Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Bilde av et Scrabble-spill der ordet «handikap» er lagt i kombinasjon med ordene «utdatert», «stigma» og «avleggs».
BELASTENDE? Kan en organisasjon som kjemper for full likestilling, fortsatt bruke ordet handikap – i sitt eget navn? Diskusjonen er i gang i Norges Handikapforbund. (Illustrasjonsfoto: Ivar Kvistum)
Bilde av et Scrabble-spill der ordet «handikap» er lagt i kombinasjon med ordene «utdatert», «stigma» og «avleggs».

Når navnet er et handikap

Når navnet er et handikap

Ordet «handikap» er på vei ut. Er det på tide at Norges Handikapforbund skifter navn?

Britt Knutsdatter Arnhøy
Publisert 23.03.2022 11:37

Fra grasrota i Norges Handikapforbund (NHF) vokser kravet om et navnebytte i organisasjonen.

NHF Region Øst mener dagens navn ikke tydelig nok gjenspeiler samfunnsoppdraget og hvem NHF er.

De frykter at budskapet dermed ikke kommer godt nok fram. På NHF-landsmøtet i juni i fjor fremmet de derfor et forslag om å utrede navneendring.

Dagens navn er til hinder for å nå målene våre. Det er utydelig og gammeldags.

– Dagens navn er til hinder for å nå målene våre. Det er utydelig og gammeldags. Navn er identitet. Vi er på jakt etter en ny identitet, tuftet på det organisasjonen står for: Likestilling og et samfunn for alle, sier Sverre Bergenholdt.

Han er 1. nestleder i NHF Øst og den som førte forslaget i pennen. Region Øst påpeker betydningen av at både egen organisasjon, potensielle samarbeidspartnere, beslutningstakere og samfunnet for øvrig forstår organisasjonens rolle og samfunnsoppdrag.

– Utfordringen med navnet gjelder altså både de vi skal nå ut til og internt i organisasjonen, presiserer Bergenholdt.

Portrettfoto av Sverre Bergenholdt.

IVRER FOR NAVNEBYTTE: Sverre Bergenholdt i NHF Øst mener det er riktig og viktig å bytte navn på organisasjonen. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Optimisme og ny giv

NHF har i dag cirka 14 000 medlemmer og ti tilsluttede landsforeninger.

– Vi er en organisasjon som ikke er begrenset til spesielle diagnosegrupper, og vi jobber for et tilrettelagt samfunn. Men vi har medlemmer som ikke klarer å identifisere seg med navnet og som føler at de ikke er en del av organisasjonen. Da er det krevende å skape lojalitet og identitet.

Bergenholdt tror en navnedebatt vil gi optimisme og ny giv internt i tiden framover og ende med en felles plattform.

Øst-nestlederen er den første til å innrømme at forslaget også gjerne skulle inneholdt et alternativ til dagens navn. Men de har ikke klart å finne et forslag som speiler det som er ønskelig. Det er krevende, men spennende.

– Her kommer det med språkdebatten inn. Hva er riktig og forståelig norsk? Hva favner budskapet og hvem vi er? spør Øst-nestlederen.

– Jeg mener jo virkelig at vårt likestillingsprogram er det beste i Norge i dag. Men jeg er ikke sikker på at de rundt oss – de som skal beslutte og som vi skal henvende oss til – skjønner hva vi mener. At når vi snakker om et samfunn for alle, så er det i videste forstand. Det gjelder de med barnevogner, det gjelder de som opplever at en forelder får slag. Vår kamp er alles kamp, noe alle skal ha glede av i ulike livssituasjoner, ivrer Bergenholdt.

Han mener at navnet signaliserer et oss og dem, og ikke det vi-et organisasjonen ønsker å uttrykke.

Vedtaket på landsmøtet er som følger: «Landsmøtet oversender eventuell navneendring til sentralstyret for en videre vurdering. Sentralstyret ser saken i sammenheng med endringsarbeidet som pågår fram til 2023.»

Innebærer vedtaket også et eventuelt nytt navn på bordet på landsmøtet i 2023?

– Landsmøtet var tydelig på at vi må komme i gang med prosessen nå – og at den skal landes på landsmøtet i 2023. Jeg forventer at sentralstyret raskt kommer med noen ideer og tanker som blir sendt ut i organisasjonen – for så å få noen tanker tilbake, svarer Bergenholdt.

Han mener det i forbundet ligger an til en god og nødvendig dialog mellom sentrale ledere og regionene.

– Vi ser for oss at vi, når vi reiser hjem fra landsmøtet i 2023, har en sterk og fornyet organisasjon i ryggen som også bør innebære nytt navn.

(Artikkelen fortsetter under.)

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!

