alle sine spørsmål.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.