Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Kvinne i rullestol foran minibank.
INGEN UTREDNING: Bare SV og Rødt vil ha et eget utvalg til å utrede funksjonshemmedes økonomiske levekår. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Nei til eget levekårsutvalg for funksjonshemmede

SV og Rødt står alene om å ønske en utredning om de økonomiske levekårene for funksjonshemmede. De andre partiene mener det er mulig å skaffe god nok informasjon på annen måte.

Ivar Kvistum
Publisert 15.03.2023 13:00

Det var SVs representant på Stortinget Cato Brunvand Ellingsen som fremmet et forslag om å opprette et eget utvalg som skal utrede de økonomiske levekårene for funksjonshemmede i Norge.

Bakgrunnen var bekymring for at utviklingen for denne gruppen går i feil retning.

Les Cato Brunvand Ellingsens kommentarer til arbeids- og sosialkomiteens innstilling om forslaget lenger ned i denne saken.

Les mer: FRYKTER AT FUNKSJONSHEMMEDE BLIR STADIG FATTIGERE

Organisasjoner av funksjonshemmede ga støtte til SVs forslag. Forbundsleder Tove Linnea Brandvik i Handikapforbundet påpekte i en høringsuttalelse at det mangler kunnskap om hvordan økte egenandeler og kutt i mange tilskudd slår ut på levekår og mulighet til å delta likestilt med andre.

Vil ikke foregripe

Men da arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget behandlet forslaget, var ikke flertallet villig til å lage noen egen utredning om temaet.

I stedet viser en samlet komite til at et annet utvalg – Likestillings- og mangfoldsutvalget – skal levere en rapport 2. mai som blant annet skal vurdere hvordan blant annet økonomiske forhold påvirker likestilling, menneskerettigheter og mulighet for deltakelse.

«Komiteen ønsker å ikke å foregripe utvalgets konklusjoner», skriver komiteen.

Storsamfunnet må stille opp

Den vil i stedet at regjeringen skal vurdere økonomiske levekår og tiltak for funksjonshemmede i oppfølgingen av Likestillings- og mangfoldsutvalgets rapport.

Hele komiteen uttrykte støtte til at funksjonshemmede skal ha mulighet til å delta i samfunnet, og at økonomien ikke skal stå i veien for det.

«Komiteen er opptatt av at den samlede økonomiske belastningen for folk med nedsatt funksjonsevne og deres familier ikke må bli for høy – og at storsamfunnet må stille opp», heter det i innstillingen.

Kunnskap av avgjørende betydning

Men Kirsti Bergstø fra SV – som leder arbeids- og sosialkomiteen – og Rødts medlem Mímir Kristjánsson ville ikke la det bli med det.

De to viste til de mange organisasjonene av funksjonshemmede som har sett behov for en egen levekårsutredning, og de tok opp igjen forslaget fra SVs Cato Brunvand Ellingsen.

«Forslaget ønsker å fremskaffe kunnskap om økonomiske levekår til personer som sammenlignet med andre har ekstraordinære utgifter», skriver Bergstø og Kristjánsson.

Og de konkluderer:

«Skal Stortinget i tiden framover utmeisle en politikk som imøtekommer de behovene som organisasjonene peker på, er denne kunnskapen av avgjørende betydning.»

Stortinget behandler saken etter planen 30. mars.

– Viktig at regjeringen følger opp

Cato Brunvand Ellingsen er vararepresentant til Stortinget for SV i Oslo, og nå er han ute fra Løvebakken etter å ha vikariert for Kari Elisabeth Kaski. Derfor har han ikke selv deltatt i komitebehandlingen av forslaget.

– Jeg synes det er bra at Stortinget ber regjeringen om gjøre en vurdering av levekårene for funksjonshemmede. Nå er det viktig at regjeringen følger opp, sier Ellingsen til Handikapnytt.

Han er likevel skuffet over at flertallet ikke ville være med på å lage en grundig utredning. Høringen i forbindelse med forslaget – der organisasjonene av funksjonshemmede ga sin støtte – viser tydelig at det trengs, mener han.

– Min bekymring for levekårene bekreftes av deres innspill, sier han.

Forstår frustrasjonen

– Etter at Handikapnytt skrev om forslaget ditt første gang, var det flere lesere som sa at de ikke forstår behovet for enda en utredning om noe som alle egentlig vet. I stedet etterlyste de handling. Hva sier du til dem?

– Jeg forstår godt frustrasjonen over manglende handlekraft i politikken. Hensikten min var ikke å trenere, men å synliggjøre et behov for handling. For å kunne bestemme noe ,må man ha et kunnskapsgrunnlag. Det er ikke slik at hele det politiske miljøet vet at dette er et problem, selv om det er selvsagt kunnskap for dem som føler det på kroppen.

***

Saken ble oppdatert med Cato Brunvand Ellingsens kommentarer onsdag 15. mars kl. 16.10.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.