Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Arne Thomassen justerer mikrofonstativet mens Gabriel Wilhelmsen Hoff snakker.
HELT NY KUNNSKAP: Fylkesordfører Arne Thomassen i Agder lyttet oppmerksomt til det NHFU-leder Gabriel Wilhelmsen Hoff fortalte om hvordan funksjonshemmede støtes ut av utdanning og arbeid. Det var helt nytt for ham. (Foto: Ivar Kvistum)

Ordføreren ante ikke at så mange funksjonshemmede faller ut av skolen

Han har det politiske ansvaret for videregående utdanning i sitt fylke, men ante ikke at så mange ungdommer med funksjonsnedsettelse dropper ut av skolen. – Skremmende tall, sier Arne Thomassen (H).

Ivar Kvistum
Publisert 16.08.2023 21:36

Han var på hjemmebane geografisk, men innrømmet å være på en tematisk bortebane, Agders fylkesordfører Arne Thomassen.

På Arendalsuka tirsdag kveld inviterte Safo – Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner til debatt om hvordan det kan bli slutt på at så mange barn og unge med nedsatt funksjonsevne blir ekskludert fra skolen.

En utstøtelse som får store konsekvenser for videre muligheter i arbeidslivet.

Nedslående tall

Forskning viser at 64 prosent av barna med fysiske funksjonsnedsettelser fullfører ikke videregående skole, mot 17 prosent i befolkningen for øvrig. Men til tross for at Arne Thomassen har det øverste politiske ansvaret for videregående skole i Agder med over 11.000 elever, var denne delen av skolevirkeligheten fullstendig ukjent for ham.

– Dette er nedslående tall, men vi fylkespolitikere har aldri diskuterte det før, sa han under debattmøtet.

Ingen innspill fra rådet eller rådmannen

Han viste til at politikere er avhengige av å få gode innspill fra sin egen administrasjon. Når det gjelder hvordan funksjonshemmede klarer seg i skolen, kan han ikke huske at noen har prøvd å få påkalle fylkespolitikerne i Agders oppmerksomhet.

– Jeg kan heller ikke huske at det fylkeskommunale rådet for funksjonshemmede har tatt opp dette noen gang. De bruker å være flinke til å løfte mange saker, men dette har de ikke tatt opp, sa Thomassen.

Jeg kan heller ikke huske at det fylkeskommunale rådet for funksjonshemmede har tatt opp dette noen gang. De bruker å være flinke til å løfte mange saker, men dette har de ikke tatt opp.

Han sa også at tirsdagens Safo-debatt var første gang i løpet av hans 12 år i fylkespolitikken at han var invitert til å diskutere funksjonshemmede i skolen. Derfor var han glad for muligheten til å lære.

– Jeg kom ikke hit for å få ros, bemerket han.

Arne Thomassen understreket at mye starter i kommunene, men at han ikke ville skyve fra seg ansvaret. Og han lovte å sette saken på den politiske dagsorden i Agder.

– Vi kan ikke akseptere at mennesker blir diskriminert, sa han.

Samtidig kunne han ikke love noen konkrete løsninger over bordet.

Henriette snakker i mikrofonen, mens statssekretæren ser mot henne og smiler.

KLAR MELDING: Politikerne må høre på oss som har skoene på, sa Henriette Hvarnes Hansen, leder i NHFs erfaringsutvalg. Hun fikk statssekretær Sindre Lysøs oppmerksomhet. (Foto: Ivar Kvistum)

Holdningsendring

Fra debattmøtet kunne Arne Thomassen ta med seg konkrete innspill fra dem som har direkte erfaring med problemet. Gabriel Wilhelmsen Hoff er leder i Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) og understreket sammenhengen mellom utenforskap i skolen og utenforskap i arbeidslivet.

Seks av ti fysisk funksjonshemmede er utenfor arbeid.

– Det taper samfunnet store summer på, sa Gabriel Wilhelmsen Hoff og tok til orde for en grunnleggende holdningsendring i hele systemet.

Henriette Hvarnes Hansen er leder for erfaringsutvalget i Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU). Hun fikk opplæringen sin i egen, tilrettelagt klasse, men skulle aller helst gått i vanlig klasse sammen med andre, dersom hun fikk velge.

Men det er ikke nok ressurser i skolen til at det var mulig.

– Jeg ville helst gått i vanlig klasse, for da ville jeg fått flere valgmuligheter, sa hun.

Hun fortalte også at hun mot sin vilje ble plassert på en tilrettelagt arbeidsplass etter videregående, til tross for at heller ville til en ordinær arbeidsplass.

– Men det sa Nav nei til, fortalte hun.

Jobbe mot en toer

Karianne Hjørnevik Nes, som leder Nedre Glomma lokallag av NFU understreket hvor viktig det er å gi mulighet til å «jobbe mot en toer», altså at man holder fast i retten til å lære også når måloppnåelsen er lav.

Resultatet av at dette svikter, lar seg lese i statistikken: Bare 5,6 prosent av personer med utviklingshemning er sysselsatt.

Bilde av debattpanelet foran en fullsatt sal.

STINN BRAKKE: Over 90 tilhørere var til stede for å høre Safos debatt om ekskludering av unge funksjonshemmede fra skole og arbeid. (Foto: Ivar Kvistum)

Fullføringsreform vil hjelpe

Statssekretær Sindre Lysø (Ap) i Kunnskapsdepartementet hevdet at fullføringsreformen vil gi videregående skole sterkere motivasjon for å bidra til at flere kommer seg gjennom utdanningsløpet uten å falle fra.

Men da regjeringens mann ble spurt av Safos daglige leder Janne Skei om hva regjeringen vil gjøre for å oppfylle Veikart tilgjengelig nærskole – planen som skal sikre universell utforming av grunnskolen innen 2030 – ble han rundere i formuleringene.

– Å gjøre alle skoler universelt utformet koster mye penger, sa han og minnet om at det er et kommunalt ansvar å se til at offentlige bygninger oppfyller lovens krav.

Lysø ble også bedt om å kommentere veikartet i sin sluttreplikk, men kom ikke inn på temaet igjen.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!

 


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.