Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrett av Vibeke Marøy Melstrøm.
KJENNER SEG IKKE IGJEN: Vibeke Marøy Melstrøm svarer på kritikken fra Lene Nilsen i Løvemammaene. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Likestilling gjelder for alle – også barn

MENINGER: Barna er verken glemt eller ekskludert fra å få assistansen de trenger, skriver Ulobas generalsekretær Vibeke Marøy Melstrøm i dette svarinnlegget til Løvemammaenes Lene Nilsen.

Vibeke Marøy Melstrøm
Publisert 06.07.2022 13:15

  • Denne artikkelen er et debattinnlegg og gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

Tirsdag 5. juli skriver styremedlem Lene Nilsen i Løvemammaene i Handikapnytt at BPA-utvalget –  også vi fire funksjonshemmede som utformet vårt eget lovforslag – har glemt barnefamilier og andre med behov for helsehjelp inn i BPA-ordningen.

Vi kjenner oss ikke igjen i denne kritikken.

Selvsagt skal det være mulig å få bistand til helse i ordningen, og av assistenter med helsefaglig kompetanse. Det vi er veldig tydelige på, er at det skal være opp til den enkelte. For barn vil det være foreldrene som tar beslutningene.

Et åpenbart spørsmål er hva det vil bety for rekruttering av assistenter og lønn, gitt at det stilles spesifikke krav til kompetanse. Svaret er at det må håndteres innenfor de spilleregler som gjelder i arbeidslivet.

For oss i Uloba er det ganske enkelt. Vi forholder oss til landsdekkende tariffavtaler, og har i tillegg egen tariffavtale.   

For meg og de tre andre funksjonshemmede i utvalget som sto bak en samlet dissens, var hensynet til barn og unge svært viktig. I utvalget var det grundige diskusjoner, og vi var hele tiden svært tydelige: Likestilling gjelder alle, uavhengig av alder. Også barn.

Likestilling gjelder alle, uavhengig av alder. Også barn.

For oss er det åpenbart at samme lovverk må gjelde for alle. Som det fremgår av utvalgets utredning, var det her uenigheter. Utvalgets medlemmer fra kommunesektoren mente at barns ordninger fortsatt måtte omfattes av helse og omsorgslovverket.

Ingenting kommer av seg selv. Vinner vi fram med vårt forslag, må vi følge med på hvordan BPA blir forvaltet.

Men det er ikke riktig at en fortsatt forvaltning av ordningen i kommunene gir en forutsigbar og samordnet assistanse for barn og unge. Forvaltningen av BPA varier betydelig. Det noen får i en kommune, får andre ikke i det hele tatt i en annen. I de fleste kommuner er assistansen oppsplittet. Den assistansen barn og unge får i hverdagen hjemme, er ikke den samme som de får i skolehverdagen. I mange kommuner gis det heller ingen assistanse til organiserte fritidstilbud.

Derfor er det viktig for oss at også barn får organisert all assistansen de selv sammen med sine foreldre, mener de trenger, i én ordning.

Mandatet til BPA-utvalget var å utrede BPA som et likestillingsverktøy. Jeg deler oppfatningen til mange av de største kommunene og KS om at det ikke er mulig å få til en kommunal BPA-ordning med lik rett til assistanse for alle, i alle de 356 kommunene i Norge. Derfor har vi foreslått å overføre ordningen til staten.

Det endrer selvsagt ikke forpliktelsene kommunene har til å gi alle nødvendig og forsvarlig helsehjelp. Vårt forslag til fremtidens BPA innebærer ikke at noen mister noe, men at BPA ordningen utvides og blir et reelt likestillingsverktøy.

Vårt forslag til fremtidens BPA innebærer ikke at noen mister noe, men at BPA ordningen utvides og blir et reelt likestillingsverktøy.

I en felles uttalelse signert av 39 organisasjoner for funksjonshemmede, presiserer vi at barns selvstendige rett til BPA må bli helt tydelig. Barn har rett til likestilling, og en del av denne retten er å bli selvstendige fra foreldrene i samme tempo som andre barn.

Vi mener BPA til familier med barn med assistansebehov må vurderes ut fra familiesituasjonen som helhet. Og vi mener det er galt at kommunen skal ha det siste ordet om hva slags assistanse barnet skal få. Det ordet mener vi at du som forelder skal ha.

Vibeke Marøy Melstrøm
Generalsekretær i Uloba – Independent Living Norge og medlem i BPA-utvalget

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.