Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Anne Beathe Tvinnereim.
NORSK INNSATS: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim lover økt innsats for funksjonshemmede i norsk bistand. (Foto: Sturlason, Utenriksdepartementet)

Lover løft for funksjonshemmede i bistandsarbeid

«Likestilling for alle», er navnet på Norges nye strategi for å løfte funksjonshemmede ut av fattigdom.

Handikapnytt
Publisert 16.02.2022 19:09

Det var statsminister Jonas Gahr Støre som lanserte strategien da han åpnet det digitale toppmøtet Global Disability Summit, på vegne av det norske vertskapet.

Dette er Norges første helhetlige strategi for inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne i utviklingspolitikken.

Regjeringen vil være en pådriver for inkludering i det internasjonale utviklingssamarbeidet, heter det blant annet i forordet til strategien.

Ingen skal utelates

Strategien gir retning for arbeidet i årene fremover, ifølge en pressemelding fra regjeringen.

– Den er i tråd med 2030-agendaens prinsipp om at ingen skal utelates, og med FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. Norge skal være en pådriver for inkludering i internasjonalt utviklingssamarbeid, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) i pressemeldingen.

Over en milliard mennesker – nær 15 prosent av verdens befolkning – har nedsatt funksjonsevne i en eller annen form.

I mange land er de fattigere enn resten av befolkningen og har dårligere tilgang til helsetjenester, utdanning og til arbeidsmarkedet.

Pandemien har forsterket disse ulikhetene.

Fremme likestilling og bekjempe ulikhet

– Vi vil bidra til å endre denne situasjonen gjennom å gjøre mer for å fremme likestilling og bekjempe ulikhet, erklærer Tvinnerhem.

Hun mener endring må komme innenifra, men at rettighetsbasert utviklingssamarbeid vil kunne bidra positivt.

– Målet med strategien er at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i samfunnet på lik linje med alle andre, på egne premisser, sier Tvinnereim.

Inkluderende og rettighetsbasert

Strategien skal endre måten norske myndigheter og deres utviklingspartnere jobber på.

– Vi skal jobbe inkluderende og rettighetsbasert innenfor blant annet global utdanning, helse, arbeidsliv og klimatiltak. For å få det riktig vil vi styrke vårt engasjement og partnerskap med personer med nedsatt funksjonsevne og deres organisasjoner, uttaler Tvinnerheim.

Innsats lokalt

Situasjonen for personer med nedsatt funksjonsevne må synliggjøres og kunnskapen økes. Norge skal bidra til innsats lokalt for å oppnå endring der folk bor.

– Organisasjonene for og med personer med nedsatt funksjonsevne og andre sivilsamfunnsorganisasjoner har gitt verdifulle innspill til strategien. Vi ser frem til å fortsette samarbeidet når vi nå skal sette strategien ut i livet, sier utviklingsministeren i pressemeldingen.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.