Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrett i gatemiljø.
MOT DISKRIMINERING: Henrik Madsen arbeider som brukerstyrt personlig assistent og har vært 1. vara for Rødt i Bergen bystyre. (Foto: Sunniva Andresdottir Vik)

Systematisk forskjellsbehandling og diskriminering i Bergen

MENINGER: Funksjonshemmede blir utsatt for systematisk diskriminering i Bergen, skriver Henrik Madsen i dette innlegget.

Henrik Madsen
Publisert 13.10.2023 13:51

  • Denne artikkelen er et debattinnlegg og gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

Rødt tar kampen for å redusere forskjellene i makt og muligheter som skaper et klassedelt Bergen. En av de gruppene som blir frarøvet mye av sin makt, er personer med funksjonsnedsettelser og funksjonsvariasjoner.

Hørselshemmede, rullestolbrukere og folk med andre behov, utsettes for systematisk forskjellsbehandling og diskriminering, og blir ofte oversett i debatter om likestilling. Rødt sitt syn er at de av oss som har en funksjonsnedsettelse, blir først og fremst funksjonshemmet i møtet med samfunnsskapte barrierer og diskriminering.

Grunnet manglende universell utforming blir nevnte grupper ekskludert fra aktivitet og kultur. Barn kan ikke være med på samme aktiviteter som vennene sine, og blir derfor tidlig ekskludert fra sosial deltakelse.

Det offentlige forsømmer ansvaret de har ovenfor hørselshemmede og tegnspråkbrukere. Eksempelvis mangler NRKs distriktssendinger teksting på sine sendinger, noe som begrenser døve og hørselshemmedes mulighet til å delta i aktuelle debatter og lokaldemokratiet.

Et annet eksempel er Legevakten sin mangel av visuell tilrettelegging både over telefon og i person, samt manglende tolketjenester. I begge tilfeller er det snakk om å få bedre tilrettelegging, men dessverre får man inntrykket av at det som burde vært en selvfølge fra starten, blir en ettertanke. Samtidig økes terskelen for å søke helsehjelp, og sjansen for at misforståelser mellom pasient og pleier øker, noe som i verste tilfelle kan være livskritisk.

Rødt arbeider for at alle mennesker har samme rettigheter og samme vern mot diskriminering, noe som innebærer aktiv kamp for at de seirene som har blitt kjempet frem ikke forsvinner. Dessverre er det ofte slik at pengesekken veier mer enn folks behov, så her må man være på vakt.

Dessverre er det ofte slik at pengesekken veier mer enn folks behov, så her må man være på vakt.

Rødt har tidligere tatt kampen mot nedleggelsen av Hunstad skole og Natland barnehage. For de som ikke vet bedre, er det jo lett å havne i den feilen at man ikke ser på tegnspråk som fullverdige språk, og reduserer det til et slags hjelpespråk. Dette er jo feil, da tegnspråk har rike kulturelle og lingvistiske arver, i likhet med andre språk.

Rødt støtter språkloven, som er klar på at tegnspråk skal fremmes og ivaretas. Derfor skal hørselshemmede ha mulighet til å lære og utvikle eget tegnspråk.

De nevnte nedleggelsene er i praksis å splitte språkmiljøet, og man står i fare for å isolere tegnspråkbrukere og døve barn enda mer. Flere steder i Norge ser vi verdien av å ha egne barnehagetilbud hvor hovedspråket er noe annet enn norsk muntlig, det være den samiske barnehagen i Oslo, og tegnspråkbarnehagen her i byen. Vedtaket om å flytte tilbudet vil svekke språkmiljøet, ved å gjøre språkbrukerne til en enda mindre minoritet.

Et viktig poeng som ser ut til å bli glemt, er at ikke alle som bruker tegnspråk er døve. For mange er tegnspråk morsmålet deres, og det språket de er oppvokst med i hjemmet. Det er mange som har blitt fratatt eller fått sterkt begrenset muligheten til å snakke med foreldre og familiemedlemmer. Dette blant annet gjennom fravær av morsmålsundervisning, noe som de har rett på.

Kampen mot forskjells-Bergen innebærer også at det ikke skal være slik at noen har dårligere tilgang enn andre på velferdstjenester. Det betyr at vi vil kjempe for trygge og nærme velferdstjenester, og at de skal være tilgjengelig for kommunens innbyggere, uavhengig av økonomi, alder, kjønn og bydel. Dette inkluderer også gode og tilgjengelige tilbud for døve, hørselshemmede og tegnspråkbrukere.

Henrik Madsen
Brukerstyrt personlig assistent
og medlem av Rødt i Bergen

***

Enig eller uenig i det du leser? Skriv gjerne et debattinnlegg og send det til post@handikapnytt.no.

 


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.