Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

De tre i samtale.
TEATER MOT UNDERTRYKKING: Metoden har de hentet fra brasiliansk frigjøringskamp. Nå skal forumteater skape likestilling for unge med funksjonsnedsettelser i Norge. Fra venstre: Dosent Mette Bøe Lyngstad ved Høgskulen på Vestlandet, NHFU Sørvest-leder Alexander Petersen og Arild Birkenes, kontorleder ved NHF Sørvest. (Foto: Ivar Kvistum)

Teater som spiller en rolle

Handikapforbundet på Vestlandet spiller teater for å bygge selvtillit, motvirke diskriminering og endre holdninger. Og for å hindre at unge funksjonshemmede dropper ut av videregående skole.

Ivar Kvistum
Publisert 29.06.2022 09:26

De kaller det en generalprøve på virkeligheten – en øvelse som skal sette den enkelte bedre i stand til å takle og overvinne erfaringer med diskriminering, undertrykkelse og utenforskap.

Og dessuten, gi andre en mulighet til å oppleve og erkjenne undertrykkelsen som de selv – bevisst eller ubevisst – påfører funksjonshemmede.

Norges Handikapforbund og Norges Handikapforbunds Ungdom i region Sørvest samarbeider med Institutt for lærerutdanning ved Høgskulen på Vestlandet om å bruke teater i interessepolitisk arbeid.

Men vi snakker ikke om teater slik vi kjenner det fra store scener med orkestergrav, sceneteppe, røde plysjseter og lysekroner i taket. Metoden «forumteater», som Handikapforbundet tar i bruk, ble utviklet av den brasilianske dramapedagogen, forfatteren og politikeren Augusto Boal for å gi undertrykte fattigfolk i juntastyrte Brasil verktøy for å rette ryggen og løfte sin egen verdighet.

Derfor kalles det også «De undertryktes teater».

Fra tilskuer til tilskuespiller

Så hvordan foregår det? I forumteater forsvinner skillet mellom scene og sal, mellom skuespillere og publikum. Tanken er å spille ut konkrete situasjoner som oppleves undertrykkende, og der publikum selv oppmuntres til å overta den undertrykte karakterens rolle for å lansere forslag til endring og løsninger på situasjonen.

På den måten går publikum fra å være tilskuer til å bli deltaker – «tilskuespiller» – som det kalles i forumteaterets språk. Eller «spectactor» på engelsk.

Og den andre veien: Den som selv har erfaringene med undertrykkende situasjoner i eget liv, får både øvelse i å takle situasjonene og tilgang på innspill fra andre som er i situasjonen for første gang.

– Vi bruker teateret som et språk for å spille ut ulike situasjoner i en forestilling der publikum går inn og tar den undertryktes plass og er med på å skape endring, forklarer Mette Bøe Lyngstad, dosent i drama og anvendt teater ved Høgskulen på Vestlandet.

(Artikkelen fortsetter under.)

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!

Fiksjonen gir beskyttelse

I fjor høst fikk ni unge mennesker med nedsatt funksjonsevne prøve seg på forumteater sammen med masterstudenter ved Høgskulen på Vestlandet. Når unge mennesker med funksjonsnedsettelser fra NHFU spiller forumteater om undertrykking, er situasjonene hentet fra eller inspirert av det virkelige liv.

Det kan være møtet med en saksbehandler hos Nav som vil uføretrygde deg «like godt først som sist» fordi vedkommende ikke tror at du kan få jobb. Det kan være ekspeditøren i butikken som overser deg og heller snakker til assistenten din. Eller det kan være opplevelser med direkte mobbing og trakassering.

Situasjonene kan være sårbare å eksponere, men teaterformen gir en psykologisk trygghet.

– Fordelen med teater er at du kobler på fiksjon. Det gir en beskyttelse, sier Lyngstad.

Fordelen med teater er at du kobler på fiksjon. Det gir en beskyttelse.

Kjenne på egen undertrykking

En av deltakerne i prosjektet er Alexander Petersen, leder i Norges Handikapforbunds Ungdom Sørvest og styremedlem sentralt.

– Dette er en helt annen måte å snakke om og å vise interessepolitikk enn det vi gjør til vanlig. Når jeg snakker om diskriminering i media, snakker jeg meg vekk fra meg selv. Jeg snakker om alle, og spør ikke hva det gjør med meg som person å bli utsatt for undertrykking og diskriminering.

Forumteater åpner i mye større grad opp for hva erfaringene som undertrykt gjør med deg, mener Petersen.

– Du får et blikk som ser hvor hårreisende ille vi faktisk blir behandlet.

Det er en vanlig øvelse at politikere blir plassert i en rullestol for å «kjenne hvordan det er». Dette er annerledes, mener Petersen.

– Her må du sette deg inn i de emosjonelle sidene ved å være funksjonshemmet, ikke bare det tekniske ved å sitte i en stol.

Her må du sette deg inn i de emosjonelle sidene ved å være funksjonshemmet, ikke bare det tekniske ved å sitte i en stol.

Portretter av de de tre i collage.

BEKJEMPER FRAFALL: Fra venstre: Mette Bøe Lyngstad, Alexander Petersen og Arild Birkenes. (Foto: Ivar Kvistum)

 

Teater mot dropout

Forskning viser at hele 64 prosent av elevene med fysiske funksjonsnedsettelser ikke fullfører videregående skole, mot 17 prosent av ungdomsgruppa totalt. Mangel på trivsel og fravær av sosiale nettverk trekkes fram som en viktig forklaring på utenforskapet.

Her mener NHF og NHFU på Vestlandet at forumteater kan utgjøre en forskjell.

– Vi ønsker å bygge et teaterkompani i NHF som kan bruke forumteater i et undervisningsopplegg for de videregående skolene, sier regionkontorleder Arild Birkenes.

På vegne av de to organisasjonene har han henvendt seg til både Vestland og Rogaland fylkeskommuner med forslag om å sette i gang et prosjekt. Tanken er at forumteater kan gi medelever og lærere en større forståelse og innsikt i andres måte å leve livet på. Dette er, slik NHF ser det, en forutsetning for et godt læringsmiljø.

– Fylkeskommunene leter etter måter å motvirke frafallet i videregående skole på. Vi mener at vårt prosjekt treffer dette behovet helt presist, sier Birkenes.

***

Denne artikkelen ble først publisert i magasinet Handikapnytt 03/22.
Som medlem i Norges Handikapforbund mottar du magasinet seks ganger i året. Abonnementet er inkludert i medlemskontingenten.
Klikk her for å bli medlem.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.