Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Bilde av Ulstein på en talerstol med Norad-logo.
STOLT VERTSKAP: Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein gleder seg til å ønske 1000 delegater fra hele verden velkommen til et toppmøte om funksjonshemmedes rettigheter og levekår i Oslo – når pandemien er over. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Norge skal arrangere globalt toppmøte om funksjonshemmede

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein vil bruke et «Global Disability Summit» i Oslo til å forsterke søkelyset på funksjonshemmedes rettigheter og levekår, globalt og i Norge. Men vertslandet selv har ennå ikke tatt funksjonshemmedes menneskerettigheter inn i eget lovverk.

Ivar Kvistum
Publisert 27.10.2020 10:35

Det første Global Disability Summit (globalt toppmøte om funksjonshemning) ble holdt i London i 2018, med den britiske regjeringen som vertskap, i partnerskap med paraplyorganisasjonen IDA (International Disability Alliance) og regjeringen i Kenya.

Global Disability Summit i London samlet 1000 deltakere fra myndigheter, privat sektor og sivilt samfunn for å styrke den globale innsatsen mot diskriminering av funksjonshemmede.

Sikre oppmerksomhet

Norge skal stå som vertskap for det neste Global Disability Summit. Det bekrefter utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) i et intervju med Handikapnytt.

– Vi er nødt til å gjøre det vi kan for å sikre at dette feltet får den politiske oppmerksomheten det trenger og fortjener. Konferansen vil bidra til det, sier Ulstein.

Han mener det er særlig viktig med en slik konferanse nå, i lys av koronapandemien –som har rammet funksjonshemmede og andre utsatte grupper hardt.

– Her som ellers blir funksjonshemmede rammet hardere enn mange andre i kriser. Mange lever med høyere risiko for å bli smittet fordi de er mer avhengige av tett kontakt med andre. Og mange har underliggende helsefaktorer som gjør dem mer utsatt for alvorlig sykdom. I tillegg kan det se ut til at konsekvensene av restriksjonene har rammet funksjonshemmede og andre sårbare grupper hardere enn andre, sier Ulstein.

Pandemi-utsatt

Pandemien er også årsak til at det ennå ikke er satt noen dato for konferansen.

– Pressemelding og alt lå klart da pandemien traff oss. Opprinnelig var planen å gjennomføre arrangementet i april 2021. Men nå beveger situasjonen seg fra uke til uke. Det mest realistiske er kanskje februar 2022. Jeg vil ikke konkludere, men målet er å gjennomføre så raskt som mulig, sier Ulstein.

Han er uansett helt klar på at konferansen må arrangeres «i virkeligheten» og ikke bare digitalt.

– Det er veldig viktig at det blir et fysisk treff dersom vi skal kunne følge opp det vi gjorde i London. Vi skal mobilisere for rettigheter, med nye initiativ og forpliktelser, sier han.

Samtidig påpeker statsråden at utsettelsen gir bedre tid til å planlegge et godt program. Her vil han samarbeide tett med organisasjoner på feltet, blant annet Atlas-alliansen, som koordinerer bistandsarbeidet til norske organisasjoner av funksjonshemmede.

– Vi lener oss på organisasjonene når det gjelder å finne ut hvem det er viktig å få hit for å få mest mulig gjennomslag, sier han.

Målet er at alle som bor innenfor våre landegrenser skal få vite at denne konferansen foregår, slik at vi kan ta noen steg her også.

Angår OSS og ikke DEM

Et fysisk møte er også viktig for å få realisert en annen av Ulsteins målsetninger med konferansen: å skape oppmerksomhet om funksjonshemmedes likestilling og likeverd her hjemme.

– Målet er at alle som bor innenfor våre landegrenser skal få vite at denne konferansen foregår, slik at vi kan ta noen steg her også. Folk må forstå at dette ikke handler om dem, men om oss, sier han og varsler at han man vil koble på både skoler, media og næringsliv i Norge.

Ulstein viser til at 80 prosent av verdens en milliard funksjonshemmede bor i fattige land. Og av dem lever 80 prosent under fattigdomsgrensen, ifølge Verdens helseorganisasjon. Det innebærer at det er umulig å realisere FNs bærekraftsmål uten at funksjonshemmede er med.

– Jeg håper ikke dette blir et enkeltstunt, men at vi tar en lederrolle på dette feltet globalt, legger han til.

Internasjonal kritikk mot vertslandet

Samtidig har Norge – som vertsland for Global Disability Summit – selv ikke tatt FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) inn i sin egen menneskerettslov. Dette – og flere andre forhold – har Norge fått internasjonal kritikk for i FN.

Les mer om den internasjonale kritikken mot måten Norge overholder sine menneskerettslige forpliktelser overfor funksjonshemmede:

Dag-Inge Ulstein mener dette er et viktig tema å drøfte åpent også i denne anledningen.

– Konferansen vil i hvert fall aktualisere og skape mer debatt rundt dette konkrete spørsmålet i Norge. Det er bare positivt. Mitt utgangspunkt er at vi skal snakke ærlig om forventningene her hjemme. Å være åpne for at det ikke bare er et glansbilde her i Norge, gir oss også mer troverdighet, sier Ulstein.

Å være åpne for at det ikke bare er et glansbilde her i Norge, gir oss også mer troverdighet.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!

På verdenskartet

Forbundsleder Tove Linnea Brandvik i Norges Handikapforbund er svært tilfreds med at Global Disability Summit blir arrangert i Norge. Men også hun ser det paradoksale i at vertslandet ikke har inkorporert CRPD.

– Det er nærliggende at dette vil være et opplagt innspill for Handikapforbundet. Konferansen styrker behovet for at Norge inkorporerer CRPD, bemerker hun.

Samtidig berømmer hun Dag-Inge Ulstein og regjeringen for å påta seg oppgaven med å arrangere møtet.

– Dette handler om å sette politikk for funksjonshemmede på verdenskartet. Og det vil løfte interessen for dette feltet også i Norge, sier hun.

Brandvik mener et viktig stikkord for konferansen må være å «leave no one behind» (ingen skal etterlates), som er et overordnet mål i FNs bærekraftsmål.

– Og da snakker vi ikke bare om majoritetsbefolkningen. Det er viktig å sette søkelyset på funksjonshemmedes situasjon i kriserammede områder, sier hun.

Også Brandvik peker på pandemien som et viktig tema for konferansen.

– Et spørsmål blir om den håndteres på en slik måte at alle – også mennesker med funksjonsnedsettelser – får tilgang på informasjon, tester, medisin og behandling, sier Tove Linnea Brandvik.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.