Vær varsom

Det er ikke første gangen navnet Norges Handikapforbund er oppe til vurdering. I 2014 behandlet sentralstyret et forslag om navneendring.

Resultatet ble nei. Argumentet om at det eksisterende navnet var en sterk og kjent merkevare, vant fram.

Men i et intervju med NRK fra mai i år bekreftet mangeårig leder Arne Lein at det også var et argument for å beholde navnet at ingen kom opp med et godt alternativ.

Men diskusjonen om handikap-begrepet går lenger tilbake. I 2005 var Handikapforbundet en av ni organisasjoner bak en ordliste for ikke-diskriminerende språkbruk, med ordet «handikappet» oppført under ord man skal være varsom med å bruke.

Og tidligere i høst publiserte NRK sin reviderte ordliste for funksjonsmangfold. Der plasserer de også ordet «handikappet» i «vær varsom»-kategorien, altså et ord man skal være forsiktig med å bruke.

«Dette er et begrep som ikke bør benyttes om personer, siden det kan bli oppfattet som nedsettende. Ordet blir derimot brukt i ulike sammensetninger som HC-parkering, handikaptoalett, Handikapforbundet osv.» står det i ordlista.

Les mer om NRKs ordliste: ADVARER MOT Å KALLE FOLK FOR «BRUKERE»

Portrettfoto av Marianne Knudsen.

FOLK LURER: NHFU-leder Marianne Knudsen opplever at folk utenfra stusser over Handikapforbundets navn. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Oppleves belastende

Mange medlemmer i NHF erfarer at det fra eksternt hold stilles spørsmål organisasjonens navn. Leder Marianne Knudsen i Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) beskriver det slik:

– Jeg opplever ofte å få reaksjoner utenfra; at folk stiller spørsmål ved navnet vårt. En god del mennesker oppfatter «handikap» og «handikappet» som ord man ikke skal bruke, og lurer på om det er noe man vil bli kalt.

Jeg opplever ofte å få reaksjoner utenfra; at folk stiller spørsmål ved navnet vårt.

Selv om det er en myte at ordet «handikap» er avledet fra «cap in hand» som man assosierer med å be om noe (se egen sak), mener Knudsen at ordet setter funksjonshemmede i en passiv posisjon og at betydningen i praksis er negativ.

– Vi vil ikke bli kalt noe med handikap. Det kjenner vi oss ikke igjen i, sier hun.

Knudsen mener det er helt naturlig med en navnedebatt nå.

– Rett og slett fordi vi i NHF vil være den forandringen vi vil at samfunnet skal være og gjøre.

Portrettfoto av Arne Olav Hope.

BELASTNING: Arne Olav Hope i NHF Sørvest har et svært anstrengt forhold til handikap-begrepet. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Hører hjemme på golfbanen

Nestleder Arne Olav Hope i NHF Sørvest har tidligere to perioder i sentralstyret i NHF og var blant dem som argumenterte for navneendring i 2014. Han bruker aldri ordet «handikappet» om seg selv og mener ordet «handikap» hører hjemme på en golfbane.

– «Handikap» er gått ut på dato for lenge siden, sier Hope.

«Handikap» er gått ut på dato for lenge siden.

Årsaken er at folk assosierer «handikappet» med noe negativt. Med en som er begrenset, en som ikke kan. Med en mangel. Ordet brukes også som skjellsord.

Hope vil ha en navneendring, og mener det er svært viktig at forbundet tar navnedebatten igjen.

– Beslutningen må gå på at nå må vi bytte navn. Så får vi komme opp med et resultat. Vi kan ikke konkludere med nei fordi vi ikke finner et navn som er godt nok, sier han.

Positivt ladet

Men hva skal 90-åringen hete? Verken Bergenholdt, Hope og Knudsen har konkrete forslag. Dessuten skal forslag komme som resultat av diskusjon i organisasjonen, mener de. Forankringen internt kan ikke undervurderes.

– Jeg håper NHF blir en så sterk organisasjon at de kan ta en beslutning om navneskifte og stå i en den. Navnet må samle organisasjonen, så det må ikke være et splittende ord, sier Arne Olav Hope.

Han vet at mange synes det er skummelt med et bytte, og forventer kritiske røster.

– Men prosessen kan bli noe positivt, og det trenger vi i Handikapforbundet. Vi trenger ikke nødvendigvis å ha et navn assosiert med oss som en gruppe. Det kan gjerne være et navn som sier hvor vi vil ende opp i framtiden, hvis alt var blitt bra med tanke på CRPD, på likestilling etc. Navnet må være positivt ladet. Og tidløst – så vi slipper å ha den diskusjonen om 50 år, mener Hope.

