Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Ung mann med munnbind og elektrisk rullestol i bymiljø.
DOKUMENTASJON: Handikapforbundet har undersøkt hvordan koronatiltakene har rammet tjenestetilbudet til funksjonshemmede. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB Scanpix)

Korona-undersøkelse: En av tre har opplevd svikt i tjenestene

Minst en av tre som mottar ulike velferdstjenester på grunn av nedsatt funksjonsevne, har opplevd at tilbudet sviktet i koronakrisen. En av fire sier de har fått dårligere helse. Det kommer fram i en fersk undersøkelse.

Av Ivar Kvistum
Publisert 12.06.2020 10:40

Norges Handikapforbund har kartlagt hvilke konsekvenser koronatiltakene som ble innført 12 mars, har hatt for personer med funksjonsnedsettelse.

Rundt 1000 personer har besvart spørreundersøkelsen, som gikk ut til alle medlemmer som NHF har e-postadresse til.

I tillegg ble innbydelsen til å delta delt på nett og i sosiale medier.

Tjenester som forsvant

Av dem som har svart – og som er mottakere av tjenestene det er spurt om i undersøkelsen – har mellom 30 prosent og opp mot halvparten opplevd at tilbudet er blitt redusert.

Dette er blant funnene i undersøkelsen:

  • 1 av 3 har mistet eller fått redusert tilbudet om brukerstyrt personlig assistanse (BPA).
  • Nær halvparten har opplevd at hjemmetjenester ble redusert eller borte med koronarestriksjonene.
  • 1 av 4 har mistet eller fått redusert tilbudet når det gjelder tekniske hjelpemidler.
  • Nær 1 av 5 familier med funksjonshemmede barn har mistet eller fått forverret tilbudet sitt. Blant disse er det flere som forteller om at kuttene i tilbud har fått dramatiske konsekvenser.
  • 1 av 4 oppgir å ha fått redusert eller forverret helse under koronakrisen.

Bekrefter og forsterker

– Undersøkelsen bekrefter og forsterker inntrykket vi hadde om at koronakrisen har rammet funksjonshemmede systematisk, og ofte mer enn det som har vært nødvendig ut fra smittesituasjon og smittevern i Norge.

Det sier Tove Linnea Brandvik, forbundsleder i Norges Handikapforbund, til Handikapnytt.

Hun forteller at organisasjonen helt fra starten fanget opp signaler om at mange funksjonshemmede ble satt i en særlig vanskelig situasjon på grunn av pandemien.

Men det var vanskelig å vurdere hvor stort problemet er basert bare på dem som selv tok kontakt med forbundet.

– Vi lagde undersøkelsen for å få et tydeligere bilde. Det er behov for å dokumentere denne situasjonen med mer enn bare enkelthistorier, sier Brandvik.

Skremt av tankegangen

Blant de mange alvorlige forholdene som undersøkelsen sier noe om, trekker Brandvik særlig fram det som gjelder tjenestene til barn og barnefamilier.

I tillegg til de rene tallene har mange fortalt om store belastninger som følge av at tilbudet forsvant.

En skriver: «Redusert tilbud ca. 65% over 7 uker gjør at vi pårørende har blitt ekstremt slitne: Lite søvn, mange tunge løft. Ingen mulighet til å jobbe i lange perioder som førte til full jobbing HELE dagen/ kvelden for å ta igjen tapt arbeidstid ved avlastningsdag = heldøgns-vakt.»

– Noen må ha tenkt at foreldrene kan overta oppgavene 24/7 i en periode. Denne tanken om at familieomsorgen egentlig er tilstrekkelig, mens samfunnets tjenester er noe som drysses på toppen, skremmer meg, sier Tove Linnea Brandvik.

Denne tanken om at familieomsorgen egentlig er tilstrekkelig, mens samfunnets tjenester er noe som drysses på toppen, skremmer meg.

Portrettfoto av Tove Linnea Brandvik.

SKREMMENDE: Forbundsleder Tove Linnea Brandvik mener samfunnet altfor lett har latt foreldre ta hele byrden for funksjonshemmede barn. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Hun spør seg om man har sett konsekvensene for barnet, og hva som skjer videre når foreldrene er utslitt.

–  Allerede i utgangspunktet er tjenestene et knapphetsgode for barnet og barnets familie. Det er ikke mer enn at det akkurat går rundt, men likevel har man tatt tjenestene bort, uten tanke på hvordan det skal gjennomføres eller på hvordan man skal bygge opp igjen etterpå, sier Brandvik.

Armer og bein

Hun innser at det i den første fasen av koronarestriksjonene var en uoversiktlig situasjon med mange utilsiktede konsekvenser.

– Ja, i en tidlig fase var det armer og bein. Men det vi påviser i undersøkelsen, varte lenger enn de første kaotiske ukene, sier Brandvik.

At koronatiltakene rammet familier med funksjonshemmede barn, er også tidligere påvist i en undersøkelse fra Handikappede Barns Foreldreforening. Les mer: SKOLETILBUDET SVIKTER FOR ÅTTE AV TI BARN

På Rajas bord

Resultatene fra Handikapforbundets undersøkelse skal formidles til myndighetene, som også kartlegger koronasituasjonens konsekvenser for funksjonshemmede og andre utsatte grupper i samfunnet.

Les også: – FUNKSJONSHEMMEDE MÅ IKKE GÅ UNDER RADAREN I KRONAKRISEN

Forbundsleder Tove Linnea Brandvik og generalsekretær Sunniva Ørstavik har allerede lagt fram funnene for barne- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V).

– Vi at statsråden responderer veldig tydelig når vi peker på diskrimineringsperspektivet og at problemet er holdninger og strukturer i samfunnet. Raja ønsker videre dialog om dette, sier Brandvik.

Klikk her for å lese mer om undersøkelsen på Handikapforbundets nettsider.

Kjære leser!

Vi vil gjerne be deg om en liten tjeneste. Handikapnytt.no er et nettsted uten noen form for betalingsmur. Det er fordi vi ønsker å nå ut til flest mulig med vesentlig journalistikk om funksjonshemmedes rettigheter og levekår.
Men det koster penger å lage innholdet, og vi mottar ingen pressestøtte.

Vil du hjelpe oss å finansiere journalistikken som ingen andre enn Handikapnytt lager?
Det kan du gjøre ved å vippse for eksempel 25 kroner til 526030.

Pengene går uavkortet til å lage Handikapnytt. Tusen takk for ditt bidrag.

Hilsen redaksjonen


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.