Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Detaljfoto av Nav-logo foran en stor kontorbygning.
BEVARE SENTRALENE: Nav må opprettholde tre fullverdige hjelpemiddelsentraler i Oslo og Viken, krever Handikapforbundet, Ergoterapeutene og Safo. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

– Hjelpemiddelsentraler skal sikre likestilling

Fortsatt tre fullverdige hjelpemiddelsentraler i Oslo og Viken, krever både ergoterapeuter og organisasjoner som representerer brukersiden.

Ivar Kvistum
Publisert 08.09.2021 11:47

I en høringsuttalelse til prosjektrapporten om framtidens hjelpemiddelformidling i Oslo og Viken går Norges Handikapforbund kraftig ut mot tanken om å legge ned en eller to av hjelpemiddelsentralene i dette området.

Les mer: SLÅR RING OM HJELPEMIDDELSENTRALEN

«Å legge ned en av sentralene i Viken, og sentralisere virksomheten til Oslo, vil bety en alvorlig svekking av tjenestene, med lengre reisetid, ventetider, byråkrati og tap av spesialkompetanse lokalt. Det betyr et liv med flere hindringer og færre muligheter», heter det i NHFs uttalelse.

Advarselen er særlig rettet mot at Oslo-sentralen har tatt dissens fra prosjektets anbefalte løsning, for i stedet å gå inn for å legge ned sentralen i Øst-Viken.

Les hvordan lederen for Oslo-sentralen begrunner sitt syn: – MER TIL BRUKERNE OG MINDRE TIL ADMINISTRASJON

«Et utprøvingssenter vil på ingen måte kunne erstatte den fullverdige og velfungerende hjelpemiddelsentralen i Øst-Viken. Dagens tre hjelpemiddelsentraler må beholdes og utvikles videre, slik prosjektet anbefaler. Nærhet til hjelpemiddelsentralen vil sikre tjenestene vi trenger for å delta i skole, utdanning, arbeid, hverdagsliv og samfunn. Dette er grunnleggende menneskerettigheter», skriver NHF.

Likestilling og deltakelse

Organisasjonen minner om det de ser som hjelpemiddelsentralenes hovedfunksjon:

«For oss handler denne saken om muligheten til likestilling og deltakelse i samfunnet. Vi er derfor opptatt av at de sterke sidene i dagens nasjonale modell blir videreført slik at hjelpemiddelsentralene kan fylle sitt formål: bidra til likeverdig og helhetlig problemløsning for funksjonshemmede.»

Det er ikke bare i en høringsuttalelse at NHF fremmer krav om å videreføre alle de tre sentralene. På organisasjonens landsmøte i sommer ble det vedtatt en uttalelse om det samme: «Dagens hjelpemiddelsentraler i Oslo og Viken må bestå og styrkes.»

Uetisk og Lite bærekraftig

Også Norsk Ergoteraupeutforbund mener det er viktig å videreføre tre fullverdige hjelpemiddelsentraler i Oslo og Viken.

Hjelpemiddelsentralene besitter spesialkompetanse på høyt nivå og er et nødvendig støtteapparat til Ergoterapeutenes medlemmer i kommuner og sykehus. Dersom antall sentraler i Viken ble redusert, ville det bli lang reisevei for brukere og ergoterapeuter i saker det skal samarbeides om. Eller unødvendig lang og tidkrevende reisevei for ansatte ved sentralene», heter det i Ergoterapeutenes høringsuttalelse.

Organisasjonen er også bekymret for at brukere av hjelpemidler vil bli belastet med lengre reisevei.

«Det ville være høyst urimelig, kostbart, uetisk og lite bærekraftig om disse brukerne skulle oppleve større avstand til hjelpemiddelsentralenes kompetanse», skriver Ergoterapeutene.

Sterk sentralisering

Også Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (Safo) slutter seg til kravet om å bevare tre fullverdige hjelpemiddelsentraler.

«Det er ingen grunn til å bygge ned sentraler det er investert ressurser i og som fungerer godt», skriver de i sin uttalelse.

Videre:

«Dersom Øst-Viken legges ned og befolkningen må forholde seg til Oslo i stedet for, vil det bety en sterk sentralisering, en klar svekking av tilbudet og tap av et solid fagmiljø med lokal forankring, slik rapporten også viser i sin analyse.»

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.