Bilde av Scrabble-brett der bokstavene i ordet handikap ligger hulter til bulter.

ORDSPILL: Men om organsiasjonen ikke skal hete noe med handikap, hva skal den da hete? Dette har vist seg å være et vanskelig spørsmål. (Illustrasjonsfoto: Ivar Kvistum)

Stolthet og kostnader

Sverre Bergenholdt sier at et nytt navn må fange opp dette med et samfunn for alle – ikke bare NHFs medlemmer. Han minner om at NHFs navn er nært knyttet til milepæler som lov om folketrygd, hjelpemiddelordningen og senest nå om servicehund – resultater av jobben for et likestilt samfunn.

– Den ballasten skal vi ha med i arbeidet framover. Vi skal tydeliggjøre den fellesstemmen vi er i dag, sier han.

Marianne Knudsen i NHFU mener navnet må gjenspeile organisasjonen og sakene den er opptatt av, så man kan føle seg hjemme og kjenne seg igjen – og kjenne stolthet over å være med.

– Uansett utfall er det viktig å ta debatten. Det er et tegn på en god og sunn organisasjon. Og det er viktig at det er funksjonshemmede selv som tar debatten, poengterer hun.

Norges Handikapforbund har synkende medlemsmasse og store økonomiske utfordringer, og utredningen om navneendring blir en del av den gjennomgripende organisatoriske endringsprosessen som skal gjøres fram mot landsmøtet om halvannet år. Kostnader er en vesentlig faktor.

– Jeg er sikker på at denne prosessen og avgjørelsen kommer uansett. Jeg tror det koster mye mer å ikke ta den, sier Arne Hope i NHF Sørvest.

– En navneendring koster mye, og vi må vite hva kostnadsbildet er, sier Sverre Bergenholdt.

Samtidig minner han om at man kan spare seg til fant.

– Vi mister mer og mer identitet og kommer ikke videre. Når vi har verdens beste strategiplan, men stadig færre medlemmer, da må det gjøres noe med identitet, lojalitet og eierskap til organisasjonen. Hvis sentralstyret kommer fram til at nytt navn og ny logo er avgjørende for å få fram vårt budskap i framtida, så får det koste hva det koste vil. Med dagens navn representer vi fortida. Fortsetter det som i dag, vet jeg ikke om vi har et NHF om ti år, sier Bergenholdt.

Portrett av Tove Linnea Brandvik.

GRUNDIG VURDERING: Forbundsleder Tove Linnea Brandvik sier at sentralstyret vurderer grundig hva som er riktig å gjøre med organisasjonens navn. (Foto: Linda Næsfeldt)

Råd til å la være?

Handikapnytt spør forbundsleder Tove Linnea Brandvik om hva landsmøtevedtaket egentlig innebærer:

Skal sentralstyret utrede om NHF skal starte en prosess for å endre navn, eller sette i gang en mer konkret prosess der man skal komme fram til hva det nye navnet skal være i framtiden?

– Det er et romslig vedtak med hensyn til hva man må og skal vurdere. Vi skal vurdere om vi skal endre navn, hvordan vi skal gjøre det og når vi eventuelt skal gjøre det, sier Brandvik.

Vi skal vurdere om vi skal endre navn, hvordan vi skal gjøre det og når vi eventuelt skal gjøre det.

Hun understreker at dette ikke kan gjøres uavhengig av endringsprosessen i organisasjonen.

– Landsmøtets bestilling er at vi gjør vurderinger. Vi som sentralstyre må involvere hele organisasjonen så alle vet om man vil endre navn og hva mulighetene og alternativene er.

Sentralstyret er enig med NHF Øst i at det er på tide å utrede en mulig navneendring. Men «I lys av den økonomiske krisen NHF er i, er likevel en navneendring vanskelig å forsvare økonomisk», skriver de i saksframlegget i forkant av landsmøtet som var i juni.

– Dere skal altså finne ut om dere har råd til navnebytte – og om dere har råd til å la være?

– Ja, på mange måter er det det vi er bedt om å se på.

Brandvik sier det er for tidlig å svare på hva landsmøtet 2023 kan forvente. Om landsmøtet – hvis sentralstyret lander på ja – vil ha et navneforslag på bordet.

– «Videre vurdering» sier ikke noe konkret om at det skal ligge en sak der. Nettopp derfor må man være nøye med forankringsprosessen. Før vi vet hvordan prosessen ser ut, er det vanskelig å si noe om hvordan forslaget skal se ut.

***

Denne artikkelen ble først publisert i magasinet Handikapnytt 06/21.
Som medlem i Norges Handikapforbund mottar du magasinet seks ganger i året. Abonnementet er inkludert i medlemskontingenten.
Klikk her for å bli medlem.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.