Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrett.
ETTERLYSER: Freddy André Øvstegård vil vite hva Anette Trettebergstuen vil gjøre for å få mer dokumentasjon av funksjonshemmedes økonomiske levekår. (Foto: Stortinget)

SV biter seg fast i levekårsspørsmålet

Likestillings- og mangfoldsutvalget gikk ikke i dybden om funksjonshemmedes økonomiske levekår. Nå etterlyser stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård regjeringens plan for å skaffe mer kunnskap.

Ivar Kvistum
Publisert 06.06.2023 08:44

Tidlig i mai la det regjeringsoppnevnte Likestillings- og mangfoldsutvalget fram sin utredning om hvordan funksjonshemmede kan oppnå likestilling.

Der står det lite om økonomiske levekår, et tema som SV ønsket å få en egen utredning om tidligere i år.

Men SVs forslag fikk ikke støtte i Stortinget. I stedet mente flertallet at man burde vente og se hva Likestillings- og mangfoldsutvalget hadde å si om saken.

De kommer altså ikke med noen konkrete forslag.

Les mer: FORTSATT NØDVENDIG Å UTREDE ØKONOMISKE LEVEKÅR

Hvordan vil Trettebergstuen følge opp?

Og nå stiller SVs stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård et skriftlig spørsmål til kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen der han spør hvordan hun vil følge opp og gi stortinget en vurdering av «de økonomiske levekårene og tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne og deres nærmeste familie».

Han spør også om et eget offentlig utvalg om temaet være aktuelt.

Dokumentere utviklingen

I spørsmålet slår Øvstegård fast at Likestilling- og mangfoldsutvalget ikke har gått i dybden når det gjelder økonomiske levekår for funksjonshemmede. Derimot siterer han utrednignen deres på dette:

«Økonomiske levekårsundersøkelser av funksjonshindrede og deres familier iverksettes. Disse må gjennomføres over tid for å kunne dokumentere og følge utviklingen.»

Anette Trettebergstuen har ennå ikke svart på Freddy André Øvstegårds spørsmål.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.