Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrett av Bente Kaldheim.
SER FRAMOVER – Løsningen vi anbefaler, er vesentlig mer fremtidsrettet, sier avdelingsdirektør Bente Kaldheim ved Nav Hjelpemiddelsentral Oslo.

– Mer til brukerne og mindre til administrasjon

Avdelingsdirektør Bente Kaldheim ved hjelpemiddelsentralen i Oslo mener folk i Østfold får et vel så godt tjenestetilbud med modellen de anbefaler.

Ivar Kvistum
Publisert 08.09.2021 11:39

Rapporten fra et prosjekt i Nav som handler om hvordan hjelpemiddelformidlingen i Oslo og Viken skal organiseres i framtiden, skaper debatt.

Særlig har det skapt bekymring i det gamle Østfold at Nav Hjelpemiddelsentral Oslo går inn for å legge ned sentralen i Øst-Viken, som ligger i Sarpsborg.

Les mer om uroen i Østfold her: SLÅR RING OM HJELPEMIDDELSENTRALEN

Se ti år fram i tid

Avdelingsdirektør Bente Kaldheim ved Nav Hjelpemiddelsentral Oslo sier at hovedhensikten bak deres forslag er å skape en best mulig hjelpemiddeltjeneste for fremtiden.

– Det hadde ikke vært nødvendig å gjøre noen endringer om dette bare handlet om dagens situasjon. Men vi skal se fem til ti år fram i tid. Og da må vi se på hvordan vi kan gi et tilbud til flere med de midlene vi har til rådighet. Tanken vår er at vi vil bruke mindre ressurser på bygninger og administrasjon og mer på brukermøter og kompetanseutvikling, sier hun.

Det hadde ikke vært nødvendig å gjøre noen endringer om dette bare handlet om dagens situasjon.

Godt tilbud med utprøvingssenter

Kaldheim argumenterer for at et godt utprøvingssenter, sentralt plassert og tilgjengelig for både kommunale terapeuter og brukere, vil gi et godt tilbud. Her vil det være mulig å se og prøve alle produkter som er på rammeavtale.

Oslos forslag bygger på positive erfaringer fra utprøvingssenteret som de selv har etablert ved sentralen på Økern.

– Hva sier du til dem som frykter sentralisering?

– Vårt forslag vil føre kompetansen nærmere der folk bor. Det vil fortsatt være gode fagfolk til stede, men de vil tilhøre et større fagmiljø.

Et utprøvingssenter slik Oslo ønsker for Øst-Viken vil være langt mer enn et showroom, selv om det vil mangle lager, administrasjonsbygg, verksted og en egen administrasjon.

Men hva skjer om man under en utprøving likevel vil trenge produkter eller løsninger som ikke finnes på utprøvingssenteret?

– Det vil kanskje stille større krav til forarbeid og forberedelse før uprøvingen. Digitalisering gjør dette stadig enklere. Og vi vil ha mulighet til å kjøre ut ting i de få tilfellene hvor det er nødvendig, slik vi i dag gjør til for eksempel Hurdal. Det er ikke lengre til Øst-Viken.

Vesentlig mer fremtidsrettet

Bente Kaldheim roser utredningsprosessen. Involveringen har vært god, selv om det er uenighet om hva som er den beste løsningen.

– Vi mener at det vi anbefaler, er en vesentlig mer framtidsrettet løsning enn de andre, men vi vil selvsagt være lojale til den modellen som til slutt blir valgt. Ingen må være i tvil om at både vi i Oslo og i Øst-Viken er opptatt av å gi et best mulig tjenestetilbud uansett organiseringsform, sier Kaldheim.

Ingen må være i tvil om at både vi i Oslo og i Øst-Viken er opptatt av å gi et best mulig tjenestetilbud uansett organiseringsform.

Opprettholde nærheten

Anbefalingen fra prosjektet – som Oslo-sentralen har tatt dissens på – er en modell der alle tre hjelpemiddelsentralene i Oslo og Viken består.

«Bakgrunn for anbefaling er i hovedsak det høye innbyggertallet i Oslo og Viken hvor en må sikre videre nærhet til bruker og gode brukermøter. Viken har 140 000 flere innbyggere enn Vestland og Trøndelag til sammen», heter det i prosjektrapporten.

Det blir framholdt at kvaliteten på tjenestene og tjenesteopplevelsene til brukerne skal være like gode som i dag, eller bedre. Samtidig skal det fortsatt opprettholdes god nærhet til brukere og kommunene.

Om lokale utprøvingssentre står det i prosjektrapporten:

«Å erstatte fullverdige hjelpemiddelsentraler med lokale utprøvingssenter anses som for risikabelt og ressurskrevende med tanke på å sikre tilstedeværelse med rett kompetanse og materiell til rett tid.»

Les hva brukerorganisasjoner og Ergoterapeutene skriver i sine høringsuttalselser: – HJELPEMIDDELSENTRALER SKAL SIKRE LIKESTILLING

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.