Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Skjåk og Hagebakken med hver sin rullator.
LANGTUR: Kjetil Skjåk (til høyre) og Topro Industri mener Nav ikke legger nok vekt på at rullatorene til norske brukere er stabile i bruk og miljøvennlige i produksjon og frakt. Stortingsrepresentant Tore Hagebakken ber statsråd Anniken Hauglie sørge for at miljøet blir et av kriteriene når det skal velges leverandør de neste fire årene. (Foto: Georg Mathisen)

Nav kjøper rullatorer fra Kina – kunne valgt kortreist fra Gjøvik

Norske brukere får ikke norske rullatorer. I stedet kjøper Nav rullatorer som er fraktet flere tusen kilometer fra Kina.

Georg Mathisen
Publisert 12.02.2019 10:59

Brukerne bør få rullatorer som er både stabile og miljøvennlige, mener Topro Industri.

Men Gjøvik-bedriften har likevel tapt de to siste anbudene om å få levere til Norge.

97 prosent av de 100 000 rullatorene som produseres ved Topro Industri, går til eksport

Taper for Kina

Norge, derimot – det vil si Nav – kjøper rullatorer fra Kina i stedet for fra Gjøvik.

To ganger har Topro tapt anbudet.

– Da Nav begynte å kjøpe rullatorer fra Kina i 2013, datt volumet vårt med 20 prosent, forteller Kjetil Skjåk, fungerende administrerende direktør i Gjøvik-bedriften.

Da Nav begynte å kjøpe rullatorer fra Kina i 2013, datt volumet vårt med 20 prosent.

Når Nav vurderer hvem som skal få levere rullatorer, teller pris 40 prosent og kvalitet 60 prosent.

Ifølge Topro-sjefen skiller det nesten ingenting på pris, mens han reagerer på at kvalitet ender opp med å handle om skjønn, og at det skjønnet ikke bygger på hva brukeren faktisk trenger.

Stabil

Som eksempel viser han hvordan høyden kan justeres på den norskproduserte rullatoren.

– Vi fikk minus her fordi brukeren må skru. Men løsningen vår gjør at rullatoren er mer stabil, sier han.

Skjåk mener at stabilitet må telle mye mer. Stabil skal den være hele tiden, mens det tross alt er sjelden høyden må justeres.

Til høsten skal rullatorkontrakten ut på anbud igjen, for fire nye år. Da håper Topro Industri å få inn miljø som et viktig kriterium.

Klimavennlig

– Vi har fått Sintef til å se på hva miljøbelastningen og klimafotavtrykket er ved å produsere den samme rullatoren i Norge, Polen og Kina. De sier at klimafotavtrykket er ti prosent større i Polen enn i Norge. I Kina er det femti prosent større, fortellere Kjetil Skjåk.

Forskjellen skyldes at aluminiumsproduksjonen bruker mer energi, og at energien kommer fra kull i stedet for vannkraft. Transporten er ikke regnet med. Den kommer i tillegg.

Topro Industri har hatt møte med Nav foran anbudsrunden til høsten. Skjåk håper at miljøet blir en del av vurderingen denne gangen.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!

Hauglie må svare

Det håper stortingsrepresentant og tidligere Gjøvik-ordfører Tore Hagebakken (Ap), også. Allerede for tre år siden tok han opp saken med arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Hauglie fortalte at Nav skulle vurdere hvordan miljøbelastningen som transporten fører til, skal telle med i avgjørelsen.

Nå spør Hagebakken på nytt: Har Hauglie foretatt seg noe, slik hun lovet, og hva vil regjeringen gjøre for å passe på at miljøhensyn blir et kriterium når det skal velges leverandør?

– Det er bra hvis det har skjedd, men jeg har ikke sett noe til den vurderingen. Vi behøver i hvert fall ikke å gjøre det unødvendig vanskelig for en norsk aktør å få anbudet, sier Hagebakken.

Her kan du lese hva arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie svarer: – IKKE LOV Å VELGE RULLATOR BARE FORDI DEN ER NORSK


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.