Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Den Nationale Scene
FREDET: Både teaterbygningen og parken rundt er fredet. Det gir utfordringer når Den Nationale Scene nå skal oppgraderes til noe som ligner mest mulig på universell utforming. (Foto: Den Nationale Scene)

Tilgjengelig teater i Bergen

Når Den Nationale Scene i Bergen stenger for oppgradering neste år, er ett av hovedmålene å gjøre teateret tilgjengelig for funksjonshemmede.

Helge Olav Haneseth Ramstad
Publisert 02.04.2024 13:12

– Universell utforming var en av grunnsteinene i søknadene om midler til oppgradering, sier prosjektleder Jørn Eirik Pettersen ved Den Nationale Scene.

Bergens nasjonale scenekunstinstitusjon holder til et bygg fra 1909 som kommer til å være stengt fra mai neste år til juni 2026. Grunnen er altså at bygget skal oppgraderes og dermed bli bedre tilgjengelig.

Jørn Eirik Pettersen forteller at de blant annet jobber med siktlinjer og akustikk i tillegg til adkomsten.

– Det er et hus med mange forbedringsmuligheter, innrømmer han.

664 millioner kroner

– Kan et bygg fra 1909 få helt universell utforming?

– Det spørs hvem man snakker med. Dette er en brytningstid, men som Erna Solberg har sagt: ingenting er klart før alt er klart. Men vi får til ganske så inngripende tiltak i bygget, for eksempel ved å få heis der det ikke er heis i dag.

Jørn Eirik Pettersen

INVOLVERER PUBLIKUM: Prosjektleder Jørn Eirik Pettersen er gang med å innehente innspill fra blant andre funksjonshemmedes organisasjoner til oppgraderingen av teateret. (Foto: Sebastian Dalseide)

Teatersjef Solrun Toft Iversen forteller at Lille Scene i dag ikke er tilgjengelig for rullestolbrukere.

– Men jeg har inntrykk av at Store Scene og Teaterkjelleren er godt besøkt av funksjonshemmede, sier hun.

– Hvorfor oppgraderer dere teateret nå og ikke for eksempel for 10 eller 15 år siden?

– Det er mange grunner til det, men den viktigste er kanskje at vi har jobbet politisk i mange år for å få finansiering. Å gjøre inngrep i bygget er en stor og lang prosess. Da jeg tok over som teatersjef for et halvt år siden, hadde vi allerede fått bevilgninger til prosjektet. Men jeg er enig i at det burde vært gjort før. Den Nasjonale Scene har et vakkert bygg, men det er ikke bygget for tilgjengelighet.

NTB skriver at Kulturdepartementet bevilget 664 millioner kroner til oppgraderingen i 2021.

Fredet siden 1993

Teaterbygget, som Den Nationale Scene leier av AS Bergen Theater og Dramatiske Selskab for den symbolske summen 200 kroner per år, har vært fredet siden 1993. Derfor må teateret søke dispensasjon hos Vestland fylkeskommunes seksjon for kulturarv for hvert av oppgraderingstiltakene.

– Vi kommer til å gjøre alt det som bygningsstrukturen gir rom for og som fredningsmyndighetene godkjenner, sier prosjektleder Jørn Eirik Pettersen, og legger til at de vil ha et like nøyaktig blikk på universell utforming av de delene av bygget som ikke er for publikum.

Teatersjef Solrun Toft Iversen sier at det ville vært utfordrende for en rullestolbruker å jobbe ved teateret slik bygget er i dag.

– Vi har hatt funksjonshemmede i staben tidligere, og da har vi tilrettelagt det som var nødvendig, forteller hun.

Publikum er involvert i planleggingen. Teateret har snakket ned representanter for Norges Handikapforbund (NHF), Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og det kommunale rådet for funksjonshemmede og kommer til å fortsette dialogen mellom funksjonshemmedes representanter, arkitektene, vernemyndighetene og prosjektledelsen.

– Vi får stort sett gode tilbakemeldinger fra funksjonshemmede blant publikum, men en av utfordringene har vært at fordi amfiløsningen er som den er, har vi et begrenset antall rullestolplasser på hver forestilling. I fremtiden vil vi kunne få en større fleksibilitet på i hvert fall to scener. Vi har også fått tilbakemeldinger om at det er vanskelig å finne tilgjengelig parkering nært teateret. Det problemet har vi ikke løst ennå, fordi teateret ligger midt i en park som også er fredet, forteller Solrun Toft Iversen.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.