Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Anette Trettebergstuen holder et innlegg.
VARSLER UNDERSØKELSE: Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen åpnet Handikapforbundets landsmøte fredag. Hun varsler at regjeringen vil bestille en undersøkelse av funksjonshemmedes økonomiske levekår. (Foto: Ivar Kvistum)

Varsler undersøkelse av levekår

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen bestiller en egen undersøkelse av funksjonshemmedes økonomi. – Viktig at dette følges opp over tid, sier nestleder Magnhild Sørbotten i Handikapforbundet.

Ivar Kvistum
Publisert 13.06.2023 10:53

Det er i et svar på et skriftlig spørsmål fra SVs stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård at Anette Trettebergstuen (Ap) bekrefter at en slik undersøkelse kommer.

– Regjeringen ser at dette er nødvendig for å få en oversikt over de økonomiske levekårene for personer med funksjonsnedsettelse, skriver hun i svaret.

Ingen offentlig utredning

Men det vil ikke komme et eget utvalg for å lage en utredning om saken, Slik SV-representant Øvstegård ba om.

Les mer: SV BITER SEG FAST I LEVEKÅRSSPØRSMÅLET

I stedet skriver Trettebergstuen at regjeringen mener at en levekårsundersøkelse som en mer hensiktsmessig måte å få oversikt enn å sette ned et offentlig utvalg. 

– Regjeringen vil derfor igangsette en anskaffelse av en ny levekårsundersøkelse, skriver Trettebergstuen i svaret.

Regjeringen ser at dette er nødvendig for å få en oversikt over de økonomiske levekårene for personer med funksjonsnedsettelse.

Følger opp utvalgets råd

Bekymring for at funksjonshemmede sakker akterut og får stadig trangere økonomi har vært løftet fram flere ganger. I Stortinget fremmet SV forslag om å lage en egen utredning om temaet. Dette fikk bare støtte fra Rødt da saken kom til Arbeids- og sosialkomiteen.

Bakgrunnen var at flertallet i komiteen først ville se utredningen fra Likestillings- og mangfoldsutvalget. Den viste seg å ikke inneholde mye om økonomiske levekår, men utvalget har som ett av sine forslag at:

«Økonomiske levekårsundersøkelser av funksjonshindrede og deres familier iverksettes. Disse må gjennomføres over tid for å kunne dokumentere og følge utvikling.»

Les mer: FORTSATT NØDVENDIG Å UTREDE LEVEKÅR

­Og det er dette forslaget Trettebergstuen nå følger opp:

– Utvalget har nå levert sin utredning der de blant annet anbefaler å iverksette levekårsundersøkelser av personer med funksjonsnedsettelse og deres familier, skriver Trettebergstuen.

Fattigdom hindrer likestilling

I helgen gjennomførte Norges Handikapforbund sitt landsmøte, og også der var bekymring for økende fattigdom på grunn av høyere levekostnader og svekkede ytelser et viktig tema.

Organisasjonen mener temaet er sentralt for likestilling:

«Kampen for økonomisk likestilling er en av vår tids store likestillingskamper. Derfor prioriterer Norges Handikapforbund dette arbeidet høyt i årene som kommer, fram til likestilling blir en realitet», heter det i en uttalelse som ble enstemmig vedtatt av landsmøtet.

Dårlig økonomi er en viktig hindring for reell likestilling.

Her krever NHF at regjeringen må gjennomføre omfattende og gjentakende kartlegginger av de økonomiske levekårene for funksjonshemmede, inkludert systematisk kartlegging av merkostnader.

– Dette er et brennaktuelt tema. Dårlig økonomi er en viktig hindring for reell likestilling, sier NHFs nestleder Magnhild Sørbotten til Handikapnytt.

Hun er veldig glad for at regjeringen nå er på banen og varsler en levekårsundersøkelse. Samtidig mener hun det er viktig at regjeringen tar poenget fra Likestillings og mangfoldsutvalget om at utviklingen må følges over tid.

– Her må man følge opp med jevnlige levekårsundersøkelser, slik man gjør for andre grupper i samfunnet. Hvis ikke, får vi et øyeblikksbilde som nok vil bekrefte det vi i Handkapforbundet har slått alarm om. Men man vil ikke se om utviklingen går i gal eller riktig retning, sier hun.

Sørbotten ber også regjeringen passe på at man ikke bare ser på inntektssiden, men også undersøker kostnadsbildet.

– Funksjonshemmede har mange ekstrakostnader som andre ikke har. Det påvirker levekårene, minner Magnhild Sørbotten om.

***

Saken ble oppdatert med Magnhild Sørbottens kommentarer tirsdag 13. juni kl. 11:58.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.