Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Åshild Lunestad.
SKRIVER OM KVINNEHELSE: Åshild Lunestad studerer sosiologi og var til stede på Kvinnehelsekonferansen som journalist for LKB-nytt, medlemsbladet til Landsforeningen for Kvinner med Bekkenleddsmerter. (Foto: Privat)

Kunnskapshull om kvinnehelse

MENINGER: Det er veldig positivt regjeringen anerkjenner kjønnsforskjeller i helsevesenet. Men tiden var for kort til at man kom frem til noe nyttig, skriver Åshild Lunestad i dette innlegget om sine inntrykk fra regjeringens toppmøte om kvinnehelse.

Handikapnytt
Publisert 13.11.2019 09:28

Likestillingsminister Trine Skei Grande sier «St. Olavs er et magisk ord, er man der så er det ikke noe annet man kan gjøre». Men er det også tilfelle når regjeringen legger sitt møte om kvinnehelse dit, at dette var det eneste og  beste man kunne få til?

Tirsdag 5. November har Trondheim blitt hvit av frost. I et rom på St. Olavs Hospital lukter det av kanelboller, sola skinner gult gjennom vinduene, og bord er satt sammen i seks grupper. Rommet er fylt av kvinner, og her og der ser du en dresskledd mann. Det er duket for Regjeringens Toppmøte for Kvinnehelse.

Som Simone de Beauvoir skriver i «Det annet kjønn» er kvinnen kjønnet på en helt annen måte enn det menn er, der menn behandles som standard. Lenge så man etter feil symptomer på hjerteinfarkt hos kvinner, fordi man tok utgangspunkt i at de selvfølgelig måtte være akkurat de samme som hos menn. Noe de faktisk ikke er.

Og dessverre er det fremdeles sånn at de helseproblemene som rammer menn har høyere status og får mer fokus enn de som rammer kvinner.

Dessverre er det fremdeles sånn at de helseproblemene som rammer menn har høyere status og får mer fokus enn de som rammer kvinner.

Regjeringen la på årets kvinnedag frem seks punker de ville jobbe med for å forbedre kvinnehelse i Norge. Disse seks punktene var: forskning, bedre reproduktiv helse, bedre kreftbehandling, nye pakkeforløp for bedre kvinnehelse pårørende strategi og internasjonal kvinnehelse.

Helseminister Bent Høie, leder og påpeker at det er mye kunnskap i rommet som regjeringen vil ha med i videre arbeid i strategien om bedre kvinnehelse de la frem 8. mars. Regjeringen vil ha nye ideer og løsninger for å endre på skjevheten og underprioriteringen av kvinners helseproblemer, som de anerkjenner fremdeles finnes i helsesektoren.

Likestillingsminister Grande fokuserer på hvor langt Norge har kommet i likestillingssaken. Men, sier Grande, «Vi skal ikke slå oss på brystet». Kvinner lever lengre, men er likevel mer syke. Grande trakk frem en anekdote om at kvinnelige håndballspillere røyk korsbåndet mye oftere enn mannlige spillere. Forskere oppdaget at kvinner røyk korsbåndet en uke før mensen, og at ingen hadde tenkt på dette før var Grande ganske oppgitt over. At en kvinnekropp og en mannekropp er ulike, er tydelig et fokus man ikke alltid har hatt.

Berit Schei, professor i kvinnehelse ved NTNU sier at det fortsatt er store kunnskapskull om kvinnehelse. Medisinskunnskap er basert på menn, og «to be treated like a man can be deadly» (å bli behandlet som en mann kan være dødelig).

Hun trekker også frem at kvinners helseproblemer kan være veldig tabubelagt, særlig de som har å gjøre med kjønnsorgan og det reproduktive systemet. Alt dette sier hun mens en mann bakerst i lokalet sover, og en annen spiller candycrush på smarttelefonen.

Da er det er kanskje ikke så rart at det finnes noen kunnskapshull om kvinners helse.

Det er statsministeren som står for oppsummeringen av hele dagen, selv om hun påpeker at det blir litt feil at hun som har vært der kortest skal oppsummere. Hun kommer nemlig sent etter et møte i Stortinget om Nav-skandalen.

Solberg setter også fokus på kronisk sykdom, fordi det ofte er fokus på det akutte fordi vi vil redde liv. Hun understreker at disse livene også må være verdt å leve. Kvinner er flinke til å oppsøke hjelp, påpeker hun, mens hun spør om de faktisk får den hjelpen de trenger.

Det er veldig positivt at vår sittende regjering setter fokus på kvinnehelse, og anerkjenner kjønnsforskjellene i helsesystemet. Likevel er det interessant å se at den tiden de faktisk setter av er så kort at det er vanskelig å komme frem til noe nyttig og fornuftige tiltak for å gjøre endringer.

Å se så godt som alle foredragsholderne argumenterer for likestilling og fokus på kvinnehelse ut ifra at det også er godt for menn og økonomiske faktorer, er også litt spesielt. Kanskje er det naturlig at likestilling og god kvinnehelse er bra fordi det er bra for kvinner.

Å se så godt som alle foredragsholderne argumenterer for likestilling og fokus på kvinnehelse ut ifra at det også er godt for menn og økonomiske faktorer, er også litt spesielt. Kanskje er det naturlig at likestilling og god kvinnehelse er bra fordi det er bra for kvinner.

Interessant er det også at ingen samfunnsforskere deltok på møtet, hvis tverrfaglighet er et mål. I samfunnsforskningen er det også mye fokus på sosial ulikhet, også innenfor helse.

Det er også tydelig at kvinnehelse som tema nyter lite fokus, det var kun LKB-nytt som stilte med journalist på møtet som var åpent for pressen. Selv om Erna Solberg oppfordrer rommet til å legge press på regjeringen på dette temaet, er det lett å lure på om et møte som dette kun er spill for galleriet.

Åshild Lunestad studerer sosiologi og var til stede på Kvinnehelsekonferansen som journalist for LKB-nytt, medlemsbladet til Landsforeningen for Kvinner med Bekkenleddsmerter, som er en landsforening tilsluttet Norges Handikapforbund.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.