Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Bilde av Jon-Ivar Nygård på en jernbaneperrong med et tog i bakgrunnen.
VAR IKKE DER: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård var ikke selv til stede i møtet for å høre funksjonshemmedes organisasjoner slakte valget av nye fjerntog med rullestolheis og trapp. (Foto: Bjørn Erik Larsen, BT, NTB)

Ingen spor av lavgulv på nye tog

Funksjonshemmedes organisasjoner fikk ikke med seg noen nye signaler eller løfter da de mandag møtte ledelsen i Samferdselsdepartementet, blant annet for å protestere mot trappetrinn på de nye fjerntogene. Men statssekretæren i departementet sier at funksjonshemmede skal få være med på de siste tilpasningene og justeringene i designfasen.

Ivar Kvistum
Publisert 16.05.2023 13:52

– Det var ingen tegn til at Samferdselsdepartementet kommer til å stille strengere krav om universell utforming til Norske Tog.

Det konstaterer Handikapforbundets nestleder Magnhild Sørbotten etter mandagens møte i kontaktforum for universell utforming i Samferdselsdepartementet.

Kontaktforum for universell utforming er et møtepunkt der representanter fra funksjonshemmedes organisasjoner regelmessig møter politisk ledelse i Samferdselsdepartementet.

Denne gangen ble saken om at Norske Tog har kjøpt inn nye fjerntog uten lavgulv, løftet inn på dagsordenen til tross for at den ikke var en del av den planlagte agendaen.

Les mer: SEKS MILLIARDER KRONER FOR NYE TOG – MEN FORTSATT MED TRAPPETRINN

Forsvarer løsningen – også etter møtet

Etter møtet med funksjonshemmedes organisasjoner forsvarer statssekretær Cecilie Knibe Kroglund (Ap) den valgte togløsningen overfor Handikapnytt og mener den vil gi et godt tilbud, også overfor rullestolbrukere.

Hun opplyser også at brukerorganisasjonene skal bli invitert til å delta i designfasen der de siste tilpasninger og justeringer foregår før toget settes i produksjon.

Les Cecilie Knibe Kroglunds uttalelse i sin helhet nederst i saken.

Statsråden kom ikke

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) var ikke selv til stede for å høre organisasjonene argumentere for hvorfor de mener at statens togselskap har kjøpt katta i sekken på grunn av manglende universell utforming.

Han var opptatt med andre ting i Troms, mens statssekretær Cecilie Knibe Kroglund representerte politisk ledelse i møtet om universell utforming.

– Ved tidligere regjeringer har vi fått varsel i forkant dersom statsråden ikke kan være med. Nå fikk vi det i møtet, konstaterer Magnhild Sørbotten.

Ingen tegn til likestillingsprioritering

Organisasjonene gjentok i møtet sin kritikk av løsningen som Norske Tog har valgt for fjerntogene. Organisasjonene reagerer både på at det ikke blir trinnfri adkomst, og at rullestolbrukere ikke har likestilt tilgang til alle togets funksjoner.

– Vi fikk ingen løfter om at de skal gjøre noe med det, bortsett fra at de tar med seg det vi sier. Statsråden skal også lese referatet fra møtet, sier Sørbotten, som konkluderer:

– Vi opplever ikke tegn til at politisk ledelse i Samferdselsdepartementet vil prioritere likestillingstiltak på tog. De sier det ikke rett ut, men inntrykket er at de ikke vil gjøre noe med kontrakten som er inngått.

Vi opplever ikke tegn til at politisk ledelse i Samferdselsdepartementet vil prioritere likestillingstiltak på tog.

Kom ingen løsninger

Interessepolitisk leder Siri Espe i Unge funksjonshemmede har en liknende opplevelse av møtet.

– Det virket som om statssekretæren var opptatt av hva vi hadde å si, og det var positivt at hun tok initiativ til å endre dagsorden slik at denne saken kunne tas opp. Men jeg skulle gjerne sett at departementet var mer på ballen når det gjelder å se på andre løsninger, selv om jeg har forståelse for at de ikke kan komme med det over bordet, sier Siri Espe.

Mulighet til å ta klimariktige valg

For Unge funksjonshemmede var det viktig også å løfte klima- og bærekraftperspektivet i diskusjonen om de nye togene.

– Den unge generasjonen er opptatt av klimaspørsmål og å ta bærekraftige valg. Det gjelder også unge funksjonshemmede. Når man velger tog som utestenger, innebærer det at noen grupper ikke får muligheten til å ta klimariktige valg, sier hun.

Siri Espe understreker også at trapper på tog ikke bare er en barriere for rullestolbrukere. Det vil også gjøre togreisen vanskeligere og mindre trygg for folk med rullator, krykker, tunge kofferter, barnevogner og så videre.

Best mulig tilgjengelighet

Handikapnytt ba om en kommentar til møtet fra politisk ledelse i Samferdselsdepartementet. Gjennom kommunikasjonsseksjonen skriver statssekretær Cecilie Knibe Kroglund følgende:

«Vi arbeider for at jernbanesystemet skal være universelt utformet i størst mulig grad. Dette er et viktig hensyn når stasjoner opprustes, digitale billettsystemer utformes og nye tog kjøpes inn.

Gjennom ulike faser av den pågående anskaffelsen av de nye fjerntogene har det vært et mål om at togene skal ha best mulig tilgjengelighet for alle reisende, et høyt servicenivå og samtidig tåle tøffe norske forhold ved kjøring i høyfjellet på vinterstid osv. Det har blitt fremmet en rekke krav og ønsker til produsentene om tog som bidrar til universell utforming, men de togene som leverandørene valgte å tilby har ikke oppfylt ønsket om trinnfri ombordstigning sammen med alle de andre kriteriene. Man har landet på en togtype som vil kunne fungere godt under krevende norske forhold, og samtidig oppfylle krav til tilgjengelighet. Norske tog skal nå sammen med leverandøren gjennom en designfase der de siste tilpasninger og justeringer foregår før toget settes i produksjon. I denne vil brukerorganisasjonene i Toggruppa bli invitert til å delta.

Selv om man hadde kunnet anskaffe tog med trinnfri ombordstigning, ville det være varierende plattformhøyde på stasjonene, og dermed uansett være behov for ramper eller heis for å komme om bord i overskuelig fremtid. De nye togene vil sikre at rullestolbrukere har trinnfri tilgang til grunnleggende kundefunksjoner inne i toget, som for eksempel toalett, bistro og soveplass. De nye fjerntogene vil derfor gi et høyt servicetilbud til alle reisende, også de som er avhengig av rullestol.

Vi er opptatt av at alle skal ha god tilgang til jernbanetjenestene, og løsningene for assistanse må fungere tilfredsstillende for de aktuelle brukergruppene. Dette vil vi følge opp videre, både i styringen av virksomhetene i jernbanesektoren og i dialog med brukerorganisasjonene.»

Handikapnytt spurte også om det sier noe om samferdselsminister Jon-Ivar Nygårds engasjement i universell utforming i samferdselssektoren at han ikke selv var til stede på møtet. Det spørsmålet er ikke besvart.

***

Kommentarene fra statssekretær Cecilie Knibe Kroglund ble lagt til i saken 16. mai 2023 kl. 19.00.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.