Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Bilde av parkeringsbevis for forflytningshemmede på dashbordet i en bil.
UKLART ANTALL: Staten skulle hatt full oversikt over hvor mange slike kort som finnes i omløp. Men det er fortsatt uklart. (Illustrasjonsfoto: Ivar Kvistum)

Ingen har oversikt over norske HC-kort

Ingen vet hvor mange nordmenn som har parkeringsbevis for forflytningshemmede. Et sentralt register for dette skulle vært på plass for tre år siden.

Georg Mathisen
Publisert 19.02.2021 16:27

Tidligere i februar skrev Handikapnytt at Norpark, Norges Parkeringsforening, mener mange kommuner har for lav terskel for å tildele parkeringsbevis for forflytningshemmede. Norpark hevder det dermed er noen som har HC-kort som ikke burde hatt det.

Les mer her: NORPARK: FLERE SØKER HC-KORT NÅR BOMMER OG PARKERING BLIR DYRERE

Flere lesere reagerte på påstandene fra Norpark-leder Lars Monsen. De kjenner seg ikke igjen i at det skal ha blitt «for lett» å få HC-kort. Mange sitter med erfaringer som tyder på det motsatte.

Ufullstendige tall

Men hva er fakta? Er det blitt lettere eller vanskeligere en før å få innvilget parkeringsbevis for forflytningshemmede? Statistikk over hvor mange kort som er i omløp, ville ført oss nærmere et svar på det spørsmålet. Men slike sentrale tall mangler.

Overingeniør Tor-Ove Sætren i Statens vegvesen har prøvd å hjelpe Handikapnytt med å finne svar på hvor mange som faktisk har parkeringsbevis for forflytningshemmede og hvilken vei utviklingen går.

Han har funnet de beste tallene som finnes, men de er slett ikke fullstendige.

– Kommunene er lovpålagt å rapportere inn informasjon om HC-kort. Men det står ikke i forskriften når det skal gjøres, forteller Sætren.

47 680 HC-kort – pluss noen til

Ifølge oversikten til Statens vegvesen var det 47 680 gyldige HC-kort i omløp per 31.12.2020 Drøye 2500 var mistet, stjålet, inndratt, ugyldige eller registrert på brukere som nå er døde.

Statistikken viser en økning i antall kort på over 30 prosent de siste to årene. Men den økningen er slett ikke reell, ifølge Sætren. Den skyldes at flere kommuner enn før har rapportert inn tall. Og fremdeles er det kommuner som ikke har registrert HC-kortbrukerne sine i det hele tatt.

Skulle hatt sentralt register 

Forskriften om parkeringstillatelse for forflytningshemmede fastslår at det skal opprettes et sentralt register med navn, personnummer, foto, om tillatelsen er gitt til fører eller andre passasjerer og annen informasjon.

Registeret skulle vært opprettet innen 1. januar 2018.

Det står også at hver enkelt kommune er ansvarlig for å legge inn informasjon i registeret, men det har ikke kommunene fått noen tidsfrist for å gjøre.

Tre år etter fristen for å opprette registeret, er det altså stadig kommuner som ikke har gjort det.

Portrettfoto av Magnhild Sørbotten.

REAGERER: – Det vi opplever, er at det er blitt strengere praksis. Folk som ikke egentlig har noen endret situasjon, har vanskeligere for å få HC-kortet, sier Magnhild Sørbotten, leder i NHFs samferdselsnettverk. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Færre kort i Oslo

Nasjonal oversikt mangler. Men Magnhild Sørbotten har gravd opp tall som viser at det er blitt litt færre HC-kort i omløp i Oslo.

De to årene fra 2017 til 2019 har antallet gått ned fra 4992 til 4839. 

Sørbotten er nestleder i Norges Handikapforbund, regionleder i NHF Oslo og leder i forbundets samferdselsnettverk.

– Strengere praksis

Hun  reagerer etter at daglig leder Lars Monsen i Norges Parkeringsforening gikk ut i Handikapnytt og mente at mange kommuner skaper problemer for bevegelseshemmede med å være for slepphendte med parkeringsbevisene til andre grupper.

– Jeg oppfatter det nesten som om han tenker at folk går fra lege til lege for å komme til en som skriver at du har så liten gangevne at du faktisk må ha HC-kort. Men det er ikke bare gangevne som er utslagsgivende. Du skal også dokumentere at du har et parkeringsbehov på gitte plasser, sier hun.

Sørbotten reagerer sterkt på at Monsen mener at de som bruker HC-plassene nå, ser mye sprekere ut enn brukerne gjorde for noen tiår siden.

– Vi kan ikke ha et samfunn der du skal ha rød stjerne i pannen for å vise at du trenger HC-kort. Det er ikke bare rullestolbrukere som er kvalifisert, sier hun.

Vi kan ikke ha et samfunn der du skal ha rød stjerne i pannen for å vise at du trenger HC-kort. Det er ikke bare rullestolbrukere som er kvalifisert.

– Det er mange ulike grunner til at folk får betydelig nedsatt gangevne, men du ser det ikke alltid veldig godt på dem. De går ikke med refleksvester som sier «jeg er funksjonshemmet».

Ifølge Sørbotten har Norpark-sjefen en historie med utspill der han har ønsket å svekke ordningen med HC-kort. Samtidig ser hun at praksisen varierer fra kommune til kommune. Det kan det være gode grunner til – for eksempel om det er nok parkeringsplasser til at de som har en gangevne som normalt ville kvalifisere til HC-kort, klarer seg greit med de ordinære parkeringsplassene.

– Det vi opplever, er at det er blitt strengere praksis. Folk som ikke egentlig har noen endret situasjon, har vanskeligere for å få HC-kortet, sier hun.

Mange år uten reaksjon

I fire år har Handikapforbundet og mange andre etterlyst en veileder om HC-kort.

– Det kom nye regler i 2017. I 2019 lovet daværende samferdselsminister Jon Georg Dale at den nye veilederen skulle komme før nyttår. Det gjorde den ikke. Så spurte jeg Knut Arild Hareide om det samme i fjor sommer, og jeg stilte samme spørsmål før jul, forteller Magnhild Sørbotten.

– Svaret er at «arbeidet er forsinket på grunn av nye problemstillinger».

Hun må belage seg på å vente enda lenger. «Sluttføring av arbeidet med reviderte retningslinjer har dessverre tatt lengre tid enn forutsatt,», skriver kommunikasjonsenheten i departementet i en e-post, «særlig på grunn av pandemien og andre prioriterte oppgaver.» Handikapnytt får ikke intervjue noen i departementet. «Vi håper å kunne ferdigstille arbeidet så snart som mulig,» heter det i eposten.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende oss for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «støtte til Handikapnytt».

Pengene går uavkortet til å lage Handikapnytt. Din støtte gjør det mulig for oss å fortsette arbeidet. Tusen takk for ditt bidrag.

Hilsen oss i redaksjonen


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.