Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Abid Q. Raja.
RETTIGHETSFOKUS: Abid Q. Raja mener kommunene treger å få mer kunnskap om funksjonshemmedes rettigheter, også for å følge opp konsekvensene av koronapandemien. (Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet)

Raja: Jeg vet det er ekstra vanskelig for mange funksjonshemmede nå

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja er bekymret for hvordan funksjonshemmede rammes av koronakrisen og ber helsemyndighetene og kommunene følge ekstra nøye med.

Ivar Kvistum
Publisert 22.05.2020 16:48

«Det er en krevende situasjon vi nå befinner oss i, og jeg vet at mennesker med funksjonsnedsettelser, herunder utviklingshemming, kan ha det ekstra vanskelig nå.»

Det skriver kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) i et svar på et spørsmål fra stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap).

Hagebakken ville vite hva regjeringen gjør for å kartlegge hvordan nedstengningen av Norge har påvirket tilbudet til funksjonshemmede og hva som gjøres for at alle som trenger hjelp og assistanse, skal få tilbake tilbudet slik det var før korona-utbruddet.

Les mer: – FUNKSJONSHEMMEDE MÅ IKKE GÅ UNDER RADAREN I KORONAKRISEN

Isolasjon og ensomhet

I sitt svar innrømmer Abid Q. Raja at tjenestetilbudet kan bli endret av smitteverntiltakene.

«Samtidig må vi sørge for at sårbare grupper ivaretas spesielt. Dette for å unngå isolasjon, inaktivitet og ensomhet. For å sikre at mennesker med funksjonsnedsettelse får tilpassede og koordinerte tjenestetilbud, samtidig som vi overholder smittevernhensyn, må vi ha god oversikt over status på området», skriver han.

Jevnlige rapporter

I svaret nevner Raja flere tiltak som regjeringen har satt i verk for å sikre at ulike grupper av funksjonshemmede får så gode tilbud som mulig innenfor det smittevernregimet som gjelder.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet skal gi jevnlige rapporter om status for rettigheter og likestilling for funksjonshemmede som følge av pandemisituasjonen.

Raja skriver også at kommunene har «et særlig ansvar for å ivareta hjemmeboende tjenestemottakere når de på grunn av nedsatt funksjonsevne ikke selv er i stand til å oppsøke nødvendig hjelp og omsorg, og forholde seg til myndighetenes informasjon og råd».

Det betyr at kommunen må ha oversikt over hjemmeboende, sårbare tjenestemottakere og deres pårørende som rammes av reduserte tjenester og tilbud. 

Mer CRPD-kunnskap

Raja nevner mener også at kommunene må få mer kunnskap om FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Han skriver at Bufdir har fått i oppdrag å øke kompetansen om CRPD i kommunene.

Les mer: KOMMUNENE SKAL LÆRE MER OM FUNKSJONSHEMMEDES RETTIGHETER

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.