Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Bjarne Kristoffersen på landsmøtets talerstol.
ALVORLIG SITUASJON: Bjarne Kristoffersen gjorde rede for en økonomisk virkelighet som krever store endringer. (Foto: Ivar Kvistum)

Dyp bekymring for Handikapforbundets økonomi

Handikapforbundet bruker 10 millioner kroner mer i året enn det er inntekter til å dekke.

Ivar Kvistum
Publisert 09.06.2023 22:09

Det var et alvorlig budskap Handikapforbundets nye generalsekretær Bjarne Kristoffersen presenterte da han for første gang snakket til et landsmøte i organisasjonen.

– Vi er i en alvorlig økonomisk situasjon, der inntektene ikke bærer kostnadene, sa Kristoffersen.

Blant årsakene er en betydelig reduksjon i inntektene fra tippemidler, som endte på 4,9 millioner i fjor, mot 7,3 i 2021.

Bruker sparepenger på drift

Regnskapet for 2022 viser et driftsresultat på 4,2 millioner kroner i minus. Men virkeligheten bak tallene er mer alvorlig. For om man justerer for en ekstraordinær testamentarisk gave, gikk organisasjonen nesten 20 millioner i minus.

– Driften er rundt 10 millioner kroner dyrere enn vi egentlig har inntekter til, fastslo Kristoffersen og understreket at den alvorlige situasjonen har vart lenge. Det er tatt mange grep for å få ned kostnadene, men det er fortsatt ikke nok.

– Vi har penger på bok og en del å tære på hvis det er nødvendig. Men det er utrolig viktig at vi kommer dit hvor vi ikke bruker opp sparepengene våre på vanlig drift, sa Kristoffersen.

Omstilling som ikke ødelegger

Og la til:

– Det blir et kjerneoppdrag for meg og det sentralstyret dere velger i morgen å få kontroll på denne situasjonen.

Han påpekte at oppgaven heller ikke er uoverkommelig. Det blir viktig at omstillingen foregår på en slik måte at den ikke ødelegger organisasjonen.

Kristoffersen påpekte også at NHFs økonomi er ryddig.

– Revisor sier at det er orden i sysakene. Men vi bruker for mange sysaker.

Revisor sier at det er orden i sysakene. Men vi bruker for mange sysaker.

Sverre Bergenholdt på talerstolen.

HVOR LANG TID HAR VI? Sverre Bergenholdt ville vite hvor lenge NHF kan drive før det er stopp. (Foto: Ivar Kvistum)

NHF Øst: Det får for sakte

NHF Østs Sverre Bergenholdt tok ordet til Bjarne Kristoffersens redegjørelse.

– Vi har måttet la dyktige ansatte gå, mens tillitsvalgte må overta mange oppgaver. Det er også et tankekors at vi de siste årene har mistet over 10.000 medlemmer og er i ferd med å bli en liten organisasjon, sa han.

Bergenholdt kritiserte sentralstyret for å ha for lite framdrift i omstillingen. Det er gått seks år siden landsmøtet i 2017 der store endringsprosesser ble satt i gang.

– Vi i Øst er utålmodige og litt skuffet over sentralstyret. Seks år, og så har vi ikke kommet lenger, sa han.

Veteranen fra NHF Øst spurte Bjarne Kristoffersen hvor mye tid NHF egentlig har igjen; hvor lenge kan man holde på som i dag før det stopper av seg selv?

Ti år igjen

Generalsekretæren besvarte spørsmålet med først å slå fast at NHF ikke går konkurs. Medlemstallet ser ut til å ha stabilisert seg, og det det ligger en offentlig støtteordning i bunnen som finansierer kjernevirksomheten. Men når det er sagt:

– Vi kan kanskje klare åtte–ti år med samme utgiftsnivå. Men det er mange faktorer som spiller inn,  mange x-er i regnestykket.

Forbundsleder Tove Linnea Brandvik fulgte opp med å konstatere at dersom man driver ti år til uten endringer, så kommer man til et punkt der man bare må endre.

– Men jeg kan love at uansett vil ikke sentralstyret la det gå ti år. Det kan dere være trygge på.

Brandvik minnet også om at NHF har hatt oppgaver og kostnader det siste året som ikke var planlagt, blant annet med å rekruttere en ny generalsekretær.

Det var i fjor vår at Sunniva Ørstavik måtte gå av som generalsekretær etter en varslingssak om arbeidsmiljøproblemer i administrasjonen.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.