Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrett av Nikita Amber Abbas.
UTVALGT: Nikita Amber Abbas (20) skal være med og utrede kvinnehelse. (Foto: Kornelius Salvesen, Mio BPA)

Ungdommens stemme i stor utredning om kvinnehelse

Nikita Amber Abbas er et av 15 medlemmer i et regjeringsoppnevnt utvalg som skal utrede kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv. – Veldig spennende, sier Abbas, som er 2. nestleder i Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU).

Av Britt Knutsdatter Arnhøy
Publisert 08.04.2021 11:39

Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal lage en ny utredning om kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv.

Der sitter blant andre Nikita Amber Abbas (20), som er 2. nestleder i Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU).

Abbas har erfaring med menneskerettighetsarbeid på flere fronter. Hun har blant annet arbeidet med jenters rettigheter for Plan International og med barns rettigheter i Press (Redd Barna ungdom), og hun er aktiv i Skeiv Ungdom. For tiden er hun student.

Representerer de unge

– Det er 22 år siden siste utredning. Hva synes du om å være med i et slikt utvalg?

– Det er et veldig spennende arbeid, og samtidig er det ganske nytt for meg. Da jeg ble spurt, måtte jeg først forsikre meg om at forespørselen var ekte. Da jeg skjønte det var det, tenkte jeg: Dette er gøy, la meg være med! Samtidig var det litt skummelt. Jeg er den yngste av alle, og har ingen bachelorgrad en gang, sier Abbas og ler.

Men hun er klar på perspektivet hun er gått inn i arbeidet med.

– Jeg har ungdomsperspektivet og skal prøve å representere alle ungdommer.

Oppdatert oversikt

«Kjønn har betydning for helse og for helseutfordringer. Dels dreier det seg om ulik biologi, og kulturelle, sosiale, og strukturelle forhold og manglende likestilling mellom kjønnene,» skriver Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

Forrige gang det ble laget en NOU om kvinnehelse var i 1999. Nå ønsker regjeringen en oppdatert oversikt over kvinners helse i Norge og utfordringer for kvinner når det gjelder risiko og forekomst av sykdom og bruk av helse- og omsorgstjenester. Utvalget skal også se på hvordan kjønnsforskjeller og kjønnsperspektivet blir håndtert i arbeidet med folkehelse, i helse- og omsorgstjenestene og i forskning og utdanning.

Bredt engasjement

– Du representerer selv flere minoriteter. Hva er dine styrker inn i dette arbeidet?

– Jeg er skeiv, muslimsk, har pakistansk bakgrunn og sitter i rullestol. Det er mange minoriteter. Jeg synes det er gøy at jeg får representere så mange felt i dette utvalget og vil gjerne løfte fram spørsmål som har med dette å gjøre. Mitt bidrag er å si min mening om de ulike temaene.

Nikita Amber Abbas har ikke én hjertesak, men er bredt engasjert.

– Jeg vil representere ungdommer; norsk-pakistanere, pakistanere, funksjonshemmede og det skeive miljøet. Og ikke minst representere meg selv som kvinne.

Utvalget har hatt ett møte etter at det ble oppnevnt i mars, og er ifølge Abbas godt i gang. Den endelige utredningen og innstillingen skal leveres innen 20. september 2022.

Jeg vil representere ungdommer; norsk-pakistanere, pakistanere, funksjonshemmede og det skeive miljøet. Og ikke minst representere meg selv som kvinne.

Likeverd og minoriteter

Mandatet for utvalgets arbeid er:

Utvalget skal se helse i et helhetlig perspektiv og gjennomgå problemstillinger som gjelder likeverdighet mellom kjønnene på helseområdet. Helseutfordringer henger sammen med faktorer som utdanning og inntekt, alder, forhold i familie- og arbeidslivet, geografi, pårørendeoppgaver, vold og overgrep, og det å tilhøre minoritetsgrupper.

Utredningen skal også ta opp helse i et kjønnsperspektiv blant etniske minoriteter. Og det skal ses på hvordan kjønn virker sammen med andre faktorer som funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og sosioøkonomisk bakgrunn.

Dette er utvalget

Utvalget består av 15 personer inkludert leder. Det er ment å ha en bred profil, med kompetanse innenfor områdene helse- og samfunnsfag, behandling, omsorgstjenester, forebygging, utdanning og forskning og brukerkompetanse.

Disse er med:

 1. Christine Meyer, professor NHH, Bergen (leder)
 1. Heidi Tiller, overlege, UiT Norges arktiske universitet, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø
 2. Maja-Lisa Løchen, professor, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø
 3. Nikita A. Abbas, student, Oslo
 4. Hans-Petter Fundingsrud, barnelege, UiT Norges arktiske universitet, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø
 5. Tone Amundsen, rådgiver i Helse Nord RHF, Bodø
 6. Per Vidar Nielsen, spesialsykepleier på helsestasjon, Sarpsborg
 7. Anita Vatland, daglig leder Pårørendealliansen, Bærum
 8. Cato R. Innerdal, kommuneoverlege, Molde
 9. Leif Edward Ottesen Kennair, professor NTNU, Trondheim
 10. Tina Shagufta Munir Kornmo, lege, Bærum sykehus, Oslo
 11. Elisabeth Sward, seniorrådgiver Norske kvinners sanitetsforening, Oslo
 12. Maria Østhassel, psykolog i sosiale medier, selvstendig næringsdrivende, Farsund
 13. Oscar Tranvåg, førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet og postdoktor ved Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning, Bergen
 14. Harald Eia, sosiolog, Oslo
Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling. Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende oss for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «støtte til Handikapnytt».

Pengene går uavkortet til å lage Handikapnytt. Din støtte gjør det mulig for oss å fortsette arbeidet. Tusen takk for ditt bidrag.

Hilsen oss i redaksjonen


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.