Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Nils Kristian Bogen på talerstolen.
IKKE TEMA: Nils Kristian Bogen presenterte utredningen «På høy tid» på vegne av likestillings- og mangfoldsutvalget. Han bekrefter at den ikke gir konkrete svar på problemer knyttet til funksjonshindredes økonomiske levekår. (Foto: Ivar Kvistum)

– Fortsatt nødvendig å utrede økonomiske levekår

Stortinget ville heller vente på rapporten fra Likestillings- og mangfoldsutvalget enn å vedta en egen utredning om funksjonshemmedes økonomiske levekår. Men der står det ingenting om temaet.

Ivar Kvistum
Publisert 08.05.2023 14:56

Tirsdag 2. mai ble den offentlige utredningen «På høy tid» overrakt kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Her har det regjeringsoppnevnte likestillings- og mangfoldsutvalget utredet situasjonen til funksjonshindrede i Norge og kommet med anbefalinger og forslag som skal fremme likestilling, hindre diskriminering og bidra til at funksjonshindredes menneskerettigheter blir ivaretatt.

Les mer: NY UTREDING: – DET GÅR ALTFOR SAKTE MED LIKESTILLINGEN FOR FUNKSJONSHINDREDE

Ingen konkrete anbefalinger

Utredningen inneholder 159 ulike tiltak. Men det er ingenting der som direkte handler om de økonomiske levekårene til mennesker med funksjonsnedsettelse – altså hvordan kostnadsnivå i samfunnet, utviklingen av ytelser og merkostnader knyttet til funksjonsnedsettelsen slår ut for den enkeltes økonomi.

– Nei, vi har ikke gått direkte inn i tematikken om økonomiske livsvilkår med konkrete anbefalinger, svarer utvalgsleder Nils Kristian Bogen når Handikapnytt etterspør innhold på dette punktet.

Ville ikke foregripe

I mars behandlet Stortinget et forslag fra SV-representant Cato Brunvand Ellingsen om å nedsette et eget utvalg for å utrede funksjonshemmedes levekår. Bakgrunnen var en bekymring for at funksjonshemmede blir stadig fattigere.

Men da forslaget kom til behandling i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, fikk det flertallet mot seg.

I stedet for å ville lage en egen utredning om temaet, pekte heller komiteflertallet på Likestillings- og mangfoldsutvalget og deres utredning som bare var uker unna å bli publisert.

«Komiteen ønsker å ikke å foregripe utvalgets konklusjoner», skriver komiteen.

Les mer: NEI TIL EGET LEVEKÅRSUTVALG FOR FUNKSJONSHEMMEDE

Anbefaler mer kunnskap

Men når fasit foreligger og utredningen fra utvalget er offentlig, viser det seg at det ikke er noen konklusjoner å foregripe.

Derimot fastslår utvalget at kunnskapen om økonomiske levekår i dag er mangelfull, og at mer kunnskap er nødvendig.

Utvalget foreslår der at:

«Økonomiske levekårsundersøkelser av funksjonshindrede og deres familier iverksettes. Disse må gjennomføres over tid for å kunne dokumentere og følge utvikling.»

Samtidig fastslår likestillings- og mangfoldsutvalget at funksjonshemmede har dårligere levekår enn befolkningen for øvrig:

«Den lave sysselsetting blant funksjonshindrede medfører at de oftere enn andre er avhengige av overføringer fra folketrygden som inntektskilde. Funksjonshindrede har gjennomgående lavere inntekt enn befolkningen for øvrig.»

Kunne ikke si noe

Handikapforbundets leder Tove Linnea Brandvik har sittet i likestillings- og mangfoldsutvalget. Da flertallet på Stortinget viste til den kommende utredningen i stedet for å vedta å sette i gang et nytt arbeid om levekår, visste hun naturligvis hva utvalget hadde undersøkt. Det kunne hun ikke si noe om før utredningen var lagt fram.

Nå, når den ligger på bordet, sier hun:

– Det er absolutt behov for en egen utredning om funksjonshemmedes økonomiske levekår.

Må lese den først

Handikapnytt spurte kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen om hun syntes det var noe som tydet på at utredningen fra likestillings- og mangfoldsutvalget besvarte spørsmål om økonomi og levekår. Da hadde hun fått den i hende bokstavelig talt ti minutter tidligere, og hun sa:

– Det kan jeg ikke svare på før jeg har lest den.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.