Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Kveldsbilde av fasaden på Hotel Norge by Scandic.
FOR MANGE RULLESTOLER: Handikapforbundet fikk avslag fra Hotel Norge by Scandic, men støtte fra Diskrimineringsnemnda. (Foto: Alan Davey, Flickr Creative Commons)

Hotel Norge sa nei til rullestolbrukere på FN-dagen – felt for diskriminering

Scandic-kjeden profilerer seg på mangfold og inkludering. Men da Handikapforbundet ønsket å besøke signatur-hotellet deres i Bergen på FNs internasjonale dag for funksjonshemmede, ble de avvist fordi det ble for mange rullestoler i julebordsesongen.

Ivar Kvistum
Publisert 03.03.2022 13:46

– Mangfold og inkludering er en hjertesak for oss, erklærte Scandic Hotels i en pressemelding foran FNs internasjonale dag for funksjonshemmede 3. desember i 2020.

Året etter forsøkte Norges Handikapforbund region Sørvest å bestille rom på Hotel Norge by Scandic i anledning 3. desember-markeringen i Bergen.

Hotellet avslo forespørselen, siden så mange av gjestene bruker rullestol.

Nå har Diskrimineringsnemnda felt hotellet for diskriminering av funksjonshemmede.

– Vi er veldig lei oss for at dette har skjedd, sier hotelldirektør Lise Solheim.

Vi er veldig lei oss for at dette har skjedd.

Velkommen … en annen gang

Allerede 8. september i fjor rettet NHF Sørvests regionkontorleder Arild Birkenes en henvendelse til det kjente storhotellet i Bergen der han lurte på om de hadde kapasitet til å huse 20–40 gjester i helgen i tilknytning til 3. desember. Gruppen ville ha behov for en god del av hotellets handikaprom.

Det syntes hotellet det var vanskelig å si ja til – midt i den travle julebordsesongen.

«Grunnen for det var for å kunne gi dere ett tilpasset og godt tilbud da halvparten er avhengig av rullestol. Da vi ser det kan bli mange utfordringer på vårt hotell i den mest travle tiden på året. Vi ønsker dere av hele vårt hjerte velkommen og vil svært gjerne får gi dere en flott opplevelse på en roligere årstid», skrev hotellet tilbake.

Korrespondansen mellom Hotel Norge og NHF Sørvest er gjengitt i Diskrimineringsnemndas saksdokument.

På forespørsel ga hotellet mer utfyllende informasjon dagen etter:

«Dette er vår mest travle julebordshelg med mye mennesker overalt. Samt utfordring med heiser og plassering til måltider. Jeg har selv en nær venn som er avhengig av elektrisk rullestol og kjenner til utfordringer. Vi vil svært gjerne få ønske dere velkommen, men på en annen årstid hvor vi kan gi dere en flott opplevelse.»

NHF Sørvest skrev tilbake at de ikke nødvendigvis ville trenge møterom på hotellet og ba dem sjekke hvor mange HC-rom som var tilgjengelige.

Da kom det endelige avslaget.

«Beklager, men dette klarer vi ikke denne helgen. Vi har sett på alle mulige løsninger, men vi har dessverre ikke plass.»

Pandemi-forklaring

Dermed meldte NHF Sørvest Hotel Norge by Scandic til Diskrimineringsnemnda.

Da skrev konsernsjef Asle Prestegard i Scandic Hotel og Hotel Norge by Scandics direktør Lise Solheim tilbake til organisasjonen og beklaget. De to viste til kapasitetsproblemer knyttet til pandemien, men beklaget at dette ikke kom fram i dialogen med bookingavdelingen.

«Vi beklager sterkt at dette ble formidlet dere unødvendig sent, og på en måte som kan gi et feilaktig bilde av hvorfor vi dessverre måtte avslå forespørselen», skrev de to.

Også i tilsvaret til Diskrimineringsnemnda har Hotel Norge by Scandic vist til at koronarestriksjoner på bestillingstidspunktet innebar at hotellet ikke hadde kapasitet til å ta imot Handikapforbundets gruppe.

Men det overbeviser ikke nemnda, som har lagt mer vekt på det hotellet skrev da NHF Sørvest prøvde å bestille enn på hotellets forklaring etter at diskrimineringsklagen var sendt. Nemnda merker seg at NHF Sørvest ikke får svar når de spør direkte om det er rullestolene som er problemet.

«Etter en samlet vurdering av de fremlagte bevisene i saken har nemnda kommet til at det er sannsynliggjort at hotellet la avgjørende vekt på de besøkendes funksjonsnedsettelse ved avslaget på hotellbestilling. Det foreligger etter dette diskriminering på grunn av funksjonsnedsettelse», uttaler Diskrimineringsnemnda enstemmig.

(Artikkelen fortsetter.)

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!

Leve som de lærer

NHF Sørvest er tilfreds med at Diskrimineringsnemnda konkluderte med at Hotel Norge brøt forbudet mot diskriminering. Nå håper organisasjonen at saken vil føre til positive endringer.

– Denne saken er så alvorlig at vi motvillig gikk til det skrittet å bringe Hotel Norge inn for nemnda. Vi er bekymret for at dette ikke var et enkeltstående tilfelle, men at det er et uttrykk for holdninger som kan finnes overalt i Norge, også i hotellbransjen, sier regionleder Guri Anne Nesdal Egge.

Portrett av Guri Anne Nesdal Egge.

LIV OG LÆRE: Guri Anne Nesdal Egge håper det kommer noe godt ut av lærepengen som Hotel Norge by Scandic fikk i Diskrimineringsnemnda. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

At det dreier seg om et Scandic-hotell gjør ikke saken mindre alvorlig, siden kjeden lenge har profilert seg med å satse på universell utforming og å fronte inkluderende holdninger, både overfor gjester og i egen personalpolitikk.

Les mer: PÅ FN-DAGEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE I FJOR SNUDDE LIVET FOR STIFANOS

– Saken har skapt en bekymring hos oss for at Scandic ikke lever som de lærer, sier Egge.

Nå ser hun fram til et møte som NHF Sørvest skal ha med konsernledelsen i Scandic 14. mars. 

– Vi ønsker en god dialog med hotellkjeden og vil bidra med vår erfaringskompetanse. Det kan gi dem større bevissthet om lover og regler, og en dypere forståelse av at den kundegruppen som vi representerer forventer å bli møtt på akkurat samme måte som alle andre hotellgjester, sier Guri Anne Nesdal Egge til Handikapnytt.

Saken har skapt en bekymring hos oss for at Scandic ikke lever som de lærer.

Har ryddet opp

Hotelldirektør Lise Solheim ved Hotel Norge by Scandic skriver i en e-post til Handikapnytt at nemndas uttalelse tas til etterretning.

– Vi bruker tilbakemeldinger til å bli bedre i arbeidet vårt, og i denne saken har kommunikasjonen hos oss ikke vært god nok. Vi har tatt en grundig gjennomgang internt, ryddet opp i situasjonen med den ansatte og sendt en formell beklagelse til Norges Handikapforbund, skriver hun.

Hvordan opplever en kjede som holder en høy inkluderingsprofil å bli felt for diskriminering av funksjonshemmede?

– Vi er veldig lei oss for at dette har skjedd. Dette er ikke representativt for hvordan vi jobber med inkludering, både av ansatte og gjester, og er en situasjon vi gjerne skulle vært foruten. Her på Hotel Norge er det rom for alle, hotellet er godt tilrettelagt og vi har svært gode erfaringer med å være vertskap for personer med funksjonsnedsettelser, skriver direktør Lise Solheim.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.