Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Hver tredje funksjonshemmet har opplevd hatefulle ytringer

Av: Ivar Kvistum
Publisert 02.12.2016 11:07

Mange funksjonshemmede holder seg hjemme som en følge av trakassering, viser en ny undersøkelse.

I en ny spørreundersøkelse oppgir 36 prosent av personer med nedsatt funksjonsevne at de har opplevd å bli utsatt for ubehagelige, hatefulle ytringer.

Hele 51 prosent har hørt trakasserende ytringer om seg selv eller funksjonsnedsettelsen.

– Dette er nitriste tall. Vi må ta et oppgjør med de grumsete holdningene mot personer med nedsatt funksjonsevne, uttaler direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), i en pressemelding.

«Du burde ikke vært født»

Av de 36 prosentene som har opplevd hatefulle ytringer, har 11 prosent fått beskjed om at de ikke burde blitt født eller at de ikke har rett til å leve.

41 prosent er blitt betegnet som hjelpeløse og svake. 34 prosent har opplevd å bli stemplet som en økonomisk belastning for samfunnet, og 18 prosent har fått høre at de er ubehagelige å se på.

LES OGSÅ: HATEFULLE YTRINGER MOT FUNKSJONSHEMMEDE BUNNER OFTE I FORAKT FOR SVAKHET OG FYRKT FOR DET SOM ER ANNERLEDES

947 personer med ulike funksjonsnedsettelser har besvart undersøkelsen fra Nordlandsforskning.

I tillegg er en lettlest variant spesielt rettet mot mennesker med utviklingshemning gjennomført blant 100 personer.

I denne gruppa er det en enda større andel som har opplevelser som har opplevd å bli utsatt for krenkende ytringer.

Undersøkelsen er gjennomført av Nordlandsforskning på oppdrag fra Bufdir. Funnene ble offentliggjort 2. desember, i forbindelse med FN-dagen for funksjonshemmede som er i morgen.

Klikk her for å lese hele undersøkelsen (ekstern lenke).

Voksne mennesker krenker

Av dem som har opplevd krenkende ytringer, oppgir 40 prosent at de holder seg mer hjemme som følge av trakasseringen. 32 prosent lar være å uttale seg eller delta i offentlig debatt.

Flere sier også at de unngår offentlig transport, og 10 prosent oppgir å ha måttet flytte.

– Krenkende ytringer og hatefulle ytringer kan over tid få demokratiske konsekvenser ved at de som utsettes, lar være å uttale seg eller delta i den offentlige debatten. Vi ser også at det har stor påvirkning på folks livskvalitet. Denne rapporten avdekker en situasjon vi må ta på alvor, sier Mari Trommald.

Undersøkelsen fra Nordlandsforskning viser at det i stor grad er voksne mennesker som kommer med hatefulle ytringer, faktisk i 81 prosent av tilfellene.

De fleste krenkelsene skjer i det offentlige rom.

Handikapnytt har skrevet flere reportasjer og artikler om hatytringer og hatkriminalitet:

FLERE BLIR DØMT FOR HATKRIMINALITET

TAMARIN BLE SPYTTET PÅ

– VI I POLITIET MÅ TA SELVKRITIKK

ENDELIG INKLUDERT I STRAFFELOVEN


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.