Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Porrtrettfoto av Anniken Hauglie.
FORPLIKTELSER: Nav er forpliktet til å følge regelverket for offentlige anskaffelser, men samtidig skal etaten redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger der det er relevant, skriver arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. (Foto: Ivar Kvistum)

Hauglie: Ikke lov å velge rullator bare fordi den er norsk

Velge leverandør fordi rullatoren er lokalprodusert? Nei, det er i strid med regelverket for offentlige anskaffelser, fastslår Anniken Hauglie (H). Men hun viser til at Nav er gode til å ta miljøhensyn, til tross for innkjøp fra Kina.

Georg Mathisen
Publisert 14.02.2019 20:59

Nav fikk pris av Miljømerking som beste innkjøper, til tross for at rullatorene til Norge fraktes hele veien fra Kina.

Men nå driver etaten et miljøprosjekt på rullestoler – og ser kanskje på rullatorene, også.

Fraktes fra Kina

Arbeids- og sosialministeren har svart på spørsmålet fra stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) om anbud på rullatorer.

Tidligere denne uken kunne du lese hvordan Nav kjøper rullatorer som er fraktet flere tusen kilometer fra Kina, i stedet for å kjøpe norske.

Les mer her: NAV KJØPER RULLATORER FRA KINA – KUNNE VALGT KORTREIST FRA GJØVIK

Hauglie viser til regelverket, men forteller også at Arbeids- og velferdsetaten (Nav) arbeider med helt konkrete prosjekter for å handle hjelpemidler mer miljøvennlig:

Miljøprosjekt

– Høsten 2018 startet Arbeids- og velferdsetaten et miljøprosjekt på hjelpemiddelområdet hvor både Difi, kompetansemiljøer og leverandører deltar. En av etatens store innkjøpskategorier, rullestoler, inngår i prosjektet. Kunnskap og erfaringer fra dette prosjektet vil antakelig også kunne benyttes på andre produktområder, forteller hun.

Også norske Topro Industrier har vært i møte i forbindelse med at rullatorinnkjøpene skal ut på anbud på nytt.

– Arbeids- og velferdsetaten har nylig startet en ny anskaffelse av ganghjelpemidler. Etaten har brukt mye tid og ressurser i planleggingsfasen av anskaffelsen, blant annet for å sikre at viktige hensyn knyttet til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsene blir ivaretatt, skriver Anniken Hauglie.

Skjåk poserer med rullator.

VALGT BORT: Fungerende administrerende direktør Kjetil Skjåk i Topro Industrier på Gjøvik håper å få solgt rullatorene sine til Nav etter neste anbudsrunde. (Foto: Georg Mathisen)

Svanerådgivning

Hun trekker likevel inn både miljømerket Svanen og andre rådgivere for å vise at Nav tar miljøhensyn allerede:

– Arbeids- og velferdsetaten arbeider målrettet med å innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger der dette er relevant. Etaten har de siste årene benyttet Svanen og ulike kompetansemiljøer som rådgivere for miljøkrav i sine anskaffelser, ifølge statsråden.

Miljøpris – for helt andre innkjøp

Og til alt overmål: Fra miljøhold har Nav fått pris som beste innkjøper.

– Arbeids- og velferdsetaten ble, sammen med Ålesund kommune, tildelt pris som beste innkjøper av Miljømerking i 2018. Prisen går til virksomheter eller organisasjoner som vektlegger bærekraftig produksjon og forbruk, skriver Anniken Hauglie i svaret sitt til Tore Hagebakken.

Arbeids- og velferdsetaten ble, sammen med Ålesund kommune, tildelt pris som beste innkjøper av Miljømerking i 2018.

Stiftelsen Miljømerking er organisasjonen som står bak svanemerkingen i Norge. Da Nav fikk innkjøperprisen, var det for helt andre ting enn hjelpemidler. Miljømerking trekker frem profilartikler, skriveredskaper, kantiner, leilighetshotell og renhold som anbudskonkurranser der etaten har brukt miljømerking som verktøy.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.