Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Kommunen forbyr utenlandsreiser med BPA

Av: Stine Slettås Machlar
Publisert 25.05.2016 14:08

Silje Ludvigsen drømmer om å reise på ferie til London. Men da må hun betale assistentenes lønn av egen lomme. Larvik kommune tillater nemlig ikke at brukere reiser til utlandet med BPA.

Forrige uke mottok funksjonshemmede med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i Larvik et brev fra kommunen. Der står det at de ikke kan reise ut av landet med brukerstyrt personlig assistanse, BPA.

«På bakgrunn av veileder for brukerstyrt personlig assistent utarbeidet av blant annet Fylkesmann i Vestfold, har vi nå foretatt endringer. Vedrørende utenlandsreiser presiseres følgende: Larvik kommune godkjenner ikke reise til utlandet med assistent. Ferietur til utlandet er ingen plikt ytelse etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-2 første ledd.6 bokstav b. Det er ingen klagerett på kommunens avgjørelse», står det å lese i brevet.

Permisjon uten lønn fra kommunen

Den eneste muligheten BPA-brukerne i Larvik har til å reise ut av landet, er å be assistentene fri og betale privat. I brevet fra Tjenestekontoret –  Helse og omsorg til BPA-arbeidslederne står det nemlig videre:

«Eventuelle utenlandsreiser må løses i privat regi. Det vil si at ansatte må søke om permisjon uten lønn for perioden, og at du som arbeidsleder selv må sørge for lønn, forsikring etc for assistenten på reisen.»

Assistentene må altså søke permisjon fra jobben, og arbeidslederen må selv betale lønnen og andre reiseutgifter av egen lomme.

Dette gjør det i praksis umulig for mange funksjonshemmede å reise.

Larvik kommune har bare tilbud om en kommunal BPA-ordning. Det betyr at alle assistenter er ansatt i kommunen.

LES HVA SOM SKJEDDE I OSLO KOMMUNE DA HANDIKAPNYTT SATTE SØKELYSET PÅ EN ORDNING SOM VILLE GJORT DET VANSKELIG Å REISE UT AV KOMMUNEN: STOPPER PÅLEGG OM REISEVARSLING

Drømte om frihet – ble isolert

– Nå ryker drømmene mine om å reise. Kan jeg ikke reise, får jeg ikke lov til å utfolde meg, sier Silje Ludvigsen fra Larvik.

I mange år har hun hatt hjemmesykepleie og støttekontakt i kommunen, men valgte i fjor å søke om BPA, blant annet fordi hun da kunne oppfylle drømmen om London-tur.

– Jeg så for meg at livet mitt skulle bli mer aktivt, men på grunn av kommunens regler har jeg i stedet blitt mer isolert. Blant annet har jeg måtte slutte i flere verv jeg hadde tidligere, fordi jeg ikke kommer meg til arrangementene, sier hun.

– Som å få en prislapp

Etter Larvik varslet endring av reglene i forrige uke, ser Ludvigsen på England-drømmen som knust.

– Det er nedverdigende at de legger slike bestemmelser på funksjonshemmede, som om vi er mindre verdt. Det er som om de gir meg en prislapp med et maksbeløp på, og at livet mitt ikke er verdt mer enn det, sier Ludvigsen oppgitt.

Ingen politisk behandling

Ordfører i Larvik kommune, Rune Høiseth (Ap), sier til Handikapnytt onsdag formiddag at saken er avgjort på administrativt nivå.

–  Jeg kjente ikke til saken før du kontaktet meg. Dette har ikke vært oppe til politisk behandling, men blitt håndtert administrativt, sier Høiseth.

Ordføreren ønsker nå å se nærmere på saken.

–  Som sagt kjenner jeg ikke saken inngående, så det er egentlig vanskelig å kommentere den, men jeg vil nå sette meg inn i saken. Dette er absolutt er av politisk interesse. I utgangspunktet er jeg for at man skal legge til rette for deltagelse og livsutfoldelse, sier Høiseth.